Navigácia

Obsah

ÚČASŤ POSLANCOV NA ZASADNUTIACH OZ
- rok 2014-2018- od 28.11.2014

ÚČASŤ  POSLANCOV  NA  ZASADNUTIACH OBECNÉHO  ZASTUPITEĽSTVA - ROK 2018

P.č. Meno, priezvisko, titul                    
    29.01.18 26.2.18 26.3.18 25.4.18 28.5.18 25.6.18        
1. Bednár Milan N N N N N P        
2. Belobradová Viera, Ing. P P P P P N        
3. Češková Eva P P P N P P        
4. Bc. Bajzová Miroslava P P P N P P        
5. Virga Peter Ing. P P P P P P        
6. Martinák Michal, Mgr. N N N P N N        
7. Matušová Mária P P P P P P        
8. Hajduch Michal Ing. P P N P P N        
9. Mraffko Dušan, Ing. P P P P P N        
10. Ročiak Stanislav P P P P P P        
11. Šedík Milan Ing. P P P P P P        
12. Šedík Milan P P P P P P        
13. Vlasatá Mária P P P P P P