Menu
Obec Beluša
ObecBeluša

 

 

 

Tlačové správy rok 2021

- V januári agendu na Obecnom úrade v Beluši vybavíte elektronicky a telefonicky, Zberný dvor bude otvorený vo vybrané dni, 8.1.2021fungovanie obecného úradu.pdf (213.75 kB)

- Obec Beluša v regionálnom plošnom testovaní pretestovala 2 032 ľudí, 11.1.2021- plošné testovanie.pdf (252.32 kB)

- Zberný dvor v Beluši občanov odmeňuje a dáva priestor recyklácii. Od 25.01.2021 funguje v novom prevádzkovom režime, 20.01.2021- prevádzka zberného dvora (199.25 kB)

- Belušské testovanie odhalilo päť pozitívnych vzoriek. Po víkendovom testovaní obec mení obmedzenia, 25.01.2021- 5kolo testovania a následné zmeny v obci.pdf (164.14 kB)

- Bytové domácnosti v Beluši separujú kuchynský odpad. Mesiac po začatí zberu kuchynského odpadu sa vyzbierali 3 tony odpadu. 27.1.2021- zavedenie zberu BRKO v obci.pdf (208.2 kB)

- Beluša rozdá respirátory 1 200 seniorom, 03.02.2021- respiratory (203.64 kB)

- Pred otvorením materskej a základnej školy obec Beluša pretestuje takmer 600 rodičov a zamestnancov, 04.02.2021- testovanie MŠ, ZŠ (471.82 kB)

- Beluša aplikuje viac možností triedenia odpadu. Zvýšenou osvetou i prístupom sa mení jej odpadová politika., 09.02.2021- odpadová politika Beluša (189.59 kB)

- V Beluši sa bude testovať každú sobotu na troch mobilných odberových miestach (MOM). O prehodnotenie zamietavého stanoviska k zriadeniu stálej MOM žiadala šesťtisícová obec viacerých ministrov i premiéra SR, 16.2.2021- MOM (146.46 kB).

- Po prvom týždni od spustenia elektronického sčítania obyvateľov je sčítaných 2 403 Belušanov (37,97%). Do schránok obec doručila viac ako 2 200 informačných letákov., 22.2.2021- scitanie obyvatelov (169.07 kB)

- Obec Beluša spravuje tri cintoríny a eviduje takmer 3 000 hrobových miest. Nájom za hrobové miesto je vyrubovaný na dobu 10 rokov, obec pripomína občanom povinnosť uhradiť nájomné., 04.03.2021- správa cintorínov a hrobové miesta (269.2 kB)

- Obec Beluša mení systém zberu odpadu pri jarnom a jesennom upratovaní, 11.3.2021- jarné upratovanie (115.56 kB)

- Občania dostanú v Beluši zdarma balenie trojkombinácie vitamínov C + D3 + Zinok a respirátor FFP2, 12.3.2021- vitaminy a respirator FFP2 (128.78 kB)

- Obec Beluša sa aktívne zapája do vyhlásených výziev o získanie financií mimo svojho rozpočtu na projekty, ktoré zlepšujú kvalitu života v obci. Zapojila sa do piatich výziev, ktoré reflektujú aktuálne ekologické a inovatívne potreby spoločnosti. 17.3.2021- eurožiadosti obce (223.7 kB)

- Základná škola v Beluši vďaka úspešnému projektu modernizuje odborné učebne i školskú knižnicu, 23.3.2021- projekt základnej školy (155.96 kB)

- Priechody pre chodcov budú v Beluši bezpečnejšie, 25.3.2021- obecné investície (176.21 kB)

- Prideľovanie nájomných a sociálnych bytov v obci sa riadi všeobecne záväzným nariadením (VZN) č. 1/2013 o prideľovaní bytov vo vlastníctve obce Beluša do nájmu. O pridelenie bytu má k 30.3.2021 záujem 16 žiadateľov. Nájomné byty v Beluši sú určené žiadateľom s trvalým pobytom v obci alebo s prácou u zamestnávateľa so sídlom v obci.- 30.3.2021- nájomné byty 30.03.2021.pdf (165.13 kB)

- 119 smetných nádob na separovaný zber v Beluši bude označených novými informačnými nálepkami. 01.04.2021- označenie smetných nádob, 01.04.2021.pdf (137.43 kB)

