Menu
Obec Beluša
ObecBeluša

Pozývame predajcov, remeselníkov, trhovníkov na 16. Belušský jarmok, ktorý sa bude konať v nedeľu 25. júna 2023. Prihlášky a podrobnosti nájdete na: Belušský jarmok 2023

Ondrej Zacko

Páter Ondrej Zacko, SDB 1912-1996

 

Pestrá a zaujímavá bola životná púť aj nášho rodáka Ondreja Zacku. Narodil sa 3. októbra 1912 v Beluši. Jeho rodičmi boli Michal Zacko a Anna, rodená Pilátová. Bol jedným zo šiestich súrodencov. Otec im padol v prvej svetovej vojne. O rodinu sa starala matka, pri­čom jej pomáhal aj otcov brat a postupne aj dorastajúce deti.

Ondrej, ako sa sám vyjadril, už v mladosti pociťoval túžbu stať sa kňazom. Po skončení ľudovej školy ako 16 ročný, prostredníctvom a s pomocou saleziánskeho pátra Jána Hlúbika z Hrnčiaroviec, sa do­stal v roku 1928 do talianskeho Torina. V tamojšom saleziánskom kolégiu započal svoje štúdiá. O rok neskoršie, pri príležitosti blahore­čenia Don Bosca, prejavil záujem stať sa misionárom. Pre tento cieľ musel však absolvoval náročné štúdium. Tak sa dostal do severnej Afriky. Najprv tri roky študoval v alžírskom Orane a potom ďalšie tri roky v tuniskom Kartágu. Počas týchto rokov si osvojil aj francúzštinu.

Potom nasledovali roky noviciátu vo Francúzsku, počas nich teologické, filozofické a pedagogické štúdiá. Za rehoľného kňaza ho vysvätili v Lyone 28. júna 1947. Primície mal v Beluši 6. júla v tom istom roku. Po nich sa vrátil do Francúzska.

Dvadsať rokov pôsobil ako pe­dagóg v saleziánskych ústavoch a školách v Marseille. V tomto veľ­kom a rušnom prístavnom meste, kde žijú takmer všetky nácie sveta, medzi nimi aj hodne Afričanov, mal možnosť rozvíjať aj misionársku čin­nosť. Ďalších dvadsať rokov pôso­bil v pastorácii ako rehoľný kňaz v biskupstve Montpellier, a to vo via­cerých farnostiach.

Posledné roky, poznačené ve­kom a zdravotnými ťažkosťami, trá­vil v saleziánskej rezidencii v meste Montpellier. O posledných týždňoch jeho života informoval rodinu v Belu­ši jeho spolubrat páter Jean Magdinier. V liste uviedol, že páter Zacko nemal vážnejšiu chorobu, stratil však zrak. Jeho úmrtie prišlo vekom. Pred smrťou častejšie spomínal krstné mená svojich rodičov. Zomrel v saleziánskej rezidencii v Montpellier v kruhu svojich spolubratov 2. januára 1996. Tam ho aj pochovali 4. januára.

Páter Zacko nezabudol ani na svoju rodnú obec. Keď len mohol, vždy sem prišiel na kratší pobyt.

zacko

Obec

Obecný úrad Beluša

Pondelok:
7:30 - 11:00 11:30 - 15:30
Utorok, Štvrtok:
7:30 - 11:00 11:30 - 15:00
Streda:
7:30 - 11:00 11:30 - 17:00

Zberný dvor Beluša

Utorok 8:00-15:00, Streda 8:00-18:00, Sobota 8:00-15:00

Kompostáreň- každý nepárny pondelok, 12:00-16:00

Kontakty zamestnancov Obecného úradu Beluša

Univerzálny prekladač

Preklad (translations)

Mobilná aplikácia

logo

Sledujte informácie z nášho webu na svojich inteligentných telefónoch. Využívajte našu novú mobilnú aplikáciu - V OBRAZE.

NATUR-PACK

NATUR Pack