Menu

Obecný úrad

Pondelok 7:30-15:30

Streda 7:30-17:00

Utorok, Štvrtok 7:30-15:00

 

Obecný úrad

Pondelok 7:30-15:30

Streda 7:30-17:00

Utorok, Štvrtok 7:30-15:00

 

RSS
rozšírené vyhľadávanie
Obec Beluša
ObecBeluša

jarmok

Belušský jarmok

26. jún 2022 (nedeľa)- prihláška

Prihláška na jarmok 2022

 

Oznamy

Zobrazené 61-90 z 127
spolu boli obnovené tri lavičky

Oprava lavičiek na cintoríne v Hloži

Dátum: 28. 10. 2021

Po jarnej výmene opotrebovaných drevených častí lavičiek na cintoríne v Podhorí, sa v uplynulých týždňoch opravili staré a zničené lavičky na hložskom cintoríne. Materiálové opracovanie i osadenie zabezpečili zamestnanci Oddelenia obecných služieb.

odovzdávanie šeku

Tlačová správa- Mikroregión Púchov odovzdal symbolický šek Spojenej škole v Púchove

Dátum: 26. 10. 2021

Starosta obce Beluša Ján Prekop ako predseda Mikroregiónu Púchov odovzdal symbolický šek v hodnote 1 000 € Spojenej škole v Púchove, na ul. Športovcov. O tomto dare rozhodli členovia združenia na ostatnom svojom zasadnutí. Spojenú školu navštevujú deti z celého okresu Púchov.

AlzaBox už aj v Beluši 1

AlzaBox už aj v Beluši

Dátum: 25. 10. 2021

Aj vďaka ústretovosti obce Beluša a poslancov obecného zastupiteľstva sa mohlo zrealizovať osadenie AlzaBoxu- odbernej schránky internetového obchodu, ktoré bude slúžiť nielen Belušanom, ale aj širokej verejnosti z okolia. AlzaBox je umiestnený na obecnom pozemku pred predajňou COOP Jednota.

OBEC BELUŠA SKONČILA V KAMPANI ETM 2021 NA 2. MIESTE V KATEGÓRII AKTÍVNA SAMOSPRÁVA  1

OBEC BELUŠA SKONČILA V KAMPANI ETM 2021 NA 2. MIESTE V KATEGÓRII AKTÍVNA SAMOSPRÁVA

Dátum: 21. 10. 2021

V rámci kampane Európsky týždeň mobility obec upriamila pozornosť najmä na rozvoj miestnej cyklodopravy- aktívne pracuje na zvýšení bezpečnosti v obci, pripravuje cykloštúdiu, zorganizovala cyklopodujatie pre deti, online súťaž a jej snaha sa vyplatila. O vyhodnotení súťaže sa dočítate v linku.

Tlačová správa- redizajn webovej stránky obce Beluša 1

Tlačová správa- redizajn webovej stránky obce Beluša

Dátum: 21. 10. 2021

Pravidelný návštevník obecnej webovej stránky určite postrehol zmenu jej dizajnu. Po troch rokoch od posledných úprav obec pristúpila k tomuto kroku z dôvodu nových zákonných povinností o prístupnosti webu, ale najmä na základe skúseností z praxe.

#

Tlačová správa- Participatívny rozpočet umožní občanom Beluše aktívne vstúpiť do prerozdelenia financií

Dátum: 19. 10. 2021

Od roku 2022 začína pilotný ročník participatívneho rozpočtu, ktorý bude efektívnym nástrojom aktívneho zapojenia občanov do prerozdelenia časti verejných zdrojov do prospešných projektov. Konkrétne aktivity môže navrhnúť jednotlivec s pobytom v obci, kolektív so sídlom v obci.

Tlačová správa- nový prevádzkový poriadok pohrebísk na území obce Beluša 1

Tlačová správa- nový prevádzkový poriadok pohrebísk na území obce Beluša

Dátum: 15. 10. 2021

Po 14 rokoch obec Beluša zmenila prevádzkový poriadok štyroch pohrebísk na území obce (Beluša, Hloža, Podhorie, židovský cintorín). Jeho najvýznamnejšou zmenou je nový cenník cintorínskych služieb na pohrebiskách a v domoch smútku obce Beluša, ktorý bude účinný od 01.01.2022.

Tlačová správa- zvýšenie komfortu klientov ZOS 1

Tlačová správa- zvýšenie komfortu klientov ZOS

Dátum: 13. 10. 2021

Obec Beluša už takmer 35 rokov prevádzkuje celoročnú pobytovú starostlivosť vlastné zariadenie opatrovateľskej starostlivosti s kapacitou 17 lôžok. Komfort jeho klientov zvýšila obec Beluša zakúpením potrebného vybavenia vo výške viac ako 7 tisíc €.