- Obec Beluša ponúka ďalšiu možnosť dôslednejšej separácie odpadu. Na likvidáciu zeleného odpadu zo záhrad budú môcť občania od 12. apríla 2021 využiť obecnú kompostáreň.- 06.04.2021- kompostáreň 06_04.pdf (192.22 kB)  

- Pracovisko materskej školy v Hloži skrášľuje svoj areál, 09.04.2021- ihrisko materska škola,09.04.2021.pdf (194.75 kB)

- Obec Beluša, známa svojou obľubou v cyklodoprave, sa po druhýkrát zapája do kampane „Do práce na bicykli“, 14.04.2021- registracia do prace na bicykli 14_04.pdf (159.91 kB)

- Obec Beluša vyhlasuje online súťaž o najkrajšiu jarnú fotografiu z obce. Víťaz hlasovania na oficiálnom konte obce na sociálnej sieti získa hodnotnú odmenu.15.4.2021- jarná fotosúťaž 15_04.pdf (131.32 kB)

- Obec Beluša vďaka verejným obstarávaniam šetrí vlastné finančné prostriedky, 20.04.2021verejné obstarávania 20_4_2021.pdf (365.42 kB)

-Obec Beluša uzatvorila zmluvu s novým odberateľom polystyrénového odpadu, sľubuje si vyšší podiel separácie, 22.4.2021-zber polystyrenu (155.98 kB)

- Obecné trhovisko v Beluši ponúka osem predajných stánkov. Na základe povolenia obce môžu predajcovia predávať rastlinné a živočíšne výrobky z vlastnej pestovateľskej alebo chovateľskej činnosti či ponúkať remeselné služby., 28.4.2021-obecne trhovisko (294.19 kB)

-Beluša si pripomenula 76. výročie oslobodenie obce pietnym aktom kladenia vencov pri pamätníku padlých hrdinov. Tradície obec udržiava aj stavaním májov., 30.4.2021-kladenie vencov (291.84 kB) 

- V Beluši mobilná očkovacia jednotka zaočkovala prvou dávkou klientov obecného zariadenia opatrovateľskej služby i opatrovateľky s opatrovanými občanmi, 05.05.2021- očkovanie 05_05.pdf (186.57 kB)

- Vodenie psov v obci upravuje nové nariadenie. Vymedzuje verejné miesta, kde je vstup so psom zakázaný, 07.05.2021- VZN vodenie psov (231.72 kB)

- Rozvoj obce určuje nový strategický dokument. Návrhy občanov na zlepšenie kvality života v obci  sa so zámermi obce  v mnohom zhodujú., 11.05.2021- phrsr 11.05.2021.pdf (181.29 kB)

- Záujem Belušanov o obecné záležitosti chce obec zvýšiť aj prostredníctvom dostatočnej a efektívnej informovanosti, 14,05,2021- komunikačné kanály 14_5.pdf (382.95 kB)

- Do prvej obecnej online fotosúťaže na tému „Jar v Beluši“ sa zapojilo 11 súťažiacich. Počas dvoch týždňov hlasovania na obecnej facebookovej stránke získali súťažné fotografie spolu viac ako 2 000 hlasov., 18.5.2021- fotosúťaž 18_5.pdf (332.43 kB)

- Obec obnovila vodorovné dopravné značenia v sume takmer 6 000 €., 20.5.2021- dopravne znacenie vodorovne 20_5.pdf (211.93 kB)

- Obec vykonala jarnú deratizáciu a dezinsekciu verejných objektov, 28.5.2021- deratizácia objektov (167.34 kB)

- Otvorenie národnej cyklo kampane „Do práce na bicykli“ v Beluši za účasti národného cyklokoordinátora Petra Klučku, 02.06.2021- otvorenie kampane Do práce na bicykli 02_06.pdf (239.55 kB)

- V Beluši sa vďaka úspešnému projektu vybudujú dva cykloprístrešky, 09.06.2021- cykloprístrešky (162.18 kB)

- V Beluši je po viac ako 9 mesiacoch povolený režim návštev v ZOS,15.6.2021- otvorenie ZOS (177.66 kB)

- Budovanie kanalizácie v obci Beluša je vo fáze prípravy dokumentácie pre územné rozhodnutie, 25.6.2021.- kanalizacia 25_06.pdf (197.31 kB)

- Vďaka ochote občanov v Beluši sa počas víkendu nanovo natreli obecné betónové skruže slúžiace na vylepovanie plagátov. Uznanie sa dostalo aj dobrovoľníkom, ktorí sa aktívne zapojili do priebehov 19 kôl antigénových testovaní v obci Beluša. 28.6.2021- dobrovoľná akcia 28_6.pdf (317.55 kB)

