Menu
Obec Beluša
ObecBeluša

Z dôvodu rozmiestnenia veľkorozmerových kontajnerov na drevný, objemný a zelený odpad bude zberný dvor a kompostáreň zatvorený od 25.10-28.10.2021. V sobotu 30.10.2021 bude zberný dvor otvorený.  

Hlavný kontrolór obce

Ing. Eva Pochlopeňová, hlavný kontrolór obce

Ing. Eva Pochlopeňová

0903  437 775 

kontrolor@belusa.sk

 

Hlavný kontrolór je v prípade právneho systému Slovenskej republiky zamestnanec obecného úradu, ktorý vykonáva dohľad nad zákonitosťou, účinnosťou, hospodárnosťou a efektívnosťou pri nakladaní s majetkom obce, kontroluje príjmy, výdavky a finančné operácie obce, vybavovanie sťažností a petícií, dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov, interných predpisov. Postavenie hlavného kontrolóra upravuje zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

Do jeho kompetencie spadá kontrola obecného  úradu, rozpočtových a príspevkových organizácií zriadených obcou, právnických osôb s majetkovou účasťou obce a osôb, ktorým boli poskytnuté z rozpočtu obce účelové dotácie alebo finančné výpomoci.

Hlavného kontrolóra volí a odvoláva obecné  zastupiteľstvo na šesť rokov a po uplynutí tohto obdobia sa jeho pracovnoprávny vzťah  s obcou končí. 

 

 

 

Samospráva

Univerzálny prekladač

Preklad (translations)

Mobilná aplikácia

logo

Sledujte informácie z nášho webu na svojich inteligentných telefónoch. Využívajte našu novú mobilnú aplikáciu - V OBRAZE.

NATUR-PACK

NATUR Pack