Navigácia

Obsah

Kontakt

Adresa:

Obec Beluša
Farská 1045/6
018 61 Beluša

 

STAROSTA OBCE: 042/2853 512 Ján PREKOP

0903 405 410

www.belusa.sk      e-mail: obec@belusa.sk

 

PREDNOSTA, PRÁVNIK OCÚ: 042/2853 513

Mgr. Patrik ŠTRBÁK

0948 430 300

prednosta@belusa.sk

 

SEKRETARIÁT STAROSTU A PREDNOSTU:  042/2853 519

redakcia Belušan Noviny občanov obce Beluša

Mgr. Jana HULIAČKOVÁ

0903 896 641

sekretariat@belusa.sk

 

HLAVNÝ KONTROLÓR OBCE: 

Ing. Eva Pochlopeňová

0903  437 775 

kontrolor@belusa.sk

 

ODDELENIE STAVEBNÉ A ROZVOJA OBCE:

Vedúci oddelenia :
Ing. Juraj HôRKOVÝ
, 042/2853 522, 0911 919 774
juraj.horkovy@belusa.sk

Referent stavebného oddelenia, architekt obce:
Ing. arch. Pavol ĎUROVEC,
042/ 2853 506
pavol.durovec@belusa.sk

Referent stavebného oddelenia:
Jozef DUŠALA
, 042/2853 521, 0903 437 779
jozef.dusala@belusa.sk

Referent stavebného oddelenia a životného prostredia:
Mgr. Andrej PETRÍČEK
, 042/2853 507
andrej.petricek@belusa.sk

 

ODDELENIE FINANČNÉ A DANÍ:

Vedúca oddelenia finančného a daní:

Ing. Henrieta STRAPKOVÁ, 042/2853 504, henrieta.strapkova@belusa.sk

Referent daní FO, PO:
Bc. Jana KUKUČKOVÁ,
042/2853 516, jana.kukuckova@belusa.sk

Referent účtovníctva:
Anna KATRÍKOVÁ
, 042/2853 505, anna.katrikova@belusa.sk

Referent účtovníctva a dotácií: 

ng. Alena KUBAŠOVÁ, 042/2853 515, alena.kubasova@belusa.sk

Referent fakturácie, hlavná pokladňa:
Jana BELOBRADOVÁ
, 042/2853 517, jana.belobradova@belusa.sk

Referent poplatkov za komunálny odpad a hrobové miesta, vedľajšia pokladňa:

Nadežda BELOBRADOVÁ, 042/2853 520,     

nadezda.belobradova@belusa.sk

 

ODDELENIE VNÚTORNEJ SPRÁVY, SOCIÁLNYCH VECÍ A ŠKOLSTVA

Vedúci oddelenia, personálne veci, PAM, sociálne veci, ZOS, OS a školstvo:
Mgr. Zdena HYŽÁKOVÁ, 042/2853 518, 0903 266 574,  zdena.hyzakova@belusa.sk

 

Referent podateľne, MATRIKY, EVIDENCIE OBYVATEĽSTVA, súpisné čísla:
Jarmila JANCOVÁ
, 042/2853 510, 042/4625 006, jarmila.jancova@belusa.sk

 

ODDELENIE KULTÚRY A ŠPORTU:

Referent kultúry a športu:
Andrea ZEMEKOVÁ
, 042/2853 502, 0911 216 565, andrea.zemekova@belusa.sk

Referent kultúry a športu:
Oľga ĽAHKÁ
, 042/2853 501, 0902 439 601, 

predajné miesta na jarmoku, predajné miesta na trhovisku, olga.lahka@belusa.sk

Referent obecnej knižnice a doručovania poštových zásielok:
Ľubomíra KALUSOVÁ
-  042/2853 503

 

ODDELENIE SPRÁVY MAJETKU A OBECNÝCH SLUŽIEB:

Vedúci oddelenia:

Ing. Igor GULIŠ, 042/2853 511, 0903 905 478, igor.gulis@belusa.sk

Referent dopravy, hrobové miesta:
Jana CIHOVÁ
, 042/2853 508, 0910 940 527, jana.cihova@belusa.sk

 

SPRÁVCA ZBERNÉHO DVORA A KOMPOSTOVÍSK:

Martin GULIŠ, 0944 546 642, zbernydvor@belusa.sk

 

PÁLENICA BELUŠA: 0911 910 790

 

DOMY SMÚTKU Beluša, Hloža, Podhorie

Správca domov smútku - Anna Nottná

0911 222 115 

 

ZARIADENIE OPATROVATEĽSKEJ SLUŽBY: 

Vedúca sestra - Helena Koncová

042/2853 509, 042/4624 517, zos@belusa.sk

Informácie

IČO: 00317063
DIČ: 2020441445
Bankové spojenie: VÚB a.s. Pov.Bystrica
Č.ú.: 20126-372/0200
IBAN: SK22 0200 0000 0000 2012 6372

Úradné hodiny

  • Pondelok  07:30-11:00 11:30-15:30
  • Utorok       07:30-11:00 11:30-15:00
  • Streda       07:30-11:00 11:30-17:00
  • Štvrtok      07:30-11:00 11:30-15:00
  • Piatok       nestránkový deň

Obedňajšia prestávka 11:00-11:30