Menu
Obec Beluša
ObecBeluša

 

 

 

Komuniké zo zasadnutia OZ 2021

Na prvom zasadnutí poslancov obecného zastupiteľstva v Beluši schválili nový Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Beluša na roky 2021-2027. Stanovili sa plány obce v oblasti verejného obstarávania ako aj v oblasti investícií obce pre rok 2021. komuniké 1.3..pdf (232.13 kB)

Na druhom zasadnutí poslancov obecného zastupiteľstva v Beluši (OZ) v roku 2021 schválili prebytok rozpočtového hospodárenia za rok 2020 vo výške takmer 400 tisíc €. Obec plánuje ďalšie investície. Prijaté všeobecné záväzné nariadenie (VZN) č. 1/2021 upravuje podmienky vodenia psov v obci a vymedzuje miesta, kde je vstup so psom zakázaný.Komuniké 26.4..pdf (234.72 kB)

Na treťom zasadnutí poslancov obecného zastupiteľstva v Beluši (OZ) v roku 2021 sa schválilo v rámci čerpania rezervného fondu viac ako 20 tisíc € na rozšírenie multifunkčného exteriérového športového vyžitia v obci. Pestovateľská pálenica v Beluši hospodárila v sezóne 2020/2021 so ziskom viac ako 18 tisíc €. Zberný dvor Beluša sa bude od 01. júla 2021 riadiť novým prevádzkovým poriadkom. V Belušských Slatinách obec plánuje vybudovať detské ihrisko s oddychovým priestranstvom. komuniké 28.6..pdf (219.59 kB)

Na štvrtom zasadnutí poslancov obecného zastupiteľstva v Beluši (OZ) v roku 2021 sa schválilo všeobecne záväzné nariadenie o pravidlách participatívneho rozpočtu a občania sa tak budú môcť priamo a aktívne zapájať do prerozdeľovania financií z obecného rozpočtu. Prevádzkový poriadok pohrebísk mení výšku poplatkov za cintorínske služby. Belušská materská škola bola určená ako spádová pre obec Mojtín. V nájomných obecných bytových domoch bol po takmer 20 rokoch schválený nový domový poriadok. komuniké 27.9..pdf (315.24 kB)

Mimoriadne rokovanie Obecného zastupiteľstva  (OZ) sa konalo z dôvodu schválenia predloženia žiadosti na zvýšenie kapacít infraštruktúry materských škôl. komuniké 11_10.pdf (132.62 kB)

Druhé mimoriadne rokovanie Obecného zastupiteľstva  (OZ) v roku 2021 sa konalo najmä z dôvodu schválenia predloženia žiadosti na rekonštrukciu a modernizáciu obecnej knižnice. komuniké 02_11.pdf (169.66 kB)

Na predposlednom plánovanom rokovaní Obecného zastupiteľstva  (OZ) v roku 2021 bol schválený  návrh rozpočtu obce Beluša na rok 2022 a výhľadovo na roky 2023-2024. Podľa prijatých všeobecne záväzných nariadení sa nemenia sadzby miestnych daní ani výška poplatku za komunálny odpad. Upravili sa trhové poriadky jednotlivých predajných miest a poplatky za hlásenie v miestnom rozhlase. Bol navýšený jednorazový finančný príspevok pri narodení dieťaťa v Beluši. komuniké 29_11.pdf (208.54 kB)

Posledné zasadnutie Obecného zastupiteľstva (OZ) v Beluši v roku 2021 sa venovalo najmä problematike nakladania s odpadmi na území obce Beluša. Obci bola schválená žiadosť o dodanie kompostérov do domácností. komuniké 15_12.pdf (184.57 kB)

Samospráva

Obecný úrad Beluša

Pondelok:
7:30 - 11:00 11:30 - 15:30
Utorok, Štvrtok:
7:30 - 11:00 11:30 - 15:00
Streda:
7:30 - 11:00 11:30 - 17:00

Zberný dvor Beluša

Pondelok 12:00-16:00, Utorok 8:00-15:00, Streda 8:00-18:00, Sobota 8:00-15:00

Kompostáreň- každý pondelok, 12:00-16:00

Kontakty zamestnancov Obecného úradu Beluša

Univerzálny prekladač

Preklad (translations)

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.

NATUR-PACK

NATUR Pack