Menu
Obec Beluša
ObecBeluša

 

 

 

Projekty

Zberný dvor

Projekt Zberný dvor v obci Beluša

Dátum: 18. 10. 2023

Hlavným cieľom projektu je zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich prípravu na opätovné použitie a recykláciu a podpora predchádzania vzniku odpadov

Projekt riešenie migračnej krízy

Projekt Riešenie migračných výziev v obci Beluša

Dátum: 16. 8. 2023

Tento projekt bol zameraný na refundáciu nákladov použitých na riešenie migračných výziev v dôsledku vojenskej agresie voči Ukrajine.

Projekt Rekonštrukcia chodníka na ulici Ľudovíta Štúra 1

Projekt Rekonštrukcia chodníka na ulici Ľudovíta Štúra

Dátum: 16. 8. 2023

Účelom rekonštrukcie je vybudovanie nového chodníka popri jednosmernej komunikácií na ulici Ľudovíta Štúra a vyvýšeného priechodu pre chodcov na začiatku úseku.

Cyklo - stanica

Projekt Podporná cyklistická infraštruktúra na železničnej stanici Beluša

Dátum: 28. 7. 2023

Zámerom je podporiť cyklistickú mobilitu vo forme cyklodopravy, prispieť k znižovaniu emisií skleníkových plynov a tuhých znečisťujúcich látok do ovzdušia a zároveň podporiť obyvateľov regiónu v snahe zapojiť sa do ekonomicky nenáročného systému cyklistickej dopravy.

Podpora udržateľnosti a odolnosti miestnej knižnice Beluša

Projekt Podpora udržateľnosti a odolnosti miestnej knižnice Beluša

Dátum: 9. 6. 2023

Rekonštrukcia knižničných priestorov má za cieľ zatraktívniť kultúrnu inštitúciu a zároveň ju sprístupniť znevýhodneným občanom za dodržania vysokých hygienických a bezpečnostných štandardov.

Projekt Vododzádržné opatrenia v obci 1

Projekt Vododzádržné opatrenia v obci

Dátum: 11. 10. 2022

Hlavným cieľom projektu je zníženie rizika povodní a negatívnych dôsledkov zmeny klímy. Obec získala dotáciu vo výške 700 167,20 €

Projekt Wifi pre Teba II. 1

Projekt Wifi pre Teba II.

Dátum: 18. 8. 2022

Realizácia projektu spočíva vo vybudovaní WIFI externých prístupových bodov na miestach komunitného života, ktoré poskytnú bezplatné pripojenie k širokopásmovému internetu.

Projekt Materská škola Beluša- časť Hloža, zvýšenie kapacity a podpora inkluzívneho vzdelávania 1

Projekt Materská škola Beluša- časť Hloža, zvýšenie kapacity a podpora inkluzívneho vzdelávania

Dátum: 18. 8. 2022

Cieľom projektu je zvýšenie hrubej zaškolenosti detí v materských školách, ktorý bude dosiahnutý hlavnými aktivitami projektu: Rekonštrukcia objektu materskej školy, Obstaranie materiálno-technického vybavenia pre materskú školu, Zvýšenie energetickej hospodárnosti budov materskej školy.

Projekt "Beluša-kanalizácia a ČOV, II.etapa" 1

Projekt "Beluša-kanalizácia a ČOV, II.etapa"

Dátum: 1. 12. 2021

V súvislosti s prípravou dokumentácie pre územné rozhodnutie ponúkame občanom náhľad riešení odkanalizovania na jednotlivých uliciach a častiach obce. Vaše prípadné pripomienky smerujte písomne na zástupcu projektovej spoločnosti: jiri.pustina@aquaprocon.cz

Projekt "Doplnková cyklistická infraštruktúra" 3

Projekt "Doplnková cyklistická infraštruktúra"

Dátum: 11. 6. 2021

Predmetom projektu je stavba parkovísk pre bicykle na území obce Beluša v centre obce:
- 2ks uzamykateľných prístreškov pre bicykle
- 3ks voľne stojacich stojanov pre bicykle umožňujúcich obojstranné parkovanie bicyklov
- 1ks servisný stojan pre bicykle
Celkové výdavky na projekt: 96 072,55 EUR

