Menu
Obec Beluša
ObecBeluša

Prvé verejné stretnutie v rámci 1. ročníka participatívneho rozpočtu bude 20.1.2022 od 17,30 hod.v KD Beluša. Rozhodnite o použití časti financií z obecného rozpočtu na prospešné veci pre našu obec !

 

Narodenie dieťaťa  na území Slovenskej republiky

Na zápis narodenia dieťaťa je príslušný matričný úrad podľa miesta narodenia dieťaťa. Príslušný matričný úrad teda vydá rodný list a žiadosť o príspevok pri narodení dieťaťa. V prípade Matričného úradu v Beluši patrí  do našej pôsobnosti aj obec Visolaje. 
K zápisu je potrebné predložiť:

  • Deti narodené v manželstve – občiansky preukaz rodičov, sobášny list
  • Deti narodené slobodnej matke – občiansky preukaz matky, súhlasné vyhlásenie rodičov o určení rodičovstva spísané na matrike, v prípade ak toto vyhlásenie nie je urobené je potrebná prítomnosť obidvoch rodičov a ich občianske preukazy
  • Deti narodené rozvedenej matke – právoplatný rozsudok o rozvode manželstva a občiansky preukaz
  • Deti narodené vdove – sobášny list, úmrtný list manžela a občiansky preukaz
  • Všetky tieto úkony sú vykonané na matričnom úrade bez poplatku  a vybavujú sa na počkanie.