Menu
Obec Beluša
ObecBeluša

Domy smútku a cintorínske poplatky

Obec Beluša má v správe tri domy smútku- Dom smútku Beluša, Dom smútku Hloža, Dom smútku Podhorie, ktoré sú otvorené celoročne.

Zodpovedný vedúci  a správkyňa domov smútku Jana Cihová- 0910 940 527, kancelária v budove Hasičskej zbrojnice vedľa obecného úradu. 

Pri vybavovaní pohrebu treba kontaktovať vybratú pohrebnú službu a následne referentku hrobových miest Janu CIHOVÚ, ohľadom hrobového miesta, skontrolovania nájomnej zmluvy  a zaplatenia poplatku za použitie Domu smútku a chladiaceho zariadenia. Zároveň sa rodina dohodne so správkyňou na priebehu pohrebu, vyhlásenia  smútočného oznamu a vyvesenia parte.

V zmysle zákona č. 131/2010 Z.z. o pohrebníctve, v znení neskorších predpisov  je Obec Beluša ako prevádzkovateľ pohrebiska povinná  písomne uzavrieť Zmluvu o nájme hrobového miesta na dobu neurčitú. Predmetom nájomnej zmluvy je prenájom hrobového miesta, údržba cintorínov, odvoz odpadu, dodávka úžitkovej vody, či zverejňovanie informácií o pohrebisku.  Podpisom zmluvy vzniká užívacie právo k hrobovému miestu.

Cintorínske poplatky, hrobové miesta a obnova užívacieho práva, ostatné poplatky v domoch smútku a na cintorínoch

Účinné od 01.01.2023

poplatky

belusa cintorínbelusa cintorín2belusa cintorín3hloža cintorínpodhorie cintorin

Obecný úrad

Obecný úrad Beluša

Pondelok:
7:30 - 11:00 11:30 - 15:30
Utorok, Štvrtok:
7:30 - 11:00 11:30 - 15:00
Streda:
7:30 - 11:00 11:30 - 17:00

Zberný dvor Beluša

Utorok 8:00-15:00, Streda 8:00-18:00, Sobota 8:00-15:00

Kompostáreň- každý pondelok, 12:00-16:00

Kontakty zamestnancov Obecného úradu Beluša

Univerzálny prekladač

Preklad (translations)

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.

NATUR-PACK

NATUR Pack