Navigácia

Obsah

Aktuality

15.06.2021 - 04.07.2021

Oslavy 70. výročia založenia FK Beluša 1

Oslavy 70. výročia založenia FK Beluša

3. júl 2021 bude oslavným dňom 70. výročia založenia futbalového klubu Beluša. Na ihrisku FK Beluša bude pripravený celodenný program so zaujímavými futbalovými zápasmi, detskou zónou, oceňovaním hráčov in memoriam či krájaním torty. Sprievodnou akciou počas týždňa od 28.6. bude výstava v KD Beluša

Detail

07.06.2021 - 21.06.2021

Deň narcisov 2021 2

Deň narcisov 2021

Aj 25. ročník Dňa narcisov sa zaobíde bez tradičných dobrovoľníkov v uliciach. Podpora onkologických pacientov je ale možná od 7.6. do 20.6. zaslaním SMS na 848 (SMS v hodnote 3 eurá). Od 10. do 12. júna 2021 je možné zbierku finančné podporiť v obchodných domoch Tesco. Viac na www.dennarcisov.sk

Detail

03.05.2021 - 21.06.2021

Sčítanie obyvateľov 2021 7

Sčítanie obyvateľov 2021

Po elektronickej fáze (15.2.-31.3.2021) a asistovanej fáze (03.05.-13.06.2021) sčítania obyvateľov 2021 sa sčítalo 97,5% obyvateľov- t.j. 6 011 Belušanov.

Detail

11.01.2021 - 31.12.2021

Tlačové správy Obce Beluša 2021 2

Tlačové správy Obce Beluša 2021

Správy z diania v Obci Beluša venované aktuálnej problematike- viď prílohy

Detail

Oznamy

14.06.2021

Režim návštev v Zariadení opatrovateľskej starostlivosti od 14. júna 2021 1

Režim návštev v Zariadení opatrovateľskej starostlivosti od 14. júna 2021

Po viac ako 9 mesiacoch je od 14. júna 2021 povolený režim návštev v miestnom zariadení opatrovateľskej služby. Je potrebné vopred sa telefonicky dohodnúť na termíne návštevy, ktorá je umožnená denne od 14.00-17.00 v polhodinovom intervale. Viac v súbore.

Detail

14.06.2021

Odpočet vodomerov Podhorie 1

Odpočet vodomerov Hloža

Dňa 15.6.-17.6 2021 budú pracovníci prevádzky PVS robiť odpis merania vody v HLOŽI. Žiadajú o sprístupnenie meradla. Stav meradla je možné nahlásiť aj cez formulár na webovej stránke http://www.povs.sk/zakaznicka-zona/stav-meradla/

Detail

11.06.2021

Projekt "Doplnková cyklistická infraštruktúra" 1

Projekt "Doplnková cyklistická infraštruktúra"

Predmetom projektu je stavba parkovísk pre bicykle na území obce Beluša v centre obce: - 2ks uzamykateľných prístreškov pre bicykle - 3ks voľne stojacich stojanov pre bicykle umožňujúcich obojstranné parkovanie bicyklov - 1ks servisný stojan pre bicykle Celkové výdavky na projekt: 96 072,55 EUR

Detail

10.06.2021

Vypnutá elektrická energia- 17.6. Belušské Slatiny 1

Vypnutá elektrická energia- 17.6. Belušské Slatiny

SSE Žilina oznamuje, že dňa 17.6.2021 bude od 7:30-16:00 vypnutá elektrická energia v Belušských Slatinách (súp.č. podľa prílohy).

