Menu
Obec Beluša
ObecBeluša

Obecná kompostáreň

Kompostáreň pod Rašovom bude verejnosti prístupná vždy od 15. marca do 15. novembra daného kalendárneho roka. Otvorená bude vždy v pondelok v každý nepárny týždeň v roku v prevádzkovom čase 12.00h – 16.00h. 

Zodpovedným vedúcim za prevádzku kompostárne je obecný správca Zberného dvora v Beluši Obecnej kompostárne v Beluši – Martin Guliš 0944 546 642.

Čo všetko môžu občania na kompostáreň doviezť?

Zadarmo môžete doviezť: kvety, trávu, lístie, drevný odpad zo strihania a orezávania krovín a stromov, vypletú burinu, pozberové zvyšky z pestovania, zhnité ovocie a zeleninu, piliny, drevnú štiepku, hobliny, drevný popol.

Nevyhovujúci je odpad z kuchyne, uhynuté živočíchy.

Upozorňujeme, že na  kompostáreň je možné uložiť BIO odpad len počas prevádzkových hodín a zakazuje sa ho odkladať pred bránu, tá bude mimo prevádzkovej doby uzamknutá. Verejný priestor je monitorovaný kamerovým systémom.

kompostaren