Obsah

Zloženie orgánov Obecného zastupiteľstva v Beluši:

Komisia OZ na ochranu verejného záujmu

 • Ing. Milan Šedík
 • Stanislav Ročiak
 • Mária Vlasatá                                  

Komisia finančná  a správa obecného majetku

 • Stanislav Ročiak
 • Ing. Štefan Kukučka ml.
 • Ing. Peter Virga
 • Mária Matušová
 • Milan Šedík
 • Mgr. Michal Martinák                           

Komisia sociálno-zdravotná,  školsko-kultúrna, športu, mládeže a bytová

 • Mária Vlasatá
 • Ing. Matej Slávik
 • Ing. Katarína Sedláčková
 • Ing. Jana Sláviková
 • Oľga Pavlacová                               

Komisia výstavby, poľnohospodárstva, dopravy a územného plánovania

 • Ing. Jozef Kazík
 • Milan Bednár
 • Ing. Milan Šedík
 • Ing. Jozef Matuščin
 • Ing. Viera Belobradová                   

Komisia na ochranu verejného poriadku, životného prostredia, obchodu a CR

 • Ing. František Salaj
 • Peter Šarlay
 • Ing. Peter Majdan
 • Pavol Macho         
 • Ing. Juraj Moško               

Komisia pre časť Hloža

 • Ing. Milan Šedík
 • Peter Šarlay
 • Mgr. Erika Prostredná
 • Ing. Jozef Matuščin
 • Bc. Vladimír Uríček

 

 

Komisia pre časť Podhorie

 • Milan Šedík
 • Ing. Ján Bednárik
 • Ing. Ľudevít Slávik
 • Peter Kvocera
 • František Ondruš   

Komisia pre miestnu časť Belušské Slatiny

 • Ing. Peter Virga
 • Ing. František Salaj
 • Ing. Miloš Adamička
 • Mgr. Peter Hort