Navigácia

Obsah

Na prvom zasadnutí poslancov obecného zastupiteľstva v Beluši schválili nový Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Beluša na roky 2021-2027. Stanovili sa plány obce v oblasti verejného obstarávania ako aj v oblasti investícií obce pre rok 2021. komuniké zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Beluši, 01.03.2021 (232.13 kB)