Navigácia

Obsah

Oznamy

27.03.2020

OZNAM

Vážení občania, Stredoslovenská distribučná, a. s. zrušila termín vypnutia elektriny 31. 03. 2020 v časti Belušské Slatiny a ul. Slatinská. Vypnutie sa nekoná, elektrina bude.

Detail

26.03.2020

Koronavírus COVID19

Otázky, odpovede, rady občanom

Detail

25.03.2020

Oznámenie o bezpečnostných opatreniach Obce Beluša

Zasadnutie krízového štábu obce Beluša zo dňa 24. 03. 2020

Detail

24.03.2020

POMOC SENIOROM

Obec Beluša zriaďuje telefónnu linku pre starších obyvateľov na donášku nákupu jedál a inej pomoci, v súvislosti preventívnych opatrení na zamedzenie šírenia nového koronavírusu v dňoch pondelok až piatok v čase od 7,30 hod do 14,30 hod. Telefónne číslo: 042/2853 502

Detail

24.03.2020

Stanovisko k žiadosti o usmernenie pre samosprávy pri nakladaní s komunálnym odpadom

Stanovisko k žiadosti o usmernenie pre samosprávy pri nakladaní s komunálnym odpadom

Detail

24.03.2020

Stanovisko k žiadosti o usmernenie pre samosprávy pri nakladaní s komunálnym odpadom

COVID-19: Stanovisko k žiadosti o usmernenie pre samosprávy pri nakladaní s komunálnym odpadom

Detail

20.03.2020

Jarné upratovanie

POZOR ZMENA !!! Jarné upratovanie sa uskutoční v zmenenom termíne v 2 etapách: 1.etapa : od 20. marca 2020 do 25. marca 2020 budú v obci rozmiestnené veľkorozmerné kontajnery na odpad na týchto stanovištiach: Beluša: -Ul.Kpt. Nálepku – Rajšula -Ul.Farská – pri cintoríne, vedľa brány TS -Ul.Slatinská – pri viacúčelovom ihrisku , ZŠ Hloža: -pri KD, vedľa zastávky Podhorie: -nad kaplnkou 2.etapa : od 25. marca 2020 do 30. marca 2020 -Ul.Kpt. Nálepku – pri RD p. Matušová-drogéria -Ul.Staničná – otoč SAD -Ul.Slatinská – Čerencové, odbočka na Motel Slatina -Ul. Farská – odbočka na ul. Komenského , pri RD p. Zbín

Detail

19.03.2020

Uznesenie vlády o rozšírení núdzového stavu.

Uznesenie vlády č. 115/2020 o rozšírení núdzového stavu.

Detail

19.03.2020

Usmernenie hlavného hygienika Slovenskej republiky

Usmernenie hlavného hygienika Slovenskej republiky v súvislosti s ochorením COVID-19 spôsobeným koronavírusom SARS-CoV-2 – piata aktualizácia

Detail

19.03.2020

Rady pre verejnosť ako sa vyhnúť kontaktu s nákazou, príp. ako konať v prípade podozrenia nákazy.

Rady pre verejnosť ako sa vyhnúť kontaktu s nákazou, príp. ako konať v prípade podozrenia nákazy. Všetky informácie pre verejnosť sú dostupné na https://www.standardnepostupy.sk/covid-19-coronavirus/.

Detail