Menu

Obecný úrad

Pondelok 7:30-15:30

Streda 7:30-17:00

Utorok, Štvrtok 7:30-15:00

 

Obecný úrad

Pondelok 7:30-15:30

Streda 7:30-17:00

Utorok, Štvrtok 7:30-15:00

 

RSS
rozšírené vyhľadávanie
Obec Beluša
ObecBeluša

Oznamy

Zobrazené 61-90 z 162
Čo treba vedieť o pomoci Ukrajine 1

Čo treba vedieť o pomoci Ukrajine

Dátum: 28. 2. 2022

Obec Beluša odsudzuje vojnový konflikt na Ukrajine, ktorý sa hlboko a bezprostredne dotýka nás všetkých. Vyjadruje solidaritu a podporu s ukrajinským národom, ktorý hrdinsky bojuje, ale tisíce utečencov potrebujú pomoc iných.

dekan Ján Zicho

Úmrtie dekana Jána Zichu, čestného občana obce Beluša

Dátum: 24. 2. 2022

Dňa 23.2.2022 prijala obec Beluša i Farnosť Beluša smutnú správu o úmrtí dekana Jána Zichu, belušského farára z rokov 1980-1992 a od r. 2019 aj čestného občana obce Beluša, ktorý zomrel vo veku 72 rokov. Pohrebné obrady budú v pondelok 28.02.2022 od 14.00 hod. v kostole v Hloži.

Zhodnotenie odpadu v Beluši za rok 2021 1

Zhodnotenie odpadu v Beluši za rok 2021

Dátum: 16. 2. 2022

Obec v roku 2021 vykonala viacero krokov, aby zlepšila úroveň triedenia odpadov. Množstvo zmesového odpadu sa za rok 2021 znížil oproti predchádzajúceho roku o cca 50 ton na úroveň 902,34 ton. Zo separovaných zložiek dominuje plastový odpad (123,07 tony).

#

Prvý rok zberu kuchynského odpadu z bytov

Dátum: 4. 2. 2022

Obec Beluša od 01.01.2021 zaviedla zber biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu pre 649 bytových domácností. Do separácie sa zapojilo cca 80% a za 12 mesiacov vyzbierali 51,56 tony odpadu.

Riaditeľke základnej školy začína plynúť tretie funkčné obdobie 1

Riaditeľke základnej školy začína plynúť tretie funkčné obdobie

Dátum: 1. 2. 2022

Na základe vyhláseného výberového konania na pozíciu riaditeľ/ka základnej školy bola 04. januára 2022 za riaditeľku členmi Rady školy pri ZŠ Beluša zvolená jediná kandidátka Ing. Edita Horváthová.

#

Návštevnosť obecných informačných kanálov rastie

Dátum: 26. 1. 2022

V roku 2021 vzrástla medziročne návštevnosť oficiálneho webového sídla www.belusa.sk o 10 041 unikátnych návštevníkov, čo je nárast o 21,25 %. Počet priaznivcov profilu Beluša na Facebooku sa zvýšil o 37,5%.

Prvé výsledky sčítania domov, bytov a obyvateľov 2021 1

Prvé výsledky sčítania domov, bytov a obyvateľov 2021

Dátum: 24. 1. 2022

Prvé výsledky elektronického sčítania domov, bytov a obyvateľov zverejnil štatistický úrad približne po roku. Na úrovni obcí sú k dispozícii údaje o vybavenosti domov a bytov, veľkostných skupinách, krajine narodenia, vekovej štruktúre, náboženskom vyznaní, národnosti. Viac na www.statistics.sk

prítomných privítal starosta obce

Začal sa prvý ročník participatívneho rozpočtu

Dátum: 21. 1. 2022

Obec Beluša spúšťa v roku 2022 pilotný ročník participatívneho rozpočtu. Po zverejnení výzvy a prvom verejnom stretnutí, ktoré sa konalo 20.1.2022 bude nasledovať etapa predkladania návrhov od samotných občanov, združení, ktorá potrvá od februára do konca marca 2022.

Komuniké zo zasadnutia OZ, 19.1.2022 1

Komuniké zo zasadnutia OZ, 19.1.2022

Dátum: 20. 1. 2022

Na prvom, mimoriadnom rokovaní obecných poslancov sa schválili zmeny v čerpaní rezervného fondu a obec podporí činnosť futbalového klubu FK Beluša na rok 2022 sumou 24 tisíc €, podľa schváleného rozpočtu obce.

Obnovené priestory záchrannej služby  1

Obnovené priestory záchrannej služby

Dátum: 19. 1. 2022

Od mája 2020 sídli v budove Hasičskej zbrojnice záchranná služba RZP a.s. Trenčín. Prenajaté prevádzkové priestory prešli koncom roka 2021 výraznou obnovou.

