Navigácia

Obsah

Schválený plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 2. polrok 2018

Typ: ostatné
Kontrolná činnosť hlavného kontrolóra obce Beluša v 2. polroku 2018 bude vykonávaná v zmysle zákonov č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite v znení neskorších predpisov, zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, zákona č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce. Pri vykonávaní následnej finančnej kontroly sa hlavný kontrolór obce a kontrolované subjekty riadia základnými pravidlami následnej finančnej kontroly podľa § 13 a 25 zákona o finančnej kontrole.

Príloha

Vytvorené: 26. 9. 2018
Posledná aktualizácia: 26. 9. 2018 18:25
Autor: Správca Webu