Navigácia

Obsah

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja bola schválený uznesením OZ č. 12/21.03 dňa 01.03.2021

PHRSR Obec Beluša 2021-2027 (3.86 MB)

belusa