Menu
Obec Beluša
ObecBeluša

Sčítanie obyvateľov domov a bytov 2021

Sčítanie obyvateľov domov a bytov 2021

Sčítanie obyvateľov

Asistovaná fáza sčítania obyvateľov je od 03.05.2021-13.06.2021. Tí, ktorí sa nemohli sčítať v elektronickej fáze, môžu požiadať o pomoc asistenta na Kontaktnom mieste zriadenom na obecnom úrade Beluša alebo o pomoc mobilného asistenta po nahlasení sa na tel. č. 042 /2853 510, ktorý ho navštívi v domácnosti.

asistovane scitanie.jpg (521.82 kB)

 

Sčítanie obyvateľov prebehla v dobe od 15. februára 2021 do 31. marca 2021 a je výlučne elektronické. 

 

Povinnosť sčítať sa vyplnením sčítacieho formulára majú všetci obyvatelia Slovenskej republiky- každý, kto má v Slovenskej republike trvalý, prechodný alebo tolerovaný pobyt. Obyvateľom sa zároveň rozumie aj občan Európskej únie,  ktorý má na území Slovenskej republiky obvyklý pobyt. 

Za neplnoletého obyvateľa a za obyvateľa, ktorý nie je spôsobilý na právne úkony má povinnosť vyplniť sčítací formulár jeho zákonný zástupca.  

Všetky údaje, ktoré obyvateľ uvedie v sčítacom formulári sa musia vzťahovať k rozhodujúcemu okamihu sčítania, ktorým je polnoc zo štvrtka 31. decembra 2020 na piatok 1. januára 2021.
 

Otázky v sčítacom formulári sa týkajú pobytu občana, pohlavia, dátumu narodenia, rodinného stavu, dosiahnutého vzdelania, náboženského vyznania, národnosti, štátnej príslušnosti, materinského jazyka, ekonomickej aktivity, formy dochádzky do zamestnania,prípadne školy a vzťahov v domácnosti.  

Viac info  na www.scitanie.sk

 

Sčítanie obyvateľov domov a bytov 2021 sa uskutočnilo v dvoch etapách

 

Sčítanie domov a bytov v roku 2021 v Slovenskej republike sa realizuje podľa nového konceptu založeného na využití existujúcich  dátových zdrojov a znížení administratívnej záťaže obyvateľov.

Na Slovensku prvýkrát v histórii dôjde k zmene spôsobu sčítania a namiesto tradičného sčítania sa uskutoční integrované sčítanie, ktoré je z hľadiska použitých metód kombinovaným sčítaním. Integrované sčítanie je založené na kombinácii údajov z administratívnych zdrojov údajov a údajov získaných od obyvateľov.

Sčítanie domov a bytov vykoná obec. prebehne  bez účasti obyvateľov, čím sa  práve u nich významne zníži  administratívna záťaž. 

Doba sčítania domov a bytov trvá od 1. júna 2020 do 12. februára 2021, čo predstavuje 255 dní.

Rozhodujúci okamih sčítania, na ktorý sa vzťahujú zisťované údaje, je polnoc zo štvrtka 31.decembra 2020 na piatok 1. januára 2021. Rozhodujúci okamih sčítania je časový bod, ku ktorému je potrebné vypĺňať všetky požadované údaje o domoch a bytoch.

Predmetom sčítania sú všetky byty v domoch bez ohľadu na to, či sú obývané alebo neobývané a iné obývané obydlia, ktoré sú obývané k rozhodujúcemu okamihu sčítania. Medzi iné obydlia, ktoré sú predmetom sčítania patria napríklad obývané chatrče rómskych komunít, ktorým nemôže by pridelené súpisné číslo a teda ani adresný bod v Registri adries, obývané garáže, obývané houseboaty, obývané neskolaudované rodinné domy a iné obývané objekty primárne neurčené na bývanie.

Sčítanie domov a bytov sa uskutoční výlučne elektronickou formou, pomocou Elektronického systému pre sčítanie domov a bytov. Elektronický systém pre sčítanie domov a bytov bude mať obec k dispozícii počas celej doby sčítania.

Výsledkom bude databáza sčítaných domov a bytov s aktuálnymi údajmi o bytoch a domoch, ktoré po ďalšom spracovaní vytvoria základnú bázu údajov o domoch a základnú bázu údajov o bytoch, priamo integrované na údaje o obyvateľoch a domácnostiach.

 

Viac info  na www.scitanie.sk

 

najčastejšie otázky o sčítaní:

https://www.scitanie.sk/mohlo-by-vas-zaujimat/spytali-ste-sa-nas-faq

 

Informačné videá k sčítaniu domov a bytov:

https://www.scitanie.sk/aktuality/informacne-videa-pre-obce

 

Prílohy:

asistovane scitanie.jpg (521.82 kB)

Scitanie_domov_a_bytov_a_obyvatelia.pdf (119.17 kB)

zakon-223-20190901.pdf (360.66 kB)

Tlačová správa za Trenčiansky kraj

TS za Trenčiansky kraj.pdf (700.83 kB)

Výsledky sčítania v Trenčianskom kraji

M_TS_10_Trenciansky_kraj.pdf (382.59 kB)

Sčítavanie obyvateľov .pdf (697.83 kB)

 

Samospráva

Obecný úrad Beluša

Pondelok:
7:30 - 11:00 11:30 - 15:30
Utorok, Štvrtok:
7:30 - 11:00 11:30 - 15:00
Streda:
7:30 - 11:00 11:30 - 17:00

Zberný dvor Beluša

Utorok 8:00-15:00, Streda 8:00-18:00, Sobota 8:00-15:00

Kompostáreň- každý pondelok, 12:00-16:00

Kontakty zamestnancov Obecného úradu Beluša

Univerzálny prekladač

Preklad (translations)

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.

NATUR-PACK

NATUR Pack