Navigácia

Obsah

Evidencia obyvateľstva

Prihlásenie - trvalý a prechodný pobyt (formát DOC)

trvaly_pobyt.doc

Dane a úľavy

Overenie údajov na poskytnutie zníženia dane z nehnuteľností (formát RTF)

overenie_udajov_znizenie_dane_nehnutelnosti.rtf

Žiadosť o zmenu korešpondenčnej adresy

2.Zmena korešpondenčnej adresy.pdf

Žiadosť o vrátenie preplatku za KO

3.Žiadosť o vrátenie preplatku za KO.pdf

Žiadosť o poskytnutie úľavy na miestny poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad pre rok 2019 (formát DOCX)

1.Žiadosť o zníženie poplatku.pdf

Daňové prizanie - poučenie (formát Adobe PDF)

danove_priznanie_poucenie.pdf

Daňové priznanie - formulár (formát Adobe PDF)

danove_priznanie.pdf

Žiadosť o vrátenie pomernej časti poplatku za KO

4.žiadosť o vrátenie pomernej časti poplatku za KO.pdf

Oznámenie o vzniku/ zániku poplatkovej povinnosti za KO - PO

5.Oznámenie o poplatkovej povinnosti.pdf

Oznámenie o vzniku/ zániku poplatkovej povinnosti za KO - FO

6.Oznamovacia povinnosť.pdf

Poskytnutie sociálnej pomoci

Žiadost o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu (formát Adobe PDF)

ziadost_o_posudenie_odkazanosti_na_ss.pdf

Žiadosť o poskytnutie jednorázovej sociálnej výpomoci (formát RTF)

ziadost_jednorazova_soc_vypomoc.rtf

Žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby (formát Adobe PDF)

ziadost_o_zabezpecenie_poskytovania_ss.pdf

Žiadosť o poskytnutie sociálnej pomoci (format Adobe PDF)

zml_posk_soc_pom.pdf

Lekársky nález na účely posúdenia odkázanosti na sociálnu službu (formát Adobe PDF)

lek_nalez_soc_sluzba.pdf

Ostatné

Oznámenie o zriadení prevádzky (formát RTF)

zriadenie_prevadzky.rtf

Jarmok- žiadosť (formát DOC)

Žiadosť BJ 2019.doc

Žiadosť o poskytnutie dotácie (formát RTF)

ziadost_o_poskytnutie_dotacie.rtf

Žiadosť o nájom bytu (formát RTF)

ziadost_o_najom_bytu.rtf

Rozpočtová požiadavka k návrhu rozpočtu na roky 2019, 2020, 2021

Rozpočtová požiadavka

Rozpočtová požiadavka k návrhu rozpočtu na roky 2019, 2020, 2021.pdf

Stránka