Menu
Obec Beluša
ObecBeluša

Domy smútku a cintorínske poplatky

Obec Beluša má v správe tri domy smútku- Dom smútku Beluša, Dom smútku Hloža, Dom smútku Podhorie, ktoré sú otvorené celoročne.

Zodpovedný vedúci  a správkyňa domov smútku Jana Cihová- 0910 940 527, kancelária v budove Hasičskej zbrojnice vedľa obecného úradu. 

Pri vybavovaní pohrebu treba kontaktovať vybratú pohrebnú službu a následne referentku hrobových miest Janu CIHOVÚ, ohľadom hrobového miesta, skontrolovania nájomnej zmluvy  a zaplatenia poplatku za použitie Domu smútku a chladiaceho zariadenia. Zároveň sa rodina dohodne so správkyňou na priebehu pohrebu, vyhlásenia  smútočného oznamu a vyvesenia parte.

V zmysle zákona č. 131/2010 Z.z. o pohrebníctve, v znení neskorších predpisov  je Obec Beluša ako prevádzkovateľ pohrebiska povinná  písomne uzavrieť Zmluvu o nájme hrobového miesta na dobu neurčitú. Predmetom nájomnej zmluvy je prenájom hrobového miesta, údržba cintorínov, odvoz odpadu, dodávka úžitkovej vody, či zverejňovanie informácií o pohrebisku.  Podpisom zmluvy vzniká užívacie právo k hrobovému miestu.

Cintorínske poplatky, hrobové miesta a obnova užívacieho práva

 

Jednohrob             10 rokov   13,28 €

Dvojhrob                 10 rokov  19,92 €

Trojhrob                  10 rokov  33,00 €

Hrobka  1 osoba    10 rokov   19,92 €

               2 osoby    10 rokov   39,83 €

Urna                         10 rokov     6,64 €

Detský hrob            10 rokov     3,32 €

 

Ostatné poplatky v Domoch smútku a na cintorínoch

Dom smútku                 8,30 €/pohreb

Chladiarensky box      6,64 €/1 deň

 

belusa cintorínbelusa cintorín2belusa cintorín3hloža cintorínpodhorie cintorin

Obecný úrad

Univerzálny prekladač

Preklad (translations)

Informácie e-mailom

Novinky e-mailom

Mobilná aplikácia

logo

Sledujte informácie z nášho webu na svojich inteligentných telefónoch. Využívajte našu novú mobilnú aplikáciu - V OBRAZE.

NATUR-PACK

NATUR PACK