Menu
Obec Beluša
ObecBeluša

Prvé verejné stretnutie v rámci 1. ročníka participatívneho rozpočtu bude 20.1.2022 od 17,30 hod.v KD Beluša. Rozhodnite o použití časti financií z obecného rozpočtu na prospešné veci pre našu obec !

 

Domy smútku a cintorínske poplatky

Obec Beluša má v správe tri domy smútku- Dom smútku Beluša, Dom smútku Hloža, Dom smútku Podhorie, ktoré sú otvorené celoročne.

Zodpovedný vedúci  a správkyňa domov smútku Jana Cihová- 0910 940 527, kancelária v budove Hasičskej zbrojnice vedľa obecného úradu. 

Pri vybavovaní pohrebu treba kontaktovať vybratú pohrebnú službu a následne referentku hrobových miest Janu CIHOVÚ, ohľadom hrobového miesta, skontrolovania nájomnej zmluvy  a zaplatenia poplatku za použitie Domu smútku a chladiaceho zariadenia. Zároveň sa rodina dohodne so správkyňou na priebehu pohrebu, vyhlásenia  smútočného oznamu a vyvesenia parte.

V zmysle zákona č. 131/2010 Z.z. o pohrebníctve, v znení neskorších predpisov  je Obec Beluša ako prevádzkovateľ pohrebiska povinná  písomne uzavrieť Zmluvu o nájme hrobového miesta na dobu neurčitú. Predmetom nájomnej zmluvy je prenájom hrobového miesta, údržba cintorínov, odvoz odpadu, dodávka úžitkovej vody, či zverejňovanie informácií o pohrebisku.  Podpisom zmluvy vzniká užívacie právo k hrobovému miestu.

Cintorínske poplatky, hrobové miesta a obnova užívacieho práva, ostatné poplatky v domoch smútku a na cintorínoch

Účinné od 01.01.2022

Por. číslo

Cintorínska služba

Cena s DPH v eurách (€)

1

Nájomné za užívacie právo na 10 rokov : jednohrob

20,00 €

2

Nájomné za užívacie právo na 10 rokov : dvojhrob

40,00 €

3

Nájomné za užívacie právo na 10 rokov : trojhrob

60,00 €

4

Nájomné za užívacie právo na 10 rokov : urna

15,00 €

5

Nájomné za užívacie právo na 10 rokov : detský hrob

15,00 €

6

Nájomné za užívacie právo na 10 rokov : hrobka

60,00 €

7

Prenájom Domu smútku : jednorázovo

15,00 €

8

Prenájom Chladiarenský box : 24 hodín

10,00 €

9

Poskytnutie elektrickej prípojky : 24 hodín

20,00 €

10

Poskytnutie vodovodnej prípojky : 24 hodín

20,00 €

 

belusa cintorínbelusa cintorín2belusa cintorín3hloža cintorínpodhorie cintorin

Obecný úrad

Univerzálny prekladač

Preklad (translations)

Mobilná aplikácia

logo

Sledujte informácie z nášho webu na svojich inteligentných telefónoch. Využívajte našu novú mobilnú aplikáciu - V OBRAZE.

NATUR-PACK

NATUR Pack