Menu
Obec Beluša
ObecBeluša

Komuniké zo zasadnutia OZ 2022

Prvé zasadnutie Obecného zastupiteľstva (OZ) v Beluši v roku 2022 sa konalo v mimoriadnom termíne z dôvodu schválenia zmien pri čerpaní rezervného fondu.komuniké 19_1.pdf (143.02 kB) 

Druhé zasadnutie Obecného zastupiteľstva (OZ) v Beluši v roku 2022 sa konalo v posledný februárový deň, 28. februára 2022. Poslanci OZ sa venovali určeniu výšky financií na mzdy a prevádzku na dieťa školských a predškolských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce či vyhláseniu záväznej časti tretej zmeny a doplnkov obecného územného plánu.    Bola schválená výška finančnej podpory individuálneho bývania pre občanov obce Beluša. Obec sa bude uchádzať o získanie dotácie na vybudovanie cyklostojanov pri železničnej zastávke Beluša.   komuniké 28_2.pdf (219.74 kB)

Tretie zasadnutie Obecného zastupiteľstva (OZ) v Beluši v roku 2022 bolo na programe 25. apríla 2022. Presne po dvoch rokoch sa mohlo na základe vydaných vyhlášok Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ SR) konať bez prekrytia horných dýchacích ciest. Poslanci OZ schválili predloženie dvoch žiadostí o rekultiváciu vnútroblokov na bytových sídliskách.  Z rezervného fondu bolo vyčlenených viac ako 56 tisíc € na vybudovanie urnových hájov na cintorínoch v Beluši, v Hloži a v Podhorí. V obci pribudnú odberné miesta pre zásielky z elektronického obchodu.  Dotáciami obec podporila činnosť záujmových a spoločenských organizácií . komuniké 25_4.pdf (174.97 kB)

Po štvrtýkrát sa v roku 2022 stretli poslanci Obecného zastupiteľstva (OZ) v Beluši v mimoriadnom termíne, dňa 09.mája 2022. V súvislosti s realizovaným projektom výstavby dvoch cyklostojanov musela byť schválená nová nájomná zmluva na pozemok, nakoľko nastala zmena vlastníka pozemku.  komuniké 09_5.pdf (114.13 kB)

Pred letnou pauzou sa poslanci Obecného zastupiteľstva (OZ) v Beluši stretli na svojom rokovaní 27. júna 2022. Prijaté všeobecne záväzné nariadenia upravujú výšku príspevku na režijné náklady v jedálňach základnej a materskej školy. Siedmou zmenou rozpočtu bolo schválené čerpanie rezervného fondu na investičné akcie obce vo výške takmer 200 tisíc €. Vyhodnotilo sa hospodárenie v prenajatých obecných priestoroch a páleničiarska sezóna. komuniké 27_06.pdf (142.92 kB)

Počas leta sa obecní poslanci stretli na svojom mimoriadnom rokovaní, aby schválili zmluvu o nájme nebytových priestorov pre účel prevádzky ambulancie všeobecného lekára pre dospelých, a tým  zabezpečili poskytovanie zdravotnej starostlivosti nielen pre občanov obce Beluša.  komuniké 27_07.pdf (131.94 kB)

Na poslednom zasadnutí Obecného zastupiteľstva (OZ) v Beluši podľa schváleného Rámcového plánu zasadnutí pred októbrovými spojenými regionálnymi voľbami  sa poslanci OZ oboznámili so správami o otvorení školského roka 2022/2023 v školách a školských zariadeniach na území obce Beluša, či s výsledkami hospodárenia obce v Konsolidovanej výročnej správe obce Beluša za rok 2021. Na základe cien energií a miery inflácie bola zvýšená cena za poskytované služby v pestovateľskej pálenici. komuniké 26_09.pdf (218.45 kB)  

Staronový starosta obce Beluša Ján Prekop a 13 poslancov Obecného zastupiteľstva (OZ) v Beluši sa zložením sľubu na Ustanovujúcom zasadnutí OZ v pondelok 14. novembra 2022 ujali výkonu svojho mandátu, ktorý získali od voličov v spojených októbrových voľbách.  Boli vytvorené odborné komisie OZ a zvolení ich členovia. komuniké 14.11.- ustanovujuce oz.pdf (517.1 kB)

Po Ustanovujúcom zasadnutí Obecného zastupiteľstva (OZ) dňa 14. novembra 2022 sa nové zloženie poslancov OZ stretlo v novembri ešte raz, a to 28. novembra 2022 za účelom schválenia dôležitých všeobecne záväzných nariadení obce. Tie reagujú na všeobecné súčasné zvyšovanie nákladov, energií, či miery inflácie. Od roka 2023 budú upravené ceny prenájmov obecných priestorov a občania budú môcť začať využívať vybudované urnové miesta v kolumbáriách. komuniké 28_11.pdf (207.77 kB)

Posledné plánované rokovanie obecných poslancov v Beluši sa v roku 2022 konalo 16. decembra 2022. Hlavným bodom rokovania bolo schválenie návrhu rozpočtu obce na rok 2023. Po zvýšení poplatkov v školskej jedálni pri Materskej škole v Beluši sa od januára 2023 bude upravovať aj výška poplatku v školskej jedálni Základnej školy Beluša. V roku 2023 obec Beluša spúšťa druhý ročník participatívneho rozpočtu, kde o finančnú podporu na realizáciu prospešných projektov budú môcť žiadať občania Beluše podľa nového všeobecne záväzného nariadenia. - komuniké 16_12.pdf (219.08 kB)

Posledné rokovanie obecných poslancov v Beluši sa v roku 2022 konalo v mimoriadnom termíne 28. decembra 2022. Hlavným dôvodom rokovania bolo schválenie zmien v obecnom rozpočte na základe skutočného plnenia v pestovateľskej pálenici a v Materskej škole Beluša. komuniké 28_12.pdf (140.74 kB)

Samospráva

Obecný úrad Beluša

Pondelok:
7:30 - 11:00 11:30 - 15:30
Utorok, Štvrtok:
7:30 - 11:00 11:30 - 15:00
Streda:
7:30 - 11:00 11:30 - 17:00

Zberný dvor Beluša

Utorok 8:00-15:00, Streda 8:00-18:00, Sobota 8:00-15:00

Kompostáreň- každý pondelok, 12:00-16:00

Kontakty zamestnancov Obecného úradu Beluša

Univerzálny prekladač

Preklad (translations)

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.

NATUR-PACK

NATUR Pack