Menu
Obec Beluša
ObecBeluša

Prvé verejné stretnutie v rámci 1. ročníka participatívneho rozpočtu bude 20.1.2022 od 17,30 hod.v KD Beluša. Rozhodnite o použití časti financií z obecného rozpočtu na prospešné veci pre našu obec !

 

Zápis o matričných udalostiach, ktoré nastali občanom SR v cudzine do Osobitnej matriky

- lehota na vybavenie dokladov je cca 60 dní !

Narodenie

- cudzozemský rodný list s príslušnými overeniami a prekladom do slovenského jazyka, sobášny list rodičov, občiansky preukaz štátneho občana SR

Sobáš

-    cudzozemský sobášny list s príslušnými overeniami a prekladom do slovenského jazyka, rodný list štátneho občana SR, občiansky preukaz štátneho občana SR

-    informácie o dátume a mieste narodenia rodičov snúbenca -cudzinca, mená, priezviská a dátumy narodenia svedkov

-    ak je štátny občan SR rozvedený aj právoplatný rozsudok o rozvode predchádzajúceho manželstva

Úmrtie

- cudzozemský úmrtný list s príslušným overeniami a prekladom do slovenského jazyka

rodný list

občiansky preukaz zomretého /potvrdenie o štátnom občianstve vydané príslušným obvodným úradom/

 

Poznámka

Zápisy do osobitnej matriky sa vykonávajú podľa miesta trvalého pobytu občana SR