#

Demografický vývoj obyvateľstva v Beluši za rok 2021

Dátum: 14. 1. 2022

Počet obyvateľov obce Beluša prekročil k 01.01.2022 hranicu 6200 obyvateľov. V počte obyvateľov i v počte narodených detí prevažuje ženské pohlavie. Minulý rok sa zvýšil počet bábätiek, sobášov i úmrtí.

Obecné služby obnovujú svoj vozový park 1

Obecné služby obnovujú svoj vozový park

Dátum: 12. 1. 2022

Na konci roka 2021 bolo z dôvodu nerentabilnosti opráv vymenené pôvodné nákladné vozidlo za iné vozidlo MAN, ktoré slúži nielen na odvoz kontajnerov s odpadom z cintorínov, verejných priestranstiev, ale aj na zvoz materiálu pri rôznych prácach v obci. Suma 27 600 € bola hradená z rezervného fondu.

Beluša dodá do rodinných domov ďalšie kompostéry

Úspešná žiadosť obce o dotáciu z Environmentálneho fondu

Dátum: 30. 12. 2021

Do belušských domácností pribudne ďalších 500 kompostérov na zhodnotenie biologicky rozložiteľného odpadu, a to vďaka úspešnej žiadosti podanej na Environmentálny fond. Dotácia j vo výške 69 312 €. Realizácia sa predpokladá v prvej polovici roka 2022.

#

Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok

Dátum: 21. 12. 2021

Obec Beluša sa pod záštitou kontaktnej osoby z Mesta Púchov zapojila do 4. ročníka kampane, v rámci ktorej občania napĺňajú krabice od topánok niečím milým, hrejivým pre seniorov v zariadeniach. V dňoch 19. novembra až 6. decembra sa vyzbieralo 46 krabičiek. Všetkým ĎAKUJEME !

#

Tlačová správa- nové knižné tituly v obecnej knižnici

Dátum: 20. 12. 2021

Obecná knižnica je bohatšia o takmer 90 nových titulov rôznych žánrov (vrátane detskej literatúry) v hodnote takmer 1 000 €.

Tlačová správa- obecné investície v MŠ a ZŠ  1

Tlačová správa- obecné investície v MŠ a ZŠ

Dátum: 17. 12. 2021

Obec Beluša je zriaďovateľom základnej a materskej školy v obci. Celoročne sa stará nielen o finančné zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho procesu, ale aj o materiálové vybavenie v oboch zariadeniach.

Nový  veľkorozmerový kontajner na zbernom dvore 1

Nový veľkorozmerový kontajner na zbernom dvore

Dátum: 14. 12. 2021

Z príspevku Environmentálneho fondu SR obec Beluša zakúpila nový veľkorozmerový kontajner s hákovým uchytením pre zabezpečenie dôslednejšej separácie odpadu a väčšieho poriadku na zbernom dvore.

#

Ďakovný list pre belušskú stanicu RZP

Dátum: 13. 12. 2021

Obec Beluša dňa 13.12.2021 privítala na obecnom úrade členov belušskej rýchlej zdravotnej pomoci (RZP) na čele so staničnou sestrou Kvetoslavou Karasovou. Starosta obce im spolu s prednostom obecného úradu vyjadril veľkú vďaku a uznanie za ich obetavú a neúnavnú prácu pri záchrane ľudského života.

Obec podporí svojich občanov v roku 2022 finančným príspevkom 1

Obec podporí svojich občanov v roku 2022 finančným príspevkom

Dátum: 10. 12. 2021

Podľa schválených Zásad podpory individuálneho bývania v obci Beluša bude v roku 2022 občanom s trvalým pobytom v obci Beluša a tým, ktorí nemajú voči obci žiadne podlžnosti vyplatený jednorazový finančný príspevok, ktorého výška bude schválená vo februári 2022.

wifi sieť v KD Beluša

Wifi sieť v budove Kultúrneho domu Beluša

Dátum: 9. 12. 2021

Po pripojení viacerých obecných budov v centre obce do siete WIFI počas leta 2021 bol do tejto internetovej siete v uplynulom období zapojený aj Kultúrny dom Beluša, úhrada vo výške 900 € bola z obecného rozpočtu.

Obecný rozpočet bude v roku 2022 hospodáriť s viac ako 6 miliónmi Eur 1

Obecný rozpočet bude v roku 2022 hospodáriť s viac ako 6 miliónmi Eur

Dátum: 7. 12. 2021

Obecný rozpočet na rok 2022 je v hlavnej a podnikateľskej činnosti nastavený ako prebytkový. K najvýznamnejším investíciám patrí ďalšia etapa osvetlenia priechodov pre chodcov, oplotenie ihriska a cintorínov, 4 workoutové ihriská. Novinkou je príspevok na podporu individuálneho bývania v obci.

víťazná snímka súťaže

Online fotosúťaž získava nový rozmer

Dátum: 3. 12. 2021

Víťazkou jesennej online fotosúťaže sa stala Petronela Fedorová, ktorá obhájila svoje prvenstvo z jarnej súťaže. Rovnako ako na jar, aj tento raz venovala svoju vecnú výhru ďalej. Vybrala si najmladšiu účastníčku súťaže, ktorá sa nečakane teší z elektronickej čítačky kníh.

