Navigácia

Obsah

Oznamy

16.05.2019

Prerušenie distribúcie elektriny

Spoločnosť Stredoslovenská distribučná, a.s. Žilina oznamuje , že dňa 4.6.2019 v čase od 7.30 - 16.00 bude vypnutá dodávka elektrickej energie v časti Hloža - viď príloha.

Detail

16.05.2019

Belušský jarmok

14. Belušský jarmok - 30. 06. 2019

Detail

10.05.2019

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 2.polrok 2019

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 2.polrok 2019

Detail

25.02.2019

Oznámenie poplatku za uloženie zmesového komunálneho a objemného odpadu.

Oznámenie poplatku za uloženie zmesového komunálneho a objemného odpadu.

Detail

29.01.2019

Podpora predchádzania vzniku BRKO- kompostéry

Podpora predchádzania vzniku BRKO- kompostéry

Detail