Menu
Obec Beluša
ObecBeluša

Hlavný kontrolór obce

Schválený plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 1. polrok 2024

Dátum: 28. 11. 2023

Kontrolná činnosť hlavného kontrolóra obce Beluša v 1. polroku 2024 bude vykonávaná v zmysle zákonov č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite v znení neskorších predpisov a zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

Návrh - Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 1. polrok 2024

Dátum: 10. 11. 2023

Hlavný kontrolór predkladá na prerokovanie obecnému zastupiteľstvu raz za 6 mesiacov návrh plánu činnosti.

Schválený plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 2. polrok 2023

Dátum: 28. 6. 2023

Kontrolná činnosť hlavného kontrolóra obce Beluša v 2. polroku 2023 bude vykonávaná v zmysle zákonov č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite v znení neskorších predpisov a zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

Návrh - Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 2. polrok 2023

Dátum: 9. 6. 2023

Hlavný kontrolór predkladá na prerokovanie podľa § 18 f ods. 1 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení obecnému zastupiteľstvu raz za 6 mesiacov návrh plánu činnosti.

Schválený plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Beluša na 1. polrok 2023

Dátum: 16. 12. 2022

Kontrolná činnosť hlavného kontrolóra obce Beluša v 1. polroku 2023 bude vykonávaná v zmysle zákonov č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite v znení neskorších predpisov a zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

Návrh - Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 1. polrok 2023

Dátum: 30. 11. 2022

Hlavný kontrolór predkladá na prerokovanie podľa § 18 f ods. 1 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení obecnému zastupiteľstvu raz za 6 mesiacov návrh plánu činnosti.

Schválený plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Beluša na 2. polrok 2022

Dátum: 28. 6. 2022

Kontrolná činnosť hlavného kontrolóra obce Beluša v 2. polroku 2022 bude vykonávaná v zmysle zákonov č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite v znení neskorších predpisov a zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

Schválený plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Beluša na 1. polrok 2022

Dátum: 30. 11. 2021

Kontrolná činnosť hlavného kontrolóra obce Beluša v 1. polroku 2022 bude vykonávaná v zmysle zákonov č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite v znení neskorších predpisov a zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

Návrh - Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 1. polrok 2022

Dátum: 12. 11. 2021

Hlavný kontrolór predkladá na prerokovanie obecnému zastupiteľstvu raz za 6 mesiacov návrh plánu činnosti.

Schválený plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Beluša na 2. polrok 2021

Dátum: 29. 6. 2021

Kontrolná činnosť hlavného kontrolóra obce Beluša v 2. polroku 2021 bude vykonávaná v zmysle zákonov č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite v znení neskorších predpisov a zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

Návrh - Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 2. polrok 2021

Dátum: 10. 6. 2021

Hlavný kontrolór predkladá na prerokovanie podľa § 18 f ods. 1 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení obecnému zastupiteľstvu raz za 6 mesiacov návrh plánu činnosti.
Plán je v zmysle zákona zverejnený 15 dní pred jeho prerokovaním na úradnej tabuli a oficiálnej internetovej stránke obce

Schválený plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Beluša na 1. polrok 2021

Dátum: 14. 12. 2020

Kontrolná činnosť hlavného kontrolóra obce Beluša v 1. polroku 2021 bude vykonávaná v zmysle zákonov č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite v znení neskorších predpisov, zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, zákona č. 416/2001 Z. z. o precho

Schválený plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Beluša na 2. polrok 2020

Dátum: 16. 6. 2020

Kontrolná činnosť hlavného kontrolóra obce Beluša v 2. polroku 2020 bude vykonávaná v zmysle zákonov č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite v znení neskorších predpisov, zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, zákona č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých pô

Návrh - Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 2. polrok 2020

Dátum: 22. 5. 2020

Hlavný kontrolór predkladá na prerokovanie podľa § 18 f ods. 1 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení obecnému zastupiteľstvu raz za 6 mesiacov návrh plánu činnosti.
Plán je v zmysle zákona zverejnený 15 dní pred jeho prerokovaním na úradnej tabuli a oficiálnej internetovej stránke obce.

