Navigácia

Obsah

Aktuality

11.01.2021 - 31.12.2021

Tlačové správy Obce Beluša 2021 2

Tlačové správy Obce Beluša 2021

Správy z diania v Obci Beluša venované aktuálnej problematike- viď prílohy

Detail

05.01.2021 - 31.03.2021

Sčítanie obyvateľov 2021 1

Sčítanie obyvateľov 2021

Sčítanie obyvateľov prebehne v dobe od 15. februára 2021 do 31. marca 2021 a je výlučne elektronické. Povinnosť sčítať sa vyplnením sčítacieho formulára s údajmi platnými k 31.12.2020 majú všetci obyvatelia Slovenskej republiky. Sčítací formulár bude prístupný na www.scitanie.sk. Viac info sledujte na https://www.belusa.sk/samosprava/scitanie-obyvatelov-domov-a-bytov-2021/scitanie-obyvatelov-2021/

Detail

Oznamy

18.01.2021

Oznam ohľadom testovania počas víkendu 23.01.2021 - 24.01.2021 1

Oznam ohľadom testovania počas víkendu 23.01.2021 - 24.01.2021

Od zverejnenia včerajšieho uznesenia vlády intenzívne pracujeme na tom, aby sme sa všetci spoločne mohli otestovať v najbližších dňoch v čo najkomfortnejších podmienkach. Preto sme počnúc dnešným dňom zahájili proces, aby v obci Beluša boli zriadené stále mobilné odberné miesta (MOM), ktoré budú občanom k dispozícii počas celého týždňa Nakoľko však takéto zriadenie MOM vyžaduje určitý čas, tento týždeň zrejme stále MOM nebudú k dispozícii, preto Vás chceme informovať, že v obci Beluša sa uskutoční počas najbližšieho víkendu 23.01.2021 - 24.01.2021 lokálne testovanie na 4 odberových miestach. O všetkom potrebnom Vás budeme informovať. Viac už starosta obce, Ján Prekop:

Detail

15.01.2021

vzdelavanie

Prevádzka Základnej školy Beluša a Materskej školy Beluša od 18.01.2021

Vážení rodičia, informujeme Vás, že v zmysle zverejnených informácii Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, bude prebiehať v týždni od 18.01.2021 na Základnej škole v Beluši dištančná forma výučby pre I. aj II. stupeň. V Materskej škole bude prevádzka naďalej pokračovať iba v elokovanom pracovisku v Hloži v dňoch od 18.01. do 22.01.2021 pre prihlásené deti zákonných zástupcov z kritickej infraštruktúry a tých, ktorým povaha práce neumožňuje vykonávať ju z domácnosti. Viac sa dočítate na https://www.minedu.sk/distancne-vzdelavanie-pokracuje-aj-buduci-tyzden?fbclid=IwAR1K_p-h78LTrTbepw2xhNcLKcJooSSEpHqqsAJ9oEDyk-aOucHdvfvT5pg Ďakujeme za pochopenie.

Detail

13.01.2021

Podanie daňových priznaní a žiadosti na poskytnutie úľavy za komunálny odpad 1

Podanie daňových priznaní a žiadosti na poskytnutie úľavy za komunálny odpad

Obecný úrad je do 24.01.2021 pre verejnosť zatvorený. Daňové priznanie k dani z nehnuteľností alebo žiadosť na poskytnutie úľavy za komunálny odpad môžete v súčasnej situácii zasielať poštou, elektronicky, v prípade aktivovaného občianskeho preukazu s čipom do elektronickej schránky obce Beluša, prípadne ich môžete odovzdať do schránky pri vchode na Obecný úrad (vyplnené a podpísané). Tlačivá pre podanie priznania alebo uplatnenia si úľavy nájdete na https://www.belusa.sk/samosprava/obecny-urad/tlaciva-a-formulare/?page=2 V prípade nejasností kontaktujte e-mailom alebo telefonicky kompetentných referentov OcÚ ohľadom daní : Bc. Janu Kukučkovú, t.č. 042/2853516, (jana.kukuckova@belusa.sk), ohľadom poplatku za smeti: Nadeždu Belobradovú, t.č. 042/2853520, (nadezda.belobradova@belusa.sk). Termín podania daňového priznania je do 01.02.2021.

Detail

13.01.2021

Ako funguje obecný úrad ?

ZMENA ÚRADNÝCH HODÍN A STRÁNKOVÝCH DNÍ

Obec Beluša, vzhľadom na prijaté opatrenia (uznesenie vlády č. 1/2021 zo dňa 06.01.2021) súvisiace s pandémiou Covid-19, oznamuje všetkým občanom a klientom: OBECNÝ ÚRAD BUDE V DŇOCH 11.01.2021 – 24.01.2021 PRE VEREJNOSŤ ZATVORENÝ. ZBERNÝ DVOR Beluši bude verejnosti prístupný v stredu 13.01.2021 a 20.01.2021, v čase od 08.00h – 17.00h. OBECNÁ KNIŽNICA BUDE V DŇOCH 11.01.2021 – 24.01.2021 PRE VEREJNOSŤ ZATVORENÁ. Viac informácií v prílohe.

Detail

11.01.2021

Výsledky regionálneho testovania Covid-19 v Obci Beluša

Na testovaní sa zúčastnilo 2032 obyvateľov, 35 vzoriek bolo pozitívnych. Otestovať sa dalo 1 620 Belušanov (14 vzoriek bolo pozitívnych).

Detail

08.01.2021

Zatvorená pálenica Beluša 1

Zatvorená pálenica Beluša

Obecná pálenica je zatvorená do 24.01.2021 z dôvodu prijatých opatrení vlády SR a Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ SR). Tento typ prevádzky nepatrí medzi typy služieb, ktoré môžu byť otvorené.

Detail

08.01.2021

Zberný tvor otvorený LEN 13.01.2021 a 20.01.2021  1

Zberný tvor otvorený LEN 13.01.2021 a 20.01.2021 a možnosť vyzdvihnutia si kompostovateľných vreciek

Zberný dvor bude otvorený v stredu 13.01.2021 a 20.01.2021 od 8,00-17,00 hod. V ostatné dni do 24.januára 2021 bude Zberný dvor zatvorený. Obyvatelia bytových domov, ktorí nemajú vo svojej domácnosti košík (10 l) s kompostovateľnými vreckami určený pre zber biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu (BRKO), môžu si ho vyzdvihnúť vo vyššie uvedenom termíne na Zbernom dvore. Pre každú domácnosť je určený jeden košík.

Detail

07.01.2021

obec

Dotazník Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Beluša pre programové obdobie 2021 - 2027

Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Beluša na roky 2021-2027 je jeden zo základných strategických dokumentov obce, ktorý určuje jej smerovanie v oblasti hospodárskeho a sociálneho rozvoja. Vďaka nemu zabezpečuje obec rozvoj svojho územia a potreby obyvateľov. Vyplnením dotazníka v termíne od 07.01.2021-21.01.2021 prispejte k rozvoju obce a zlepšeniu podmienok života v nej. Linky na dotazníky: Obyvatelia: https://forms.gle/hnSThxqQC28oGGVW8 Organizácie: https://forms.gle/argoqHeHawCw2qMM8 Viac info o cieľoch nového PHRSR:

Detail

Novinky a aktuality z nášho webu.
Stačí si stiahnuť mobilnú aplikáciu.
×
Viac informácií