Menu
Obec Beluša
ObecBeluša

Osvedčovanie listín a overovanie podpisov, rybárske lístky

Osvedčovacia agenda- na č. d. 8


Osvedčovanie podpisov 

Podpis osvedčujeme na potrebnej listine s predloženým platným občianskym preukazom,  alebo pasom. Osoba, ktorej podpis sa osvedčuje musí byť prítomná v kancelárií úradu a listinu musí podpísať pred pracovníčkou, ktorá podpis osvedčuje na listine a potom v osvedčovacej knihe. V mimoriadnych prípadoch, hlavne zo zdravotných dôvodov je možné overiť podpis aj mimo úradnej miestnosti, pričom čas a miesto je potrebné vopred dohodnúť s pracovníčkou úradu. 
Na listinách určených na použitie v cudzine obec overenie nevykonáva a je potrebné sa obrátiť na notára. 

Osvedčenie podpisu na listine alebo na jej rovnopise, za každý podpis 2,00 €

podľa Dohovoru o zrušení požiadavky vyššieho overenia zahraničných verejných listín (apostill) 10 eur

Vydanie potvrdenia alebo písomného oznámenia o pobyte osoby 5 eur

Zmena mena alebo priezviska v ostatných prípadoch 100 eur

 
Osvedčovanie listín 

Pri osvedčovaní listín sa overuje, že predložená fotokópia, odpis listiny sa zhoduje s jej originálom, preto je nevyhnutné pri overovaní predložiť aj originál overovanej listiny a taktiež aj občiansky preukaz.  Osvedčenie sa vykonáva výhradne v úradnej miestnosti. 

Osvedčenie fotokópie za každú aj začatú stranu v slovenskom jazyku 2,00 €
Osvedčenie fotokópie za každú aj začatú stranu v českom jazyku 3 €


Rybárske lístky
Na Obecnom úrade v Beluši si môžu občania s trvalý pobytom v Obci Beluša vybaviť aj rybársky lístok. Pri jeho vybavovaní je potrebné preložiť občiansky preukaz. 
Uvedené vybavíte v kancelárií č.d. 8

Rybárske lístky


Správne poplatky

Druh rybárskeho lístka     Správny poplatok

Týždenný                             1,50 EUR /50,-Sk/
Mesačný                              3,00 EUR /100,-Sk/
Ročný                                   7,00 EUR /200,-Sk/
Trojročný                            17,00 EUR /500,-Sk/
 

OSLOBODENIE Osoby do 15 rokov veku,  študenti škôl s výučbou rybárstva, zamestnanci št. správy, ktorí majú v prac. zmluve vykonávanie aktívne rybárstva, zamestnanci Slov.ryb.zväzu, ryb. hospodári, ryb. stráž po predložení potvrdenia, cudzinci so súhlasom a na pozvanie prezidenta SR, NR SR

Pre občanov

Obecný úrad Beluša

Pondelok:
7:30 - 11:00 11:30 - 15:30
Utorok, Štvrtok:
7:30 - 11:00 11:30 - 15:00
Streda:
7:30 - 11:00 11:30 - 17:00

Zberný dvor Beluša

Utorok 8:00-15:00, Streda 8:00-18:00, Sobota 8:00-15:00

Kompostáreň- každý pondelok, 12:00-16:00

Kontakty zamestnancov Obecného úradu Beluša

Univerzálny prekladač

Preklad (translations)

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.

NATUR-PACK

NATUR Pack