Schválený plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Beluša na 1. polrok 2020

Dátum: 16. 12. 2019

Kontrolná činnosť hlavného kontrolóra obce Beluša v 1. polroku 2020 bude vykonávaná v zmysle zákonov č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite v znení neskorších predpisov, zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, zákona č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce. Pri vykonávaní následnej finančnej kontroly sa hlavný kontrolór obce a kontrolované subjekty riadia základnými pravidlami následnej finančnej kontroly podľa § 13 a 25 zákona o finančnej kontrole.

Schválený plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 2.polrok 2019

Dátum: 10. 5. 2019

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 2.polrok 2019

Schválený plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 1. polrok 2019

Dátum: 14. 12. 2018

Kontrolná činnosť hlavného kontrolóra obce Beluša v 1. polroku 2019 bude vykonávaná v zmysle zákonov č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite v znení neskorších predpisov, zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, zákona č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce. Pri vykonávaní následnej finančnej kontroly sa hlavný kontrolór obce a kontrolované subjekty riadia základnými pravidlami následnej finančnej kontroly podľa § 13 a 25 zákona o finančnej kontrole.

Schválený plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 2. polrok 2018

Dátum: 25. 9. 2018

Kontrolná činnosť hlavného kontrolóra obce Beluša v 2. polroku 2018 bude vykonávaná v zmysle zákonov č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite v znení neskorších predpisov, zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, zákona č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce. Pri vykonávaní následnej finančnej kontroly sa hlavný kontrolór obce a kontrolované subjekty riadia základnými pravidlami následnej finančnej kontroly podľa § 13 a 25 zákona o finančnej kontrole.

Schválený plán kontrolnej činnosti Hlavného kontrolóra na 1.polrok 2018

Dátum: 14. 12. 2017

Kontrolná činnosť hlavného kontrolóra obce Beluša v 1. polroku 2018 bude vykonávaná v zmysle zákonov č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite v znení neskorších predpisov, zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, zákona č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce. Pri vykonávaní následnej finančnej kontroly sa hlavný kontrolór obce a kontrolované subjekty riadia základnými pravidlami následnej finančnej kontroly podľa § 13 a 25 zákona o finančnej kontrole.

Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Beluša na 1.polrok 2018

Dátum: 28. 11. 2017

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 1. polrok 2018
Návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Beluša na 1. polrok 2018 bol v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. v znení neskorších predpisov § 18 f ods. 1 písm. a) zverejnený na úradnej tabuli obce Beluša dňa 28. 11. 2017

Plán kontrolnej činnosti Hlavného kontrolóra na 2.polrok 2017

Dátum: 9. 6. 2017

.

Plán kontrolnej činnosti na 1.polrok 2017

Dátum: 19. 12. 2016

.

Plán kontrolnej činnosti na 1.polrok 2017

Dátum: 28. 11. 2016

Návrh Plán kontrolnej činnosti Hlavného kontrolóra obce Beluša na 1.polrok 2017

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Ing. E. Pochlopeňovej na 2.polrok 2016

Dátum: 14. 6. 2016

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Beluša na 2. polrok 2016

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 2.polrok 2016

Dátum: 27. 5. 2016

Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky Obce Beluša na 2. polrok 2016

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Beluša na 1.polrok 2016

Dátum: 27. 11. 2015

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na 1. polrok 2016

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na 1. polrok 2013

Dátum: 7. 1. 2013

Plán kontrolnej činnosti Hlavného kontrolóra obce Beluša na 1. polrok 2013

Správa o kontrolnej činnosti Hlavného kontrolóra Obce Beluša za rok 2010

Dátum: 3. 3. 2011

.

Samospráva

Obecný úrad Beluša

Pondelok:
7:30 - 11:00 11:30 - 15:30
Utorok, Štvrtok:
7:30 - 11:00 11:30 - 15:00
Streda:
7:30 - 11:00 11:30 - 17:00

Zberný dvor Beluša

Utorok 8:00-15:00, Streda 8:00-18:00, Sobota 8:00-15:00

Kompostáreň- každý pondelok, 12:00-16:00

Kontakty zamestnancov Obecného úradu Beluša

Univerzálny prekladač

Preklad (translations)

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.

NATUR-PACK

NATUR Pack