- Školský rok 2020/2021 sa skončil aj na belušskej základnej i materskej škole, 30.06.2021-ukončenie školského roka (275.81 kB)

- Obec zrealizovala nasvietenie 8 priechodov pre chodcov na cestách v Beluši. 01.07.2021- nasvietenie semaforov 01_07.pdf (150.24 kB)

- Odpadová politika v obci mení spôsob rozmiestnenia smetných nádob na separovaný zber, 08. júl 2021- stojiská 08_07.pdf (946.27 kB)

-Beluša vytvorí viac miest pre aktívny oddych a šport, 12.7.2021- investičné leto v Beluši, 12_07.pdf (199.14 kB)

- Vjazd vozidiel do areálu Zberného dvora Beluša koriguje elektronická závora, 15.7.2021- závora zberný dvor 15_07.pdf (151.16 kB)

- Po zaočkovaní personálu a klientov miestneho zariadenia opatrovateľskej služby v obci Beluša a opatrovateľov s opatrovanými občanmi dostalo prvú dávku vakcíny proti Covid 19 aj 12 imobilných Belušanov, ktorí si požiadali o zaočkovanie v domácnosti, 22.7.2021- očkovanie imobilnych 22_7.pdf (182.74 kB)

- Technický pavilón elokovaného pracoviska Materskej školy v Hloži má opravenú strechu, 23.7.2021- oprava strechy mš 23_7.pdf (169.12 kB)

- Materská škola Beluša zrealizovala projekt „Múdre hranie“, 04.08.2021-múdre hranie mš 4_8.pdf (202.5 kB)

-V obci Beluša sa zorganizovalo očkovanie pre viac ako 100 nahlásených občanov. 09.08.2021- očkovanie v obci 09_08.pdf (607.88 kB)

- V areáli FK Beluša sa nachádza športová novinka- multifunkčný Teqball stôl, 12.08.2021- teqball stôl 12_8.pdf (215.17 kB)

- V areáloch materskej školy Beluša sa obnovilo značenie detských dopravných ihrísk, 16.8.2021-dopravné ihriská značenia 16_8.pdf (226.14 kB)

- Miestnu cyklistickú dopravu a infraštruktúru chce obec riešiť v spolupráci s Občianskym združením Cyklokoalícia, 19.8.2021-cyklostratégia v obci 19_8.pdf (169.4 kB) 

- Obec Beluša má prvú knižnú búdku, 23.8.2021- knižná búdka 23_8.pdf (317.79 kB)

- Obecné budovy v centre Beluše sú napojené do WIFI siete, 27.8.2021-wifi pripojenie 27_08.pdf (139.36 kB)

- Tri dobrovoľné hasičské zbory v Beluši si vďaka dotácii doplnili materiálne vybavenie, 31.8.2021- dotácie dhz 31.8.2021.pdf (474.59 kB) 

- Základná škola Beluša výrazne zmodernizovala odborné učebne a školskú knižnicu, 03.09.2021- otvorenie odborných učební 03_09.pdf (240.95 kB)

tretia Belušská kvapka krvi prilákala až 18 prvodarcov, 07.09.2021- belušská kvapka krvi 07_09.pdf (215.98 kB)

- digitalizáciu na belušskej základnej škole koriguje Školský digitálny koordinátor, 10.9.2021- školský digitálny koordinátor 10_09.pdf (160 kB)

- Na alternatívne a udržateľné druhy dopravy obec upozornila detskými cyklistickými pretekmi, 20.09.2021- detské preteky a cyklo preteky 20_09.pdf (292.09 kB)

- Kampaň „Do školy na bicykli“ začala belušská základná škola cyklojazdou ulicami obce Beluša, 28.09.2021- cyklo jazda do skoly na bicykli 28_09.pdf (479.98 kB)

- Netradičnou telesnou výchovou sa v obci Beluši slávnostne sprístupnilo street workoutové ihrisko, 30.9.2021- otvorenie workoutové ihrisko 30_09.pdf (432.27 kB)

- Miestna organizácia chovateľov zorganizovala 24. Vážsku výstavu králikov, holubov, hydiny a exotov, 04.102021- chovatelia 4_10.pdf (475.92 kB)

- Začína sa nová páleničiarska sezóna v Pestovateľskej pálenici Beluša, 6.10.2021- otvorenie pálenice 6_10.pdf (304.59 kB)

