Obsah

Poslanci Obecného zastupiteľstva v Beluši 

Meno a priezvisko Adresa bydliska Poslanecký obvod
VOLEBNÝ OBVOD č.1
   
Češková Eva

Ľ. Štúra 16/24
018 61 Beluša

Ľ.Štúra 7,8,9,10,16,1883,1884,1895,2452,2453,2454
Rod. domy 1678,1679,1683

Vlasatá Mária

Ľ. Štúra 12/15
018 61 Beluša

Ľ.Štúra 11,12,14,15
 
VOLEBNÝ OBVOD č.2
   
Mraffko Dušan, Ing.

Trenčianska 356/72
018 61 Beluša

Trenčianska
Matušová Mária P.O. Hviezdoslava 270/28

Továrenská
Kpt.Nálepku
Mlynská
P.O.Hviezdoslava
Staničná

VOLEBNÝ OBVOD č.3
   
Ročiak Stanislav

Dr. Clementisa 998/8
018 61 Beluša

Farská
Partizánska
Žilinská
Dr.Clementisa
M.R. Štefánika
J.Kráľa

Belobradová Viera, Ing.

J.A.Komenského 1716/54
018 61 Beluša

J.A.Komenského
Krížna
Dr.Adámiho
Rybníky

VOLEBNÝ OBVOD č.4
   
Milan Bednár

A. Sládkoviča 708/106
018 61 Beluša

A. Sládkoviča
Bajzová Miroslava Bc.

M. Kukučína 803/47
018 61 Beluša

M.Kukučína a bytovky
VOLEBNÝ OBVOD č.5
   
Mgr. Michal Martinák

Slatinská  155/83
018 61 Beluša

Belušské  Slatiny, Podmalenica
Slatinská  47-85, 140-183,1600-2488

Ing. Peter Virga Slatinská  206/136
018 61 Beluša 

Slatinská  20-44, 186-224, 2429,2491
Ľ. Štúra 17

VOLEBNÝ OBVOD č.6
   
Hajduch Michal, Ing.

Podhorie 1422
018 61 Beluša

Hloža 1311-1391-1570
Šedík Milan, Ing.

Hloža  1228
018 61 Beluša

Ul. J. Kollára
Hloža 1163-1310

Šedík Milan

Podhorie 1534
018 61 Beluša

Podhorie