Navigácia

Obsah

Úradné hodiny

Vážení spoluobčania,

 

týmto Vám oznamujeme, že dňom 27.04.2020 dochádza k zmene organizácie práce Obecného úradu v Beluši pre verejnosť. Pracovníci Obecného úradu v Beluši budú odo dňa 27.04.2020 až do odvolania vybavovať verejnosť v rámci úradných hodín za nasledovných podmienok:

  1. Občan je povinný vopred telefonicky alebo mailom kontaktovať príslušného pracovníka obecného úradu alebo oddelenie obecného úradu a uviesť dôvod, pre ktorý je nevyhnutné jeho požiadavku vybaviť osobne. Kontakty na jednotlivých pracovníkov obecného úradu alebo oddelenia sú zverejnené na webovom sídle Obce Beluša kontakt/
  2. Do priestorov Obecného úradu v Beluši môže občan vstúpiť len s predchádzajúcim súhlasom pracovníka obecného úradu, ktorého vopred kontaktoval a v jeho sprievode vo vopred dohodnutom čase.
  3. Pri vstupe do obecného úradu je občan povinný dezinfikovať si ruky  a kryť si horné dýchacie cesty (ústa a nos) rúškom alebo inou prikrývkou. Každý občan je zároveň povinný zapísať sa do knihy návštev umiestnenej pri vstupe do obecného úradu.
  4. Po vybavení požiadavky opustí občan priestory obecného úradu v sprievode pracovníka obecného úradu, ktorý mu vstup umožnil.

 

Zároveň upozorňujeme, že do budovy Obecného úradu bude verejnosť môcť vstupovať po splnení vyššie uvedených podmienok vždy len po jednom. Za pochopenie Vám vopred ďakujeme a veríme, že budete rešpektovať vyššie uvedené podmienky, keďže tým chránime Vaše zdravie ako aj zdravie pracovníkov Obecného úradu v Beluši.

 

 

  • Pondelok  07:30-11:00 11:30-15:30
  • Utorok       07:30-11:00 11:30-15:00
  • Streda       07:30-11:00 11:30-17:00
  • Štvrtok      07:30-11:00 11:30-15:00
  • Piatok       nestránkový deň

 

  • Obedňajšia prestávka 11:00-11:30