- Obec rozšírila počet smetných nádob na psie exkrementy a doplnila stojany so sáčkami, 8.10.2021- košíky pre psie exkrementy 8.10..pdf (159.68 kB)

- Obec zvyšuje komfort klientov miestneho zariadenia opatrovateľskej služby, 13.10.2021- ZOS nákupy 13_10.pdf (153.47 kB)

- Po 14 rokoch obec Beluša zmenila prevádzkový poriadok štyroch pohrebísk na území obce, 15.10.2021- pohrebiská beluša 15_10.pdf (160.21 kB)

- Do prerozdeľovania obecných financií sa aktívne zapoja aj občania, 19.10.2021- participatívny rozpočet 19_10.pdf (165.65 kB)

- Nový dizajn oficiálneho webového sídla je moderný a prehľadnejší, 21.10.2021- redizajn webového sídla 21_10.pdf (178.75 kB)

-AlzaBox už aj v Beluši, 25.10.2021- alza box 25_10.pdf (158.44 kB)

-Starosta obce Beluša Ján Prekop ako predseda Mikroregiónu Púchov odovzdal symbolický šek v hodnote 1 000 € Spojenej škole v Púchove, 26.10.2021- šek pre špeciálnu školu 26_10.pdf (212.66 kB)

- Obec Beluša pre pandémiu vyšla v ústrety podnikateľom z oblasti gastra a služieb, 04.11.2021- covid poplatky 04_11.pdf (166.08 kB)

- Virtuálny cintorín už aj v Beluši, 10.11.2021- pasportizácia cintorínov 10_11.pdf (141.74 kB)

-Materská škola (MŠ) Beluša umožní  deťom vďaka projektu z grantového programu Trenčianskeho samosprávneho kraja „Zelené oči“ outdoorové vzdelávanie, 18.11.2021-zelene oci 18_11.pdf (223.13 kB)

-Nový športový areál v Hloži ponúka priestor na šport i zábavu pre mladších i starších,24.11.2021- športový areál Hloža, 24.11.2021.pdf (164.23 kB)

- Počas prvej sezóny obecnej kompostárne sa vyseparovalo cca 100 ton biologického odpadu, 26.11.2021- prvá sezóna kompostárne 26.11.pdf (170.02 kB)

-Jednorazový príspevok na dieťa narodené v Beluši sa od roku 2022 zvyšuje na 100 €, 01.12.2021- príspevok pre dieťa 01_12.pdf (429.27 kB)

- Belušská online fotosúťaž získava nový rozmer, 03.12.2021-jesenna foto sutaz 3_12.pdf (153.66 kB)

- Obecný rozpočet bude v roku 2022 hospodáriť s viac ako 6 miliónmi Eur, 07.12.2021- rozpočet na rok 2022 7_12.pdf (172.25 kB)

-Obec v roku 2022 podporí svojich občanov finančným príspevkom. Nemôžu mať ale voči obci žiadne dlhy ! Obec vyzýva svojich občanov na úhradu podlžností najneskôr do 31.12.2021., 10.12.2021- zásady na podporu bývania 10-12.pdf (333.38 kB)

-Obec Beluša je zriaďovateľom základnej a materskej školy v obci. Celoročne sa stará nielen o finančné zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho procesu, ale aj o materiálové vybavenie v oboch zariadeniach., 17.12.2021- investície zš a mš 17.12..pdf (216.37 kB)  

-Obecná knižnica je bohatšia o takmer 90 nových titulov, 20.12.2021- nové knižné tituly v knižnici 20.12.pdf (203.74 kB)

- Do belušských domácností pribudne ďalších 500 kompostérov na zhodnotenie biologicky rozložiteľného odpadu, 30.12.2021- kompostéry 30_12_ 2021.pdf (317.11 kB)

Obecný úrad

Obecný úrad Beluša

Pondelok:
7:30 - 11:00 11:30 - 15:30
Utorok, Štvrtok:
7:30 - 11:00 11:30 - 15:00
Streda:
7:30 - 11:00 11:30 - 17:00

Zberný dvor Beluša

Utorok 8:00-15:00, Streda 8:00-18:00, Sobota 8:00-15:00

Kompostáreň- každý pondelok, 12:00-16:00

Kontakty zamestnancov Obecného úradu Beluša

Univerzálny prekladač

Preklad (translations)

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.

NATUR-PACK

NATUR Pack