Obsah

Poslanci Obecného zastupiteľstva v Beluši
  MENO A PRIEZVISKO
Kontakt:
POSLANECKÝ OBVOD

 

Slávik Matej, Ing.
matej.slavik@belusa.sk

Ing. Matej Slávik

VOLEBNÝ OBVOD č.: 1

Ľ.Štúra7,8,9,10,16,1883,1884,1895,2452, 2453,2454,Rod. domy 1678,1679,1683

Vlasatá Mária
maria.vlasata@belusa.sk

Mária Vlasatá

VOLEBNÝ OBVOD č.: 1

Ľ.Štúra 11,12,14,15

 

Kazík Jozef,Ing.
jozef.kazik@belusa.sk

Ing. Jozef Kazík

VOLEBNÝ OBVOD č.: 2

Trenčianska

Matušová Mária
maria.matusova@belusa.sk

Mária Matušová

VOLEBNÝ OBVOD č.: 2

Továrenská, Kpt.Nálepku, Mlynská, P.O.Hviezdoslava, Staničná

 

Ročiak Stanislav
stanislav.rociak@belusa.sk

Stanislav Ročiak

VOLEBNÝ OBVOD č.: 3

Farská,Partizánska,Žilinská, Dr.Clementisa,M.R.Štefánika,J.Kráľa

Kukučka Štefan,Ing.
stefan.kukucka@belusa.sk

Ing. Štefan Kukučka

VOLEBNÝ OBVOD č.: 3

J.A.Komenského,Krížna,Dr.Adámyho, Rybníky

 

Bednár Milan
milan.bednar@belusa.sk

Milan Bednár

VOLEBNÝ OBVOD č.: 4

A. Sládkoviča

Majdan Peter,Ing.
peter.majdan@belusa.sk

Ing. Peter Majdan

VOLEBNÝ OBVOD č.: 4

M.Kukučína a bytovky

 

Virga Peter,Ing.
peter.virga@belusa.sk

Ing. Peter Virga

VOLEBNÝ OBVOD č.: 5

Slatinská 20-44, 186-224, 2429,2491
Ľ. Štúra 17

Salaj František,Ing.
frantisek.salaj@belusa.sk

Ing. František Salaj

VOLEBNÝ OBVOD č.: 5

Belušské Slatiny, Podmalenica Slatinská 47-85, 140-183,1600-2488

 

Šedík Milan,Ing.
ing.milan.sedik@belusa.sk

Ing. Milan Šedík

VOLEBNÝ OBVOD č.: 6

Ul. J. Kollára Hloža 1163-1310

Šarlay Peter
peter.sarlay@belusa.sk

Peter Šarlay

VOLEBNÝ OBVOD č.: 6

Hloža 1311-1391-1570

Šedík Milan
milan.sedik@belusa.sk

Milan Šedík

VOLEBNÝ OBVOD č.: 6

Podhorie