#

Tlačová správa- príspevok pri narodení dieťaťa sa od roka 2022 zvyšuje na 100 €

Dátum: 1. 12. 2021

Prijatým všeobecne záväzným nariadením č. 7/2021 sa zvyšuje výška príspevku pri narodení dieťaťa od roku 2022 s trvalým pobytom v obci Beluša z 50 na 100 €.

Komuniké zo zasadnutia OZ 29. novembra 2021 1

Komuniké zo zasadnutia OZ 29. novembra 2021

Dátum: 30. 11. 2021

Na predposlednom plánovanom rokovaní Obecného zastupiteľstva (OZ) v roku 2021 bol schválený rozpočet obce Beluša na rok 2022. Nezmenené zostávajú sadzby miestnych daní a výška poplatku za komunálny odpad. Upravili sa trhové poriadky, poplatky za hlásenie v rozhlase a príspevok pri narodení dieťa.

Prvá sezóna obecnej kompostárne 1

Prvá sezóna obecnej kompostárne

Dátum: 26. 11. 2021

Počas prvej sezóny obecnej kompostárne pod Rašovom sa vyseparovalo takmer 100 ton biologicky rozložiteľného odpadu zo záhrad. Jej služby počas 14 otvorení od 12. apríla do 15. novembra využilo viac ako 100 občanov obce Beluša.

Nový športový areál v Hloži ponúka priestor na šport i zábavu pre mladších i starších

Dátum: 24. 11. 2021

Na ploche 1,3 hektára vyrástol v časti obce Hloža pri železničnej trati nový športový areál

Obnova lavičiek pri pamätníku padlých v Hloži 1

Obnova lavičiek pri pamätníku padlých v Hloži

Dátum: 24. 11. 2021

Po obnove lavičiek na cintorínoch v Podhorí a v Hloži, bolo vymenené aj drevené latovanie na dvoch lavičkách pri pamätníku padlých v Hloži. Pôvodné drevené latky boli ošarpané, zničené, a preto boli kompletne vymenené.

darčeky pre jubilantov

Darčekové balíčky pre seniorov- jubilantov

Dátum: 23. 11. 2021

Nakoľko nemohol pre pandémiu starosta obce uvítať seniorov- 70,80 a 90 ročných jubilantov- osobne, obec Beluša pripravila pre oslávencov darčekové balíčky, ktoré oddnes distribuuje do ich domácností. Spolu sa jedná o 101 občanov Beluše.

vyvýšený záhon

Projekt "Vonku hravo a zdravo" na školskom dvore MŠ Beluša- Hloža

Dátum: 18. 11. 2021

Materská škola Beluša sa zapojila do grantového projektu TSK "Zelené oči" s projektom vybudovania pocitového chodníka a vyvýšených záhonov v areáli školského dvora elokovaného pracoviska Hloža, kde bolo nevyužívané staré pieskovisko. Dotácia z trenčianskeho kraja predstavovala sumu 2000 €.

retardér Hloža

Osadenie spomaľovačov na niektorých uliciach obce

Dátum: 11. 11. 2021

Obec Beluša osadila dva nové retardéry na ceste v Hloži smerom ku hydrocentrále a jeden na ceste smerom na Zavažskú. Osadením sa dosiahne zníženie rýchlosti prejazdu automobilov na úsekoch, ktoré sú frekventované a v blízkosti bytových zón. Suma za spomaľovače a dopravné značenie bola 941,95 €.

Zobrazené 61-90 z 162

Pre občanov

Obecný úrad Beluša

Pondelok:
7:30 - 11:00 11:30 - 15:30
Utorok, Štvrtok:
7:30 - 11:00 11:30 - 15:00
Streda:
7:30 - 11:00 11:30 - 17:00

Zberný dvor Beluša

Utorok 8:00-15:00, Streda 8:00-18:00, Sobota 8:00-15:00

Kompostáreň- každý nepárny pondelok, 12:00-16:00

Kontakty zamestnancov Obecného úradu Beluša

Univerzálny prekladač

Preklad (translations)

Mobilná aplikácia

logo

Sledujte informácie z nášho webu na svojich inteligentných telefónoch. Využívajte našu novú mobilnú aplikáciu - V OBRAZE.

NATUR-PACK

NATUR Pack