Menu

Obecný úrad

Pondelok 7:30-15:30

Streda 7:30-17:00

Utorok, Štvrtok 7:30-15:00

 

Obecný úrad

Pondelok 7:30-15:30

Streda 7:30-17:00

Utorok, Štvrtok 7:30-15:00

 

RSS
rozšírené vyhľadávanie
Obec Beluša
ObecBeluša

Komuniké zo zasadnutia OZ 2022

Prvé zasadnutie Obecného zastupiteľstva (OZ) v Beluši v roku 2022 sa konalo v mimoriadnom termíne z dôvodu schválenia zmien pri čerpaní rezervného fondu.komuniké 19_1.pdf (143.02 kB) 

Druhé zasadnutie Obecného zastupiteľstva (OZ) v Beluši v roku 2022 sa konalo v posledný februárový deň, 28. februára 2022. Poslanci OZ sa venovali určeniu výšky financií na mzdy a prevádzku na dieťa školských a predškolských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce či vyhláseniu záväznej časti tretej zmeny a doplnkov obecného územného plánu.    Bola schválená výška finančnej podpory individuálneho bývania pre občanov obce Beluša. Obec sa bude uchádzať o získanie dotácie na vybudovanie cyklostojanov pri železničnej zastávke Beluša.   komuniké 28_2.pdf (219.74 kB)

Tretie zasadnutie Obecného zastupiteľstva (OZ) v Beluši v roku 2022 bolo na programe 25. apríla 2022. Presne po dvoch rokoch sa mohlo na základe vydaných vyhlášok Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ SR) konať bez prekrytia horných dýchacích ciest. Poslanci OZ schválili predloženie dvoch žiadostí o rekultiváciu vnútroblokov na bytových sídliskách.  Z rezervného fondu bolo vyčlenených viac ako 56 tisíc € na vybudovanie urnových hájov na cintorínoch v Beluši, v Hloži a v Podhorí. V obci pribudnú odberné miesta pre zásielky z elektronického obchodu.  Dotáciami obec podporila činnosť záujmových a spoločenských organizácií . komuniké 25_4.pdf (174.97 kB)

Po štvrtýkrát sa v roku 2022 stretli poslanci Obecného zastupiteľstva (OZ) v Beluši v mimoriadnom termíne, dňa 09.mája 2022. V súvislosti s realizovaným projektom výstavby dvoch cyklostojanov musela byť schválená nová nájomná zmluva na pozemok, nakoľko nastala zmena vlastníka pozemku.  komuniké 09_5.pdf (114.13 kB)

Pred letnou pauzou sa poslanci Obecného zastupiteľstva (OZ) v Beluši stretli na svojom rokovaní 27. júna 2022. Prijaté všeobecne záväzné nariadenia upravujú výšku príspevku na režijné náklady v jedálňach základnej a materskej školy. Siedmou zmenou rozpočtu bolo schválené čerpanie rezervného fondu na investičné akcie obce vo výške takmer 200 tisíc €. Vyhodnotilo sa hospodárenie v prenajatých obecných priestoroch a páleničiarska sezóna. komuniké 27_06.pdf (142.92 kB)

Počas leta sa obecní poslanci stretli na svojom mimoriadnom rokovaní, aby schválili zmluvu o nájme nebytových priestorov pre účel prevádzky ambulancie všeobecného lekára pre dospelých, a tým  zabezpečili poskytovanie zdravotnej starostlivosti nielen pre občanov obce Beluša.  komuniké 27_07.pdf (131.94 kB)

Samospráva

Obecný úrad Beluša

Pondelok:
7:30 - 11:00 11:30 - 15:30
Utorok, Štvrtok:
7:30 - 11:00 11:30 - 15:00
Streda:
7:30 - 11:00 11:30 - 17:00

Zberný dvor Beluša

Utorok 8:00-15:00, Streda 8:00-18:00, Sobota 8:00-15:00

Kompostáreň- každý nepárny pondelok, 12:00-16:00

Kontakty zamestnancov Obecného úradu Beluša

Univerzálny prekladač

Preklad (translations)

Mobilná aplikácia

logo

Sledujte informácie z nášho webu na svojich inteligentných telefónoch. Využívajte našu novú mobilnú aplikáciu - V OBRAZE.

NATUR-PACK

NATUR Pack