Detail

10.06.2021

Návrh - Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 2. polrok 2021

Hlavný kontrolór predkladá na prerokovanie podľa § 18 f ods. 1 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení obecnému zastupiteľstvu raz za 6 mesiacov návrh plánu činnosti. Plán je v zmysle zákona zverejnený 15 dní pred jeho prerokovaním na úradnej tabuli a oficiálnej internetovej stránke obce

Detail

09.06.2021

Tlačová správa- Beluša bola úspešná v žiadosti Doplnkovej cyklistickej infraštruktúry 1

Tlačová správa- Beluša bola úspešná v žiadosti Doplnkovej cyklistickej infraštruktúry

V Beluši sa vďaka úspešnému projektu vybudujú dva cykloprístrešky, 3 voľne dostupné stojany pre bicykle umožňujúce obojstranné parkovanie bicyklov a 1 servisný stojan pre bicykle v hodnote viac ako 96 tisíc €.

Detail

07.06.2021

Odpis merania vody Belušské Slatiny, ul. Slatinská 1

Odpis merania vody BELUŠA

Dňa 8.6. až 18.6.2021 budú pracovníci prevádzky robiť odpis merania vody v časti obce. Stav meradla je možné nahlásiť aj cez formulár na webovej stránke našej spoločnosti. Adresa webovej stránky resp. formuláru: http://www.povs.sk/zakaznicka-zona/stav-meradla/

Detail

01.06.2021

Vývoz smetí počas mesiaca jún 2021 1

Vývoz smetí počas mesiaca jún 2021

Harmonogram vývozu smetí v mesiaci jún 2021

Detail

01.06.2021

Antigénové testovanie 05.06.2021 1

Antigénové testovanie 05.06.2021

V sobotu 05.06.2021 bude testovanie len na jednom odberovom mieste, a to v KD Beluša v čase od 8.00-20.00 hod.

Detail

28.05.2021

Tlačová správa- deratizácia objektov  2

Tlačová správa- deratizácia objektov

V obci Beluša sa pravidelne vykonáva deratizácia a dezinsekcia verejných objektov dvakrát ročne- na jar a na jeseň. Deratizácia sa vykonáva v 14 objektoch vo vlastníctve obce, na plochách verejnej zelene a pri kanalizačných prípojkách.

Detail

20.05.2021

Tlačová správa vodorovné dopravné značenia 1

Tlačová správa vodorovné dopravné značenia

Obec zabezpečila premaľovanie vodorovného dopravného značenia, napr. parkovísk, priechodov pre chodcov či značení "Pozor deti" v blízkosti základnej, materskej školy a detských ihrísk.

Detail

11.05.2021

Tlačová správa- Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja odráža potreby občanov 1

Tlačová správa- Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja odráža potreby občanov

Od marca 2021 sa rozvoj obce riadi podľa nového Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja na roky 2021-2027. Vízie obce sa v mnohom zhodujú s potrebami a podnetmi občanov. Stanovené ciele obec postupne zavádza do praxe.

Detail

07.05.2021

Tlačová správa- vodenie psov  1

Tlačová správa- vodenie psov

Vodenie psov v obci upravuje nové všeobecne záväzné nariadenie č.1/2021 o vodení psov, ktoré určuje sumu úhrady za náhradnú evidenčnú známku psa na území obce Beluša. Vymedzuje verejné miesta, kde je vstup so psom zakázaný a povinnosti majiteľa pri vodení psov.

Detail

04.05.2021

Lavičky na cintoríne v Podhorí 1

Lavičky na cintoríne v Podhorí

Obec postupne renovuje vybavenie a sedenie na verejných priestranstvách v obci, tak aby bolo bezpečné a komfortné. Najnovšie boli na cintoríne v Podhorí obnovené lavičky- drevené sedenie, ktoré zabezpečili zamestnanci Oddelenia obecných služieb.

Detail

29.04.2021

Voľné pracovné miesta Základná škola Beluša 1

Voľné pracovné miesta Základná škola Beluša

Základná škola Beluša ponúka voľné pracovné miesta: učiteľ, asistent učiteľa, školský psychológ, školský špeciálny pedagóg, upratovačka. Viac info v prílohe.

Detail

Novinky a ďalšie aktuality z nášho webu.
Stačí si stiahnuť mobilnú aplikáciu.
×
Viac informacií