Navigácia

Obsah

Odpadové hospodárstvo

Zberný dvor otváracie hodiny

Zberný dvor Technických služieb Obce Beluša je otvorený :

v pracovných dňoch od 6-14 hod

v stredu                      od 6-18 hod

v sobotu                      od 8-12 hod

Harmonogram vývozu odpadu

odpad_0718

odpad_legend

VÝVOZ SMETÍ sa NEVYKONÁVA LEN v tieto dni: NOVÝ ROK, VEĽKONOČNÝ PONDELOK, 1.SVIATOK VIANOČNÝ (25.12.) !!!

 

PÁRNY TÝŽDEŇ- vývoz 110l a 120l popolníc pri rodinných domoch

NEPÁRNY TÝŽDEŇ-

pondelok- sklo a papier

utorok, plasty (od RD aj 1100l)

streda komunálny odpad v 1100 l nádobách

 

Zber komunálneho odpadu v roku 2017

 

vývoz 110 l a 120 l popolníc pri rodinných domoch sa uskutočňuje  každý párny týždeň podľa určeného harmonogramu. Občania sú povinní si v deň vývozu (v ranných hodinách) vyložiť popolnice s odpadom pred rodinný dom. Ak nebude nádoba vyložená, nebude možné ju vyprázdniť, nakoľko by išlo o neoprávnený vstup na súkromný pozemok. Do popolníc sa nesmie vyhadzovať horúci popol, sutina, kamene, biologický odpad (tráva, konáre, hlina, uhynuté zvieratá a pod.) Ďalej nesmú byť v popolnici kamene, drevo, horúci popol. Pokiaľ pracovníci vyvážajúci popolnice zistia, že sa v popolnici nachádza takýto odpad, nemusia smetnú nádobu vysypať. Taktiež nie sú povinní vziať vrecia s odpadom, ktoré sa nachádzajú vedľa popolnice.

Zakázané je mať viac smetných nádob, ako je určené vo vzn obce- rodinný dom s 1-4 osobami má nárok na jednu smetnú nádobu (zelenú, plastovú) a rodinný dom s viac ako 4 osobami má nárok na dve smetné nádoby. 

 

Separovaný zber 

V obci sa koná separovaný zber papiera, skla, plastov.

Vývoz sa uskutočňuje každý nepárny týždeň-

pondelok- sklo a papier

utorok, plasty (od RD aj 1100l)- plne zobraté vrece bude vymenené za prázdne, plastové nádoby musia byť stlačené.

streda komunálny odpad v 1100 l nádobách

do farebne označených nádob na separovaný zber je zakázané hádzať komunálny odpad- papier (modré označenie), plasty (žlté označenie), sklo (zelené označenie), kovy (červené označenie).   

 

Zber ostatného odpadu

Zber nepotrebného odpadu- práčky, chladničky, mrazáky, mikrovlnky, počítače, televízory, nábytok, všetok ostatný a elektronický odpad (akumulátory, batérie) môžu občania doviezť do areálu Zberného dvora v prevádzkovom čase Po-Pi od 8.00 do 15.00, v stredu do 16.30.

Info:  J. Cihová v kancelárii na Požiarnej zbrojnici, tel. 0910 940 527jana.cihova@belusa.sk

 

Pozor zmena vo vývoznom dni !!! Od 1. júla 2016 bude mať ulica M. Kukučína vývoz komunálneho odpadu vo ŠTVRTOK (posun z pondelka)

Pondelok Utorok Streda Štvrtok Piatok
M.R. Štefánika Farská Ľ. Štúra Hloža Podhorie
Žilinská Dr. Adámyho Slatinská M. Kukučína   
A.Sládkoviča Krížna Belušské Slatiny     
J.Kráľa J.A.Komenského       
Kpt. Nálepku Trenčianska         
Mlynská P.O. Hviezdoslava       
Továrenská Staničná        
Dr. Clementisa J.Kollára       
Zavažská Partizánska        
  Rybníky      

 

Od mesiaca máj 2012 je možnosť v obci separovať aj textil, obuv a hračky. V obci sú rozmiestnené označené kontajnery, ktoré sú výhradne určené na textil , bytový textil, obuv, hračky. Vyzbieraný odpad slúži pre ďalšiu separáciu, či pomoc v núdzi.

9 kontajnerov je na týchto miestach:

Podhorie- autobusová zastávka

Hloža- Kultúrny dom

Ul. Trenčianska- Pohostinstvo Vozník

Ul. Ľ. Štúra- bytovky

Ul. Farská- pri dvore bývalých Technických služieb

Rajšula

Ul. Farská- Valášek

Ul. Slatinská pri bytovkách pri ZŠ Beluša

Čerencové- autobusová zastávka

Vývoz kontajnerov vykonáva externá firma každé dva týždne.