Menu
Obec Beluša
ObecBeluša

Komuniké zo zasadnutia OZ 2023

Posledné rokovanie Obecného zastupiteľstva (OZ) v Beluši v roku 2023 sa konalo 15. decembra 2023 a jeho hlavným bodom bolo schválenie rozpočtu obce na rok 2024. Zmeny troch všeobecne záväzných nariadení sa dotknú najmä rodičov detí materskej školy. komuniké december2023.pdf Typ: PDF dokument, Velkosť: 287.86 kB

Predposledné plánované rokovanie Obecného zastupiteľstva (OZ) v Beluši v roku 2023 sa konalo 27. novembra 2023. Okrem pravidelných bodov sa poslanci venovali dôležitým obecným nariadeniam o stanovení sadzieb miestnych daní a výške poplatku za vývoz komunálneho odpadu, či výške úhrady za poskytovanie sociálnych služieb na území obce Beluša pre rok 2024. Uvedené nariadenia reagujú na chýbajúce financie zo strany štátu. Aby obec Beluša mohla na rok 2024 zostaviť vyrovnaný rozpočet, nevyhla sa zvyšovaniu sadzieb daní.- komuniké november2023.pdf Typ: PDF dokument, Velkosť: 309.73 kB

Októbrové obecné zastupiteľstvo sa venovalo najmä zmenám v rozpočte a vybraným majetkovo-právnym vzťahom. Poslanci diskutovali aj o novej mechanicko-biologickej úprave odpadov účinnej od 1.1.2024 a jej vplyvu na rozpočet - komuniké 24.10.2023 (345.33 kB)

September priniesol už piate obecné zastupiteľstvo v roku 2023, ktoré riešilo viaceré finančné dokumenty a prevádzkové poriadky pálenice a knižnice, zariadení zriaďovaných obcov. Aktualizovali sa ceny za školský klub i vypálenie kvasu. Poslanci odsúhlasili dve nové všeobecne záväzné nariadenia, čím reagovali na upozornenie prokurátorky - komuniké 27.9.2023 (457.2 kB)

V pondelok 26.6.2023 deň po Belušskom jarmoku sa stretli poslanci, aby prerokovali zmeny v rozpočte. Podstatnú časť zastupiteľstva tvorili majetko-právne vzťahy. Okrem priestorov prenajímaných obcou dostal priestor výsledok hospodárenia v Obecnej pálenici - komuniké 26.6.2023 (693.87 kB)

Dňa 17.5.2023 bolo zvolané mimoriadne Obecné zastupiteľstvo s cieľom schváliť povinnú zmluvu k spolufinancovaniu Zberného dvora v Beluši. Okrem tohto bodu prebehla kontrola uznesení z posledného rokovania - komuniké_mimoriadne_OZ_17_05_2023 (2.75 MB)

24.4.2023 sa uskutočnilo druhé zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Beluši. Poslanci na ňom schválili tri nové všeobecne záväzné opatrenia z oblasti školstva a sociálnych služieb. Najväčší priestor dostal Záverečný účet obce Beluša za rok 2022 a vyhodnotenie Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Beluša rovnako za minulý rok. Súčasťou rokovania boli žiadosti subjektov, v ktorých žiadali o dotáciu záujmové združenia pôsobiace v obci - komuniké k druhému OZ 24.4.2023 (652.34 kB)

Dňa 27.02.2023 sa konalo prvé zasadnutie Obecného zastupiteľstva (OZ). Okrem pravidelných bodov sa poslanci venovali zmenám v obecnom rozpočte, úpravám cenníkov za prenájom priestorov či paušálnym výdavkom na dieťa v zariadeniach zriaďovaných obcou. Podstatná časť zastupiteľstva patrila riešeniu majetkovo-právnych vzťahovkomuniké 27.02.2023.pdf (365.13 kB)

Samospráva

Obecný úrad Beluša

Pondelok:
7:30 - 11:00 11:30 - 15:30
Utorok, Štvrtok:
7:30 - 11:00 11:30 - 15:00
Streda:
7:30 - 11:00 11:30 - 17:00

Zberný dvor Beluša

Utorok 8:00-15:00, Streda 8:00-18:00, Sobota 8:00-15:00

Kompostáreň- každý pondelok, 12:00-16:00

Kontakty zamestnancov Obecného úradu Beluša

Univerzálny prekladač

Preklad (translations)

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.

NATUR-PACK

NATUR Pack