Komuniké zo zasadnutia obecného zastupiteľstva 11.10.2021 1

Komuniké zo zasadnutia obecného zastupiteľstva 11.10.2021

Dátum: 12. 10. 2021

Mimoriadne rokovanie Obecného zastupiteľstva (OZ) sa konalo z dôvodu schválenia predloženia žiadosti na zvýšenie kapacít infraštruktúry materských škôl. Pôjde o nadstavbu hospodárskeho pavilónu budovy MŠ Hloža, čím sa zvýši kapacita materskej školy o 25 detí.

Zákaz návštev v Zariadení opatrovateľskej služby 1

Zákaz návštev v Zariadení opatrovateľskej služby

Dátum: 8. 10. 2021

V súvislosti so zhoršujúcou sa epidemiologickou situáciou so šírením Covid-19 je od 11.10.2021 do odvolania ZÁKAZ NÁVŠTEV v Zariadení opatrovateľskej starostlivosti v obci Beluša.

nové tri koše boli doplnené na ul. Slatinskej Čerencové

Tlačová správa- doplnenie košov na psie exkrementy

Dátum: 8. 10. 2021

Pre zabezpečenie väčšieho poriadku na verejných priestranstvách obec rozšírila množstvo smetných nádob na psie exkrementy- doplnila ďalšie tri nádoby v Belušských Slatinách. Ku všetkým 12 košom boli doplnené zásobníky na plastové sáčky.

medené kotle

Tlačová správa- Začala sa páleničiarska sezóna

Dátum: 6. 10. 2021

Presne mesiac po prijímaní objednávok na destiláciu ovocného kvasu sa v stredu 6.októbra 2021 začala nová páleničiarska sezóna v obecnej pálenici v Beluši. K dispozícii je kotol s objemom 5q a 12q a nahlasovať záujem o vypálenie môžu zákazníci osobne v pálenici alebo na tel. č. 0911 910 790.

výstava láka odbornú i laickú verejnosť, ale najmä deti

Tlačová správa- 24. Výstava králikov, hydiny, holubov a exotov

Dátum: 4. 10. 2021

Miestna Základná organizácia Slovenského zväzu chovateľov zorganizovala počas prvého októbrového víkendu 24. Vážsku výstavu, na ktorej sa prezentovalo 74 vystavovateľov, z toho 19 bolo z belušskej organizácie.

otvorenie ihriska starostom obce a riaditelkou základnej školy

Otvorenie workoutového ihriska

Dátum: 30. 9. 2021

28. septembra 2021 sme v obci netradičnou hodinou telesnej výchovy žiakov deviateho ročníka základnej školy otvorili nové workoutové ihrisko, ktoré svojím vybavením poskytuje široké možnosti pre silové cvičenia váhou tela, a to tak pre deti, mládež, starších i športovcov.

Režim návštev v Zariadení opatrovateľskej starostlivosti od 14. júna 2021 1

Režim návštev v Zariadení opatrovateľskej starostlivosti od 14. júna 2021

Dátum: 14. 6. 2021

Po viac ako 9 mesiacoch je od 14. júna 2021 povolený režim návštev v miestnom zariadení opatrovateľskej služby. Je potrebné vopred sa telefonicky dohodnúť na termíne návštevy, ktorá je umožnená denne od 14.00-17.00 v polhodinovom intervale. Viac v súbore.

Antigénové testovanie 05.06.2021 1

Antigénové testovanie 05.06.2021

Dátum: 1. 6. 2021

V sobotu 05.06.2021 bude testovanie len na jednom odberovom mieste, a to v KD Beluša v čase od 8.00-20.00 hod.

Tlačová správa- deratizácia objektov  2

Tlačová správa- deratizácia objektov

Dátum: 28. 5. 2021

V obci Beluša sa pravidelne vykonáva deratizácia a dezinsekcia verejných objektov dvakrát ročne- na jar a na jeseň. Deratizácia sa vykonáva v 14 objektoch vo vlastníctve obce, na plochách verejnej zelene a pri kanalizačných prípojkách.

Tlačová správa vodorovné dopravné značenia 1

Tlačová správa vodorovné dopravné značenia

Dátum: 20. 5. 2021

Obec zabezpečila premaľovanie vodorovného dopravného značenia, napr. parkovísk, priechodov pre chodcov či značení "Pozor deti" v blízkosti základnej, materskej školy a detských ihrísk.

Tlačová správa- Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja odráža potreby občanov 1

Tlačová správa- Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja odráža potreby občanov

Dátum: 11. 5. 2021

Od marca 2021 sa rozvoj obce riadi podľa nového Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja na roky 2021-2027. Vízie obce sa v mnohom zhodujú s potrebami a podnetmi občanov. Stanovené ciele obec postupne zavádza do praxe.

