Menu
Obec Beluša
ObecBeluša

 

 

 

Uzavretie manželstva na území Slovenskej republiky

Na uzavretie manželstva je taktiež príslušný matričný úrad podľa trvalého pobytu jedného zo snúbencov. Pri predkladaní žiadosti musia byť prítomní obidvaja snúbenci, ktorí po spísaní podpisujú žiadosť o uzatvorenie manželstva. Manželstvo však môže byť uzatvorené aj na inom matričnom úrade, pričom však tento úkon je už spoplatnený. Pri cirkevnom sobáši sa žiadosť o uzavretie manželstva podáva na matričnom úrade podľa sídla farského úradu. 
Matričný úrad v Beluši je príslušným úradom na vybavenie aj pre obec Visolaje.     

Žiadosť o uzavretie manželstva sa podáva na predpísanom tlačive a k spísaniu je potrebné predložiť:

  • Rodné listy snúbencov
  • Platné občianske preukazy
  • V prípade rozvedených právoplatné rozsudky o rozvode predchádzajúceho manželstva
  • U ovdovelých úmrtný list
  • V prípade maloletých vo veku 16-18 rokov právoplatné rozhodnutie súdu o povolení uzavrieť manželstvo
  • U cudzincov je nevyhnutné okrem už spomínaných dokladov predložiť všetky doklady preložené do slovenského jazyka spolu s dokladom o právnej spôsobilosti na uzavretie manželstva  s príp. vyšším overením, tzv. apostillou

V prípade, ak má už nevesta dieťa, ktorého otec nie je známy, môže sa so snúbencom dohodnúť, že ich spoločné priezvisko bude aj priezviskom tohto dieťaťa. 
V prípade, že snúbenci majú záujem o civilný sobáš v našej obradnej miestnosti všetky detaily si dohodnú na matričnom úrade pri spisovaní zápisnice o uzavretí manželstva. Tento úkon je od01.03.2023 spoplatnený sumou

-        v obradnej miestnosti Obecného úradu v Beluši za účasti Zboru pre občianske záležitosti na sumu 45,-€

-        v obradnej miestnosti Obecného úradu v Beluši bez účasti Zboru pre občianske záležitosti na sumu 15,-€

-        mimo obradnej miestnosti Obecného úradu v Beluši na inom vhodnom mieste na sumu 66,-€

v sobášne dni ( každý štvrtok a sobotu v týždni.)

Poplatky
a) Povolenie uzavrieť manželstvo pred iným než príslušným matričným úradom medzi štátnymi občanmi Slovenskej republiky 20,00 €
b) Uzavretie manželstva pred iným než príslušným matričným úradom medzi štátnymi občanmi Slovenskej republiky 20,00 €
c) Povolenie uzavrieť manželstvo mimo určenej doby 20,00 €
d) Povolenie uzavrieť manželstvo mimo úradne určenej miestnosti 70 €
e)Povolenie uzavrieť manželstvo pred iným než  príslušným matričným úradom medzi štátnym občanom Slovenskej republiky a cudzincom alebo medzi cudzincami 35€     
f) Uzavretie manželstva medzi štátnym občanom Slovenskej republiky a cudzincom 70 €
g) Uzatvorenie manželstva medzi cudzincami 200 €
h) Uzavretia manželstva, ak ani jeden zo snúbencov nemá na území Slovenskej republiky trvalý pobyt 200 €

 

Pre občanov

Obecný úrad Beluša

Pondelok:
7:30 - 11:00 11:30 - 15:30
Utorok, Štvrtok:
7:30 - 11:00 11:30 - 15:00
Streda:
7:30 - 11:00 11:30 - 17:00

Zberný dvor Beluša

Utorok 8:00-15:00, Streda 8:00-18:00, Sobota 8:00-15:00

Kompostáreň- každý pondelok, 12:00-16:00

Kontakty zamestnancov Obecného úradu Beluša

Univerzálny prekladač

Preklad (translations)

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.

NATUR-PACK

NATUR Pack