Zlepšenie technického vybavenia – ZŠ Beluša 2

Zlepšenie technického vybavenia – ZŠ Beluša

Dátum: 16. 10. 2019

Navrhovaných 6 hlavných aktivít projektu sa týka zlepšenia technického stavu vybavenia celkovo 7 učební - jazykovej učebne, školskej knižnice a 4 odborných učební (IKT učebňa, polytechnická učebňa, biologická a chemická učebňa) a zriadenia fyzikálnej učebne pre žiakov Základnej školy na Slatinskej

Ochrana pred požiarmi - Požiarna zbrojnica Beluša, Podhorie, Hloža

Ochrana pred požiarmi - Požiarna zbrojnica Beluša, Podhorie, Hloža

Dátum: 20. 8. 2019

V obci Beluša prebieha obnova požiarnych zbrojníc s finančnou podporou Ministerstva vnútra SR. Podrobné informácie v obrázkoch.

Wifi pre Teba – Obec Beluša 2

Wifi pre Teba – Obec Beluša

Dátum: 28. 6. 2019

Realizácia projektu spočíva vo vybudovaní WIFI externých prístupových bodov na miestach komunitného života, ktoré poskytne bezplatné pripojenie všetkým občanom a návštevníkom obce Beluša k širokopásmovému internetu o minimálnej rýchlosti 30 Mbit/s.

Podpora predchádzania vzniku BRKO- kompostéry 1

Podpora predchádzania vzniku BRKO- kompostéry

Dátum: 29. 1. 2019

Podpora predchádzania vzniku BRKO- kompostéry

Projekt "Kúpele v regióne" 1

Projekt "Kúpele v regióne"

Dátum: 2. 1. 2019

Projekt "Kúpele v regióne"

Prístavba Materskej školy - Beluša 1

Prístavba Materskej školy - Beluša

Dátum: 22. 12. 2018

Prístavba Materskej školy - Beluša

Kamerový systém VI.etapa 1

Kamerový systém VI.etapa

Dátum: 21. 9. 2018

Kamerový systém VI.etapa

Športový areál Beluša

Športový areál Beluša

Dátum: 7. 9. 2018

Prinášame Vám vizualizáciu športového areálu Beluša (hokejová aréna, plaváreň, wellness centrum)

Projekt "Kúpele v regióne"

Projekt "Kúpele v regióne"

Dátum: 27. 11. 2017

.

Podpora zhodnocovania biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu v obci Beluša

Podpora zhodnocovania biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu v obci Beluša

Dátum: 24. 5. 2017

.

Projekt Obnova materskej školy

Projekt Obnova materskej školy

Dátum: 6. 10. 2016

.

Výzva na predkladanie ponúk- „Stavebný dozor- Obnova Materskej školy- Beluša“

Dátum: 20. 6. 2016

.

Modernizácia verejného osvetlenia II.etapa

Modernizácia verejného osvetlenia II.etapa

Dátum: 3. 12. 2015

.

Kamerový systém III.etapa

Kamerový systém III.etapa

Dátum: 16. 9. 2015

.

Kamerový systém II. etapa

Kamerový systém II. etapa

Dátum: 7. 1. 2015

.

Modernizácia verejného osvetlenia v Beluši

Modernizácia verejného osvetlenia v Beluši

Dátum: 9. 1. 2014

.

Kamerový systém Beluša- I.etapa

Kamerový systém Beluša- I.etapa

Dátum: 11. 12. 2013

.

Obec

Obecný úrad Beluša

Pondelok:
7:30 - 11:00 11:30 - 15:30
Utorok, Štvrtok:
7:30 - 11:00 11:30 - 15:00
Streda:
7:30 - 11:00 11:30 - 17:00

Zberný dvor Beluša

Utorok 8:00-15:00, Streda 8:00-18:00, Sobota 8:00-15:00

Kompostáreň- každý pondelok, 12:00-16:00

Kontakty zamestnancov Obecného úradu Beluša

Univerzálny prekladač

Preklad (translations)

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.

NATUR-PACK

NATUR Pack