Navigácia

Obsah

Oznamy

03.07.2020

Prerušenie distribúcie elektriny 23.07.2020 – Hloža a ul. Továrenská

Stredoslovenská distribučná, a. s. oznamuje, že z dôvodu plánovacích prác na zariadeniach distribučnej sústavy bude dňa 23.07.2020 v čase od 7:30 do 17:30 hod. obmedzená distribúcia elektrickej energie na ulici: Hloža a Továrenská. Čísla domov, ktorých sa oznam týka, nájdete v prílohe.

Detail

03.07.2020

Prerušenie distribúcie elektriny 22.07.2020 – ul. A. Sládkoviča

Stredoslovenská distribučná, a. s. oznamuje, že z dôvodu plánovacích prác na zariadeniach distribučnej sústavy bude dňa 22.07.2020 v čase od 7:30 do 17:30 hod. obmedzená distribúcia elektrickej energie na ulici: A. Sládkoviča. Čísla domov, ktorých sa oznam týka, nájdete v prílohe.

Detail

03.07.2020

Prerušenie distribúcie elektriny 21.07.2020 – ul. Továrenská

Stredoslovenská distribučná, a. s. oznamuje, že z dôvodu plánovacích prác na zariadeniach distribučnej sústavy bude dňa 21.07.2020 v čase od 7:30 do 17:30 hod. obmedzená distribúcia elektrickej energie na ulici: Továrenská. Čísla domov, ktorých sa oznam týka, nájdete v prílohe.

Detail

02.07.2020

Odpočet vodomerov

Považská vodárenská spoločnosť, a.s., prevádzka vodovodov Beluša, oznamuje občanom, že od dňa 2.7.2020 (štvrtok) až 7.7.2020 (utorok) budú pracovníci prevádzky robiť odpis merania vody v časti obce Belušské Slatiny + ul. Slatinská, preto žiada odberateľov o sprístupnenie vodomerov. Zároveň žiada občanov, aby si pozatvárali psov, umožnili prístup pracovníkov a poskytli súčinnosť. Stav meradla je možné nahlásiť aj cez formulár na webovej stránke našej spoločnosti. Adresa webovej stránky resp. formuláru: http://www.povs.sk/zakaznicka-zona/stav-meradla/

Detail

30.06.2020

Ako funguje Obecný úrad v Beluši?

Obecný úrad v Beluši funguje podľa úradných hodín. ÚRADNÉ HODINY :  Pondelok: 7:30 - 11:00 - 11:30- 15:30, Utorok: 7:30 - 11:00 - 11:30- 15:00, Streda: 7:30 - 11:00 - 11:30- 17:00, Štvrtok: 7:30 - 11:00 - 11:30- 15:00, Piatok: NESTRÁNKOVÝ  DEŇ. Obec Beluša žiada občanov, aby na obecný úrad prichádzali iba s prekrytím horných dýchacích ciest (rúško, šatka...), bez príznakov akéhokoľvek respiračného ochorenia, dodržiavali 2 metrové rozostupy medzi sebou  a rešpektovali dodržanie všetkých platných hygienických opatrení. Každý občan je zároveň povinný zapísať sa do knihy návštev umiestnenej pri vstupe do obecného úradu.

Detail

22.06.2020

Sčítanie obyvateľov domov a bytov 2021

Sčítanie obyvateľov domov a bytov 2021 - informácie

Detail

22.06.2020

Prerušenie distribúcie elektriny 10.07.2020 – Podhorie

Stredoslovenská distribučná, a. s. oznamuje, že z dôvodu plánovacích prác na zariadeniach distribučnej sústavy bude dňa 10.07.2020 v čase od 8.00 do 13.00 hod. obmedzená distribúcia elektrickej energie na ulici: Podhorie. Čísla domov, ktorých sa oznam týka, nájdete v prílohe.

Detail

16.06.2020

Schválený plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Beluša na 2. polrok 2020

Kontrolná činnosť hlavného kontrolóra obce Beluša v 2. polroku 2020 bude vykonávaná v zmysle zákonov č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite v znení neskorších predpisov, zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, zákona č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce. Pri vykonávaní následnej finančnej kontroly sa hlavný kontrolór obce a kontrolované subjekty riadia základnými pravidlami následnej finančnej kontroly podľa § 13 a 25 zákona o finančnej kontrole.

Detail

12.06.2020

Plán a režim návštev v ZOS Beluša v rámci plánu uvoľňovania opatrení v súvislosti s ochorením COVID – 19 platný od 12.6.2020 až do odvolania

Plán a režim návštev v ZOS Beluša v rámci plánu uvoľňovania opatrení v súvislosti s ochorením COVID – 19 platný od 12.6.2020 až do odvolania

Detail

29.05.2020

Prosba o spoluprácu -Dotazník

Vážení občania, obraciame sa na Vás s prosbou o spoluprácu pri vyplnení priloženého dotazníka o aktuálnom stave a možnostiach vylepšenia odpadového hospodárstva v obci Beluša, ktorý bude slúžiť ako podklad pre pripravovanú stratégiu nakladania s komunálnymi odpadmi na území obce Beluša na roky 2021 - 2030.

Detail

Novinky a aktuality z nášho webu.
Stačí si stiahnuť mobilnú aplikáciu.
×
Viac informácií