Navigácia

Obsah

Návrh - Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 2. polrok 2020

Typ: ostatné
Hlavný kontrolór predkladá na prerokovanie podľa § 18 f ods. 1 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení obecnému zastupiteľstvu raz za 6 mesiacov návrh plánu činnosti.
Plán je v zmysle zákona zverejnený 15 dní pred jeho prerokovaním na úradnej tabuli a oficiálnej internetovej stránke obce.

Príloha

Vytvorené: 22. 5. 2020
Posledná aktualizácia: 22. 5. 2020 10:28
Autor: Oľga Ľahká