Navigácia

Obsah

Správy

Schválený plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Beluša na 2. polrok 2021

Kontrolná činnosť hlavného kontrolóra obce Beluša v 2. polroku 2021 bude vykonávaná v zmysle zákonov č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite v znení neskorších predpisov a zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. celý text

ostatné | 29. 6. 2021 | Autor: Oľga Ľahká

Návrh - Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 2. polrok 2021

Hlavný kontrolór predkladá na prerokovanie podľa § 18 f ods. 1 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení obecnému zastupiteľstvu raz za 6 mesiacov návrh plánu činnosti.
Plán je v zmysle zákona zverejnený 15 dní pred jeho prerokovaním na úradnej tabuli a oficiálnej internetovej stránke obce celý text

ostatné | 10. 6. 2021 | Autor: Oľga Ľahká

Schválený plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Beluša na 1. polrok 2021

Kontrolná činnosť hlavného kontrolóra obce Beluša v 1. polroku 2021 bude vykonávaná v zmysle zákonov č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite v znení neskorších predpisov, zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, zákona č. 416/2001 Z. z. o precho celý text

ostatné | 14. 12. 2020 | Autor: Oľga Ľahká

Schválený plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Beluša na 2. polrok 2020

Kontrolná činnosť hlavného kontrolóra obce Beluša v 2. polroku 2020 bude vykonávaná v zmysle zákonov č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite v znení neskorších predpisov, zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, zákona č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých pô celý text

ostatné | 16. 6. 2020 | Autor: Oľga Ľahká

Návrh - Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 2. polrok 2020

Hlavný kontrolór predkladá na prerokovanie podľa § 18 f ods. 1 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení obecnému zastupiteľstvu raz za 6 mesiacov návrh plánu činnosti.
Plán je v zmysle zákona zverejnený 15 dní pred jeho prerokovaním na úradnej tabuli a oficiálnej internetovej stránke obce.
celý text

ostatné | 22. 5. 2020 | Autor: Oľga Ľahká

Schválený plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Beluša na 1. polrok 2020

Kontrolná činnosť hlavného kontrolóra obce Beluša v 1. polroku 2020 bude vykonávaná v zmysle zákonov č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite v znení neskorších predpisov, zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, zákona č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce. Pri vykonávaní následnej finančnej kontroly sa hlavný kontrolór obce a kontrolované subjekty riadia základnými pravidlami následnej finančnej kontroly podľa § 13 a 25 zákona o finančnej kontrole. celý text

ostatné | 16. 12. 2019 | Autor: Oľga Ľahká

Schválený plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 2.polrok 2019

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 2.polrok 2019 celý text

ostatné | 10. 5. 2019 | Autor: Oľga Ľahká

Schválený plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 1. polrok 2019

Kontrolná činnosť hlavného kontrolóra obce Beluša v 1. polroku 2019 bude vykonávaná v zmysle zákonov č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite v znení neskorších predpisov, zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, zákona č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce. Pri vykonávaní následnej finančnej kontroly sa hlavný kontrolór obce a kontrolované subjekty riadia základnými pravidlami následnej finančnej kontroly podľa § 13 a 25 zákona o finančnej kontrole. celý text

ostatné | 14. 12. 2018 | Autor: Oľga Ľahká

Schválený plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 2. polrok 2018

Kontrolná činnosť hlavného kontrolóra obce Beluša v 2. polroku 2018 bude vykonávaná v zmysle zákonov č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite v znení neskorších predpisov, zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, zákona č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce. Pri vykonávaní následnej finančnej kontroly sa hlavný kontrolór obce a kontrolované subjekty riadia základnými pravidlami následnej finančnej kontroly podľa § 13 a 25 zákona o finančnej kontrole. celý text

ostatné | 25. 9. 2018 | Autor: Správca Webu

Schválený plán kontrolnej činnosti Hlavného kontrolóra na 1.polrok 2018

Kontrolná činnosť hlavného kontrolóra obce Beluša v 1. polroku 2018 bude vykonávaná v zmysle zákonov č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite v znení neskorších predpisov, zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, zákona č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce. Pri vykonávaní následnej finančnej kontroly sa hlavný kontrolór obce a kontrolované subjekty riadia základnými pravidlami následnej finančnej kontroly podľa § 13 a 25 zákona o finančnej kontrole. celý text

ostatné | 14. 12. 2017 | Autor: Správca Webu

Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Beluša na 1.polrok 2018

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 1. polrok 2018
Návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Beluša na 1. polrok 2018 bol v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. v znení neskorších predpisov § 18 f ods. 1 písm. a) zverejnený na úradnej tabuli obce Beluša dňa 28. 11. 2017 celý text

ostatné | 28. 11. 2017 | Autor: Správca Webu

Plán kontrolnej činnosti na 1.polrok 2017


ostatné | 19. 12. 2016 | Autor: Správca Webu

Plán kontrolnej činnosti na 1.polrok 2017

Návrh Plán kontrolnej činnosti Hlavného kontrolóra obce Beluša na 1.polrok 2017 celý text

ostatné | 28. 11. 2016 | Autor: Správca Webu

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Ing. E. Pochlopeňovej na 2.polrok 2016

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Beluša na 2. polrok 2016 celý text

ostatné | 14. 6. 2016 | Autor: Správca Webu

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 2.polrok 2016

Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky Obce Beluša na 2. polrok 2016 celý text

ostatné | 27. 5. 2016 | Autor: Správca Webu

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Beluša na 1.polrok 2016

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na 1. polrok 2016 celý text

ostatné | 27. 11. 2015 | Autor: Správca Webu

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na 1. polrok 2013

Plán kontrolnej činnosti Hlavného kontrolóra obce Beluša na 1. polrok 2013 celý text

ostatné | 7. 1. 2013 | Autor: Správca Webu