Menu
Obec Beluša
ObecBeluša

MUDr. Ladislav Kvasnička

MUDr. Ladislav Kvasnička 1927-2002

 

Narodil sa v Beluši 23. februára 1927. Už ako medik sa zaujímal o patologické prejavy ľudskej psychiky. Posledné dva roky štúdia na Lekárskej fakulte v Bratislave pracoval ako pomocná vedecká sila na tamojšej Psychiatrickej klinike u profesora Guensbergera. Po skonče­ní univerzitných štúdií pôsobil ako detský lekár v Dubnici nad Váhom. Po atestácii z detskej psychiatrie v roku 1969 u profesora Fischera na Psychiatrickej klinike v Prahe jeho trvalým pôsobiskom sa stal Trenčín.

Naša verejnosť ho pozná nielen ako lekára - pediatra a pedopsychiatra, ale aj ako autora odborných a populárno-vedeckých štúdií a kniž­ných publikácií. Odbornej verejnosti je známy ako jeden zo zakladateľov pedopsychiatrickej sekcie Slovenskej psychiatrickej spoločnosti J. E. Purkyné. Takmer celý svoj aktívny vek pôsobil ako detský psychiater. Svo­jou vedeckou a literárnou činnosťou nemalou mierou prispel k rozvoju slo­venskej pédopsychiatrie.

Obdivuhodne bohatá a rozmanitá je jeho literárna činnosť, o čom svedčia ním vy­dané publikácie: Statoční svedkovia viery, Čítanka nielen pre veriacich, Abeceda nášho deda, Orientácia, Rozkvitnuté veršíky a Štebotavé veršíky, alebo čo vieme o vtákoch. Spomedzi týchto publikácií sa osobitne vyníma Orientácia, ktorá vyšla vo vydavateľstve Spolku sv. Vojtecha v roku 1998. Autor v nej prezentuje svoje mnohostranné skúsenosti a zážitky z pedopsychiatrickej praxe. Čitateľ v nej nachádza odpovede a podnety na mnohé otázky, ktoré súvisia s duševným zdravím, ako aj s výchovou detí a mladistvých. V tejto svojej, azda najvýznamnejšej knihe, autor opúšťa model zjedno­dušenej psychológie, ktorá pokladá človeka za bytosť dvojrozmernú, biologicko-psychickú. Kvasnička poníma človeka ako bytosť trojrozmer­nú, ktorá má okrem biologického a psychického rozmeru ešte aj rozmer duchovný. Z tohto zorného uhla posudzuje javy, ako sú zjavenia a stigmatizácia, ktoré sa bez duchovného rozmeru človeka pochopiť nedajú.

Autorova najnovšia publikácia s nadpisom Toto sa skutočne stalo - neveríte ?, ktorá vyšla vo vydavateľstve Charis, pojednáva o parapsychologických a paranormálnych javoch z pohľadu kresťanského lekára.

Maliarska tvorba MUDr. Ladi­slava Kvasničku je dôkazom jeho nevšedného talentu a pracovitos­ti. Je obdivuhodné, že ako lekár pri svojej náročnej práci vo svo­jom voľnom čase v rámci relaxá­cie dokázal vytvoriť úctyhodný po­čet umeleckých diel, aj keď časť z nich vznikala už v jeho dôchod­kovom veku. Žánrové rozmanitá a tematicky bohatá umelecká tvor­ba je preniknutá duchom huma­nizmu, lásky k človekovi a prírode. Viaceré jeho obrazy majú citové pozadie a dotýkajú sa aj niektorých bolestivých problémov rodiny a spoločnosti.

MUDr. Ladislav Kvasnička sa 21. marca 2002 stal obeťou auto­nehody v Trenčíne, pri ktorej utrpel ťažký úraz. Napriek intenzívnej lekárskej starostlivosti sa nepodarilo jeho život zachrániť. Zomrel v trenčianskej nemocnici 25. Marca. Je pochovaný na trenčianskom cintoríne.

kvasnicka

Obec

Obecný úrad Beluša

Pondelok:
7:30 - 11:00 11:30 - 15:30
Utorok, Štvrtok:
7:30 - 11:00 11:30 - 15:00
Streda:
7:30 - 11:00 11:30 - 17:00

Zberný dvor Beluša

Utorok 8:00-15:00, Streda 8:00-18:00, Sobota 8:00-15:00

Kompostáreň- každý pondelok, 12:00-16:00

Kontakty zamestnancov Obecného úradu Beluša

Univerzálny prekladač

Preklad (translations)

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.

NATUR-PACK

NATUR Pack