Navigácia

Obsah

Kontakt

Adresa:

Obec Beluša
Farská 1045/6
018 61 Beluša

 

Starosta obce: 042/2853 512 Ján PREKOP

0903 405 410

www.belusa.sk      e-mail: obec@belusa.sk

 

Prednosta, právnik OcÚ: 042/2853 513

Mgr. Patrik ŠTRBÁK

0948 430 300

patrik.strbak@belusa.sk

 

Sekretariát starostu a prednostu:   MATERSKÁ DOVOLENKA

 

redakcia Belušan Noviny občanov obce Beluša

Mgr. Jana HULIAČKOVÁ

0903 896 641

sekretariat@belusa.sk

 

Hlavný kontrolór obce: 

Ing. Eva Pochlopeňová

0903  437 775 

kontrolor@belusa.sk

 

Oddelenie rozvoja obce:

Vedúci oddelenia :
Ing. Juraj HôRKOVÝ
, 042/2853 522, 0911 919 774
juraj.horkovy@belusa.sk

Architekt obce, projekty, ŽP, doprava:
Ing. arch. Pavol ĎUROVEC,
042/ 2853 506
pavol.durovec@belusa.sk

Referent stavebný poriadok, investičnej výstavby, pozemných komunikácií, ÚP:
Jozef DUŠALA
, 042/2853 521, 0903 437 779
jozef.dusala@belusa.sk

Referent životného prostredia, drobné stavby:
Mgr. Andrej PETRÍČEK
, 042/2853 507, 042/4624 724
andrej.petricek@belusa.sk

 

Oddelenie finančné, rozpočtu, daní:

Vedúca oddelenia- rozpočet:
Ing. Zuzana KULICHOVÁ
, 042/2853 504, 0948 205 079, zuzana.kulichova@belusa.sk

Referent daní FO, PO:
Bc. Jana KUKUČKOVÁ,
042/2853 516, jana.kukuckova@belusa.sk

Referent účtovníctva:
Anna KATRÍKOVÁ
, 042/2853 505, anna.katrikova@belusa.sk

Referent poplatkov za komunálny odpad a hrobové miesta, vedľajšia pokladňa:
Ing. Henrieta STRAPKOVÁ
, 042/2853 520, henrieta.strapkova@belusa.sk

 

Referát vnútornej správy, sociálnych vecí a školstva: 042/4624 735

Referent personálnych vecí, PAM, sociálnych vecí:
Mgr. Zdena HYŽÁKOVÁ, 042/2853 518 , 042/4624 735, 0903 266 574, zdena.hyzakova@belusa.sk

 

Referent podateľne, matriky, evidencie obyvateľstva, súpisné čísla:
Jarmila JANCOVÁ
, 042/2853 510, 042/4625 006, jarmila.jancova@belusa.sk

 

Referent sociálnych a bytových vecí, hlavná pokladňa:
Jana BELOBRADOVÁ
, 042/2853 517, jana.belobradova@belusa.sk

Referent doručovania zásielok:
Ľubomíra KALUSOVÁ

 

Referát kultúry, CR, obchodu a športu:

Vedúca referátu- kultúra, CR, obchod a šport:  
Andrea ZEMEKOVÁ
, 042/2853 502, 042/4624720, 0911 216 565, andrea.zemekova@belusa.sk

Referent kultúry:
Oľga ĽAHKÁ
, 042/2853 501, 042/4624 600, 0902 439 601, 

predajné miesta na jarmoku, predajné miesta na trhovisku, olga.lahka@belusa.sk

Referent:
Ľubomíra KALUSOVÁ
- knižnica, 042/2853 503

 

Referát správy majetku:

Vedúci referátu- správa majetku, BOZP, CO, PO:
Ing. Igor GULIŠ
, 042/2853 511, 0903 905 478, igor.gulis@belusa.sk

Referent dopravy, hrobové miesta:
Jana CIHOVÁ
, 042/2853 508, 042/4624 604, 0910 940 527, jana.cihova@belusa.sk

 

Pálenica Beluša: 0911 910 790

 

Dom smútku Beluša, Hloža, Podhorie

Správca domov smútku - Anna Nottná

0911 222 115 

 

Zariadenie opatrovateľskej služby Beluša: 

Vedúca sestra - Helena Koncová

042/2853 509, 042/4624 517, zos@belusa.sk

Informácie

IČO: 00317063
DIČ: 2020441445
Bankové spojenie: VÚB a.s. Pov.Bystrica
Č.ú.: 20126-372/0200
IBAN: SK22 0200 0000 0000 2012 6372

Úradné hodiny

  • Pondelok  07:30-11:00 11:30-15:30
  • Utorok       07:30-11:00 11:30-15:00
  • Streda       07:30-11:00 11:30-17:00
  • Štvrtok      07:30-11:00 11:30-15:00
  • Piatok       nestránkový deň

Obedňajšia prestávka 11:00-11:30

Starosta obce:

Ján Prekop