Navigácia

Obsah

Aktuality

25.06.2021 - 30.08.2021

Belušské kultúrne leto 2021 2

Belušské kultúrne leto 2021

Obec Beluša ako náhradu za jarmoky, oslavy Dňa detí a iné kultúrne akcie, ktoré sa pre pandémiu nekonali, pripravila pestrý kultúrny program. Počas letných víkendov potešíme vďaka 9 vystúpeniam deti, rodiny, mladých i starších. Vystúpenia sú pred obecným úradom, spravidla po 17.00 hod.

Detail

11.01.2021 - 31.12.2021

Tlačové správy Obce Beluša 2021 2

Tlačové správy Obce Beluša 2021

Správy z diania v Obci Beluša venované aktuálnej problematike- viď prílohy

Detail

Oznamy

23.07.2021

Technický pavilón elokovaného pracoviska materskej školy v Hloži má opravenú strechu  1

Technický pavilón elokovaného pracoviska materskej školy v Hloži má opravenú strechu

Z dôvodu havarijného stavu strechy technického pavilónu budovy MŠ Beluša- Hloža obec zabezpečila jej opravu vo výške 5760 € z rozpočtu obce. Strecha opakovane zatekala a vzniknuté škody sa tým zväčšovali. Oprava bola teda viac ako nutná.

Detail

22.07.2021

očkovanie 12 imobilných občanov v domácnostiach

Očkovanie imobilných občanov v obci

Výjazdová mobilná jednotka považskobystrickej nemocnice zaočkovala 22. júla prvou dávkou vakcíny 12 imobilných občanov, ktorí sa nahlásili na základe výzvy TSK začiatkom júna 2021. Obec Beluša a starosta Ján Prekop boli súčinní pri príprave dokumentov a koordinácii očkovania v obci.

Detail

19.07.2021

Oprava cesty v Belušských Slatinách 1

Oprava cesty v Belušských Slatinách

V rámci najväčších opráv ciest II. a III. triedy Trenčianskym samosprávnym krajom sa 16. júla začala oprava 1,5km úseku cesty v Belušských Slatinách (od Poštáka) na Mojtín. Za 10 dní bude cesta vyfrézovaná a nanovo vyasfaltovaná. Trenčianska župa investuje 7,5 milióna € na 60km ciest v 9 okresoch

Detail

15.07.2021

Čiastočná uzávierka cesty I/49A 1

Čiastočná uzávierka cesty I/49A

Z dôvodu výmeny asfaltových mostných záverov mosta R6-004 Beluša (diaľničný privádzač) bude čiastočná uzávierka ľavých a pravých jazdných pruhov na ceste I/49A v mieste mimoúrovňovej križovatky I/49A, I/49 a diaľnice R6 v termíne od 17.7.-31.8.2021.

Detail

15.07.2021

Tlačová správa- závora Zberného dvora Beluša 1

Tlačová správa- závora Zberného dvora Beluša

Vjazd vozidiel do areálu Zberného dvora Beluša koriguje elektronická závora. Zodpovedný pracovník má vďaka ovládateľnému vstupu do areálu lepší prehľad a priestor na evidenciu návštevníka i druhu dovezeného odpadu.

Detail

13.07.2021

Dokumentárny film o vodnom diele Dolné Kočkovce- Ladce hľadá pamätníkov 1

Dokumentárny film o vodnom diele Dolné Kočkovce- Ladce hľadá pamätníkov

RTVS pripravuje dokumentárny film o vodnom diele Dolné Kočkovce-Ladce. Ide o celú sériu dokumentárnych filmov o jedinečných industriálnych stavbách. Nakoľko vodné dielo prechádza aj našou obcou, režisérka hľadá pamätníkov, ktorí na vodnom diele pracovali, pomáhali pri čistení a pod.

Detail

02.07.2021

Otvorená knižnica počas mesiaca júl 1

Otvorená knižnica počas mesiaca júl

Obecná knižnica bude počas mesiaca júl otvorená pre verejnosť LEN v stredy od 9.00 hod. do 17.00 hod.

Detail

01.07.2021

Tlačová správa- nasvietenie 8 priechodov pre chodcov

Tlačová správa- nasvietenie 8 priechodov pre chodcov

Obec zrealizovala nasvietenie 8 priechodov pre chodcov na cestách v Beluši, pre zvýšenie bezpečnosti občanov. Celková investícia vo výške 61 800 € bola hradená z obecného rozpočtu.

Detail

01.07.2021

Vývoz smetí počas mesiaca júl 2021 1

Vývoz smetí počas mesiaca júl 2021

Harmonogram vývozu smetí v mesiaci júl 2021

Detail

29.06.2021

Schválený plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Beluša na 2. polrok 2021

Kontrolná činnosť hlavného kontrolóra obce Beluša v 2. polroku 2021 bude vykonávaná v zmysle zákonov č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite v znení neskorších predpisov a zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

Detail

22.06.2021

Zoznam daňových dlžníkov k 22.06.2021

Obec Beluša ako príslušný orgán podľa § 4 ods. 1 zák. č. 563/2009 Z.z. o správe daní (daňový poriadok) a zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len daňový poriadok), s použitím § 52 ods. 2 a 4 daňového poriadku zverejňuje zoznam daňových dlžníkov.

Detail

14.06.2021

Režim návštev v Zariadení opatrovateľskej starostlivosti od 14. júna 2021 1

Režim návštev v Zariadení opatrovateľskej starostlivosti od 14. júna 2021

Po viac ako 9 mesiacoch je od 14. júna 2021 povolený režim návštev v miestnom zariadení opatrovateľskej služby. Je potrebné vopred sa telefonicky dohodnúť na termíne návštevy, ktorá je umožnená denne od 14.00-17.00 v polhodinovom intervale. Viac v súbore.

Detail

11.06.2021

Projekt "Doplnková cyklistická infraštruktúra" 1

Projekt "Doplnková cyklistická infraštruktúra"

Predmetom projektu je stavba parkovísk pre bicykle na území obce Beluša v centre obce: - 2ks uzamykateľných prístreškov pre bicykle - 3ks voľne stojacich stojanov pre bicykle umožňujúcich obojstranné parkovanie bicyklov - 1ks servisný stojan pre bicykle Celkové výdavky na projekt: 96 072,55 EUR

Detail

10.06.2021

Návrh - Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 2. polrok 2021

Hlavný kontrolór predkladá na prerokovanie podľa § 18 f ods. 1 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení obecnému zastupiteľstvu raz za 6 mesiacov návrh plánu činnosti. Plán je v zmysle zákona zverejnený 15 dní pred jeho prerokovaním na úradnej tabuli a oficiálnej internetovej stránke obce

Detail

01.06.2021

Antigénové testovanie 05.06.2021 1

Antigénové testovanie 05.06.2021

V sobotu 05.06.2021 bude testovanie len na jednom odberovom mieste, a to v KD Beluša v čase od 8.00-20.00 hod.

Detail

Novinky a ďalšie aktuality z nášho webu.
Stačí si stiahnuť mobilnú aplikáciu.
×
Viac informacií