Obsah

Zloženie orgánov Obecného zastupiteľstva v Beluši

Zloženie orgánov Obecného zastupiteľstva v Beluši:

Komisia OZ na ochranu verejného záujmu

 • Mgr. Michal Martinák
 • Stanislav Ročiak
 • Mária Vlasatá

Komisia finančná  a správa obecného majetku

 • Stanislav Ročiak
 • Mgr. Michal Martinák
 • Milan Šedík
 • Ing. Peter Virga
 • Ing. Štefan Kukučka

Komisia sociálno-zdravotná,  školsko-kultúrna, športu, mládeže a bytová

 • Eva Češková
 • Bc. Miroslava Bajzová
 • Mária Vlasatá
 • Mgr. Miloš Pagáč
 • Ing. Jana Sláviková
 • Oľga Pavlacová

Komisia výstavby, poľnohospodárstva, dopravy a územného plánovania

 • Ing. Viera Belobradová
 • Ing. Milan Šedík
 • Milan Bednár
 • Ing. Jozef Matuščin
 • Ing. Jozef Kazík

Komisia na ochranu verejného poriadku, životného prostredia, obchodu a CR

 • Ing. Dušan Mraffko
 • Mária Matušová
 • Ing. Michal Hajduch
 • Ing. Ľubomír Martinisko
 • Ľubomír Liška

Komisia pre časť Hloža

 • Ing. Milan Šedík
 • Ing. Michal Hajduch
 • Mgr. Erika Prostredná
 • Ing. Jozef Matuščin
 • Marián Fusek

Komisia pre časť Podhorie

 • Milan Šedík
 • Ing. Ján Bednárik
 • Ing. Ľudevít Slávik
 • Peter Kvocera
 • František Ondruš

Komisia pre miestnu časť Belušské Slatiny

 • Ing. Peter Virga
 • Mgr. Michal Martinák
 • Ing. František Salaj
 • Mgr. Peter Hort