Navigácia

Obsah

Zberný dvor Beluša (ul. Farská 1046/7, Beluša 018 61)

Utorok 8:00-15:00

Streda 8:00-18:00

Sobota 8:00-15:00

obedňajšia prestávka 11:00-11:30

 

Obecná Kompostáreň (pod Rašovom)

každý nepárny pondelok od 12:00-16:00 (v termíne od 15.3.-15.11. v kalendárnom roku)

 

Zodpovedný obecný správca Zberného dvora v Beluši a Obecnej kompostárne v Beluši –

Martin Guliš 0944 546 642, zbernydvor@belusa.sk