Tlačová správa- vodenie psov  1

Tlačová správa- vodenie psov

Dátum: 7. 5. 2021

Vodenie psov v obci upravuje nové všeobecne záväzné nariadenie č.1/2021 o vodení psov, ktoré určuje sumu úhrady za náhradnú evidenčnú známku psa na území obce Beluša. Vymedzuje verejné miesta, kde je vstup so psom zakázaný a povinnosti majiteľa pri vodení psov.

Lavičky na cintoríne v Podhorí 1

Lavičky na cintoríne v Podhorí

Dátum: 4. 5. 2021

Obec postupne renovuje vybavenie a sedenie na verejných priestranstvách v obci, tak aby bolo bezpečné a komfortné. Najnovšie boli na cintoríne v Podhorí obnovené lavičky- drevené sedenie, ktoré zabezpečili zamestnanci Oddelenia obecných služieb.

Voľné pracovné miesta Základná škola Beluša 1

Voľné pracovné miesta Základná škola Beluša

Dátum: 29. 4. 2021

Základná škola Beluša ponúka voľné pracovné miesta: učiteľ, asistent učiteľa, školský psychológ, školský špeciálny pedagóg, upratovačka. Viac info v prílohe.

Opatrenia obce platné od 03.mája 2021 1

Opatrenia obce platné od 03.mája 2021

Dátum: 29. 4. 2021

Na základe zaradenia púchovského okresu do červenej farby, bude od 03.05.2021 obecný úrad pre verejnosť otvorený v pondelky 7.30-15.30 a v stredy 7.30-17.00.
O ďalších opatreniach sa dočítate v prílohe.

Tlačová správa- nové ihrisko v areáli MŠ Hloža 2

Tlačová správa- nové ihrisko v areáli MŠ Hloža

Dátum: 9. 4. 2021

Pracovisko materskej školy v Hloži skrášlilo svoj areál novým detským ihriskom vďaka pomoci sponzora. Deti budú mať po návrate nové možnosti zábavy a aktívnej hry. Ihrisko naplno využijú aj deti, ktoré nastúpia na základe zápisu do MŠ, ktorý bude 04.05.2021 bez prítomnosti detí (viac na plagáte).

Opatrenia Krízového štábu obce Beluša 1

Opatrenia Krízového štábu obce Beluša

Dátum: 9. 4. 2021

Na základe rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu sa od 12.04.2021 otvárajú materské školy a 1.stupeň základnej školy pre všetky deti. Aktuálne fungovanie obecných inštitúcií zostáva od 12.04.2021 nezmenené.

Harmonogram vývozu smetí apríl 2021 1

Harmonogram vývozu smetí apríl 2021

Dátum: 1. 4. 2021

POZOR! Dňa 5.4.2021 nebude vývoz separovaných zložiek odpadu. Vývoz je posunutý o jeden deň, t.j. biologicky rozložiteľný kuchynský odpad bude vyvezený v utorok 6.4.2021 a plasty budú pred rodinnými domami vyvezené v stredu a vo štvrtok 7.4-8.4.2021.

Tlačová správa obce- obecné investície v roku 2021 2

Tlačová správa obce- obecné investície v roku 2021

Dátum: 25. 3. 2021

Obec si vyčlenila niekoľko prioritných investičných akcií, z ktorých pre občanov Beluše je najzaujímavejšie osvetlenie 8 priechodov pre chodcov. O obsahu tohto projektu a ďalších plánoch obce sa dozviete v priloženom súbore.

#

UPOZORNENIE NA PODVODNÍKOV

Dátum: 12. 3. 2021

Odbor prevencie kriminality MV SR upozorňuje, že aktuálna pandemická situácia vytvára aj nové podmienky pre páchanie trestnej činnosti a nárast počtu občanov, ktorí sa môžu stať obeťami trestných činov. Občania sa môžu obrátiť na Informačnú kanceláriu pre obete v Trenčíne.

Kalendár zberu biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu pre rok 2021

Dátum: 21. 12. 2020

Vývoz biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu bude bývať vždy v PONDELKY v každom týždni počas roka 2021

Štatistické zisťovanie VZPS

Dátum: 17. 12. 2020

Štatistický úrad SR realizuje na úseku štatistiky práce Výberové zisťovanie pracovných síl

Zobrazené 61-90 z 127

Pre občanov

Obecný úrad Beluša

Pondelok:
7:30 - 11:00 11:30 - 15:30
Utorok, Štvrtok:
7:30 - 11:00 11:30 - 15:00
Streda:
7:30 - 11:00 11:30 - 17:00

Zberný dvor Beluša

Utorok 8:00-15:00, Streda 8:00-18:00, Sobota 8:00-15:00

Kompostáreň- každý nepárny pondelok, 12:00-16:00

Kontakty zamestnancov Obecného úradu Beluša

Univerzálny prekladač

Preklad (translations)

Mobilná aplikácia

logo

Sledujte informácie z nášho webu na svojich inteligentných telefónoch. Využívajte našu novú mobilnú aplikáciu - V OBRAZE.

NATUR-PACK

NATUR Pack