Navigácia

Obsah

Správy

Zoznam daňových dlžníkov k 27.07.2021

Obec Beluša ako príslušný orgán podľa § 4 ods. 1 zák. č. 563/2009 Z.z. o správe daní (daňový poriadok) a zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len daňový poriadok), s použitím § 52 ods. 2 a 4 daňového poriadku zverejňuje zoznam daňových dlžníkov. celý text

ostatné | 27. 7. 2021 | Autor: Oľga Ľahká