Navigácia

Obsah


Zmluvy o nájme za hrobove miesta 2017

Názov Vyvesené Dátum zvesenia
Zmluva o nájme hrobového miesta 20120106 28.12.2017
Zmluva o nájme hrobového miesta 20170053 28.12.2017
Zmluva o nájme hrobového miesta 20170052 28.12.2017
Zmluva o nájme hrobového miesta 201100442 28.12.2017
Zmluva o nájme hrobového miesta 20130096 28.12.2017
Zmluva o nájme hrobového miesta 20170051 28.12.2017
Zmluva o nájme hrobového miesta 20170050 28.12.2017
Zmluva o nájme hrobového miesta 20170045 22.11.2017
Zmluva o nájme hrobového miesta 20170044 22.11.2017
Zmluva o nájme hrobového miesta 20170043 22.11.2017
Zmluva o nájme hrobového miesta 20170042 22.11.2017
Zmluva o nájme hrobového miesta 20170041 22.11.2017
Zmluva o nájme hrobového miesta 20170040 22.11.2017
Zmluva o nájme hrobového miesta 20170039 22.11.2017
Zmluva o nájme hrobového miesta 20110194 22.11.2017
Zmluva o nájme hrobového miesta 20170032 26.07.2017
Zmluva o nájme hrobového miesta 20170031 26.07.2017
Zmluva o nájme hrobového miesta 20170030 26.07.2017
Zmluva o nájme hrobového miesta 20160065 26.07.2017
Zmluva o nájme hrobového miesta 20110427 26.07.2017
Zmluva o nájme hrobového miesta 20110198 26.07.2017
Zmluva o nájme hrobového miesta 20120210 26.07.2017
Zmluva o nájme hrobového miesta č.20170020 24.04.2017
Zmluva o nájme hrobového miesta č.20170021 24.04.2017
Zmluva o nájme hrobového miesta č.20170019 24.04.2017
Zmluva o nájme hrobového miesta č.20170018 24.04.2017
Zmluva o nájme hrobového miesta č.20170017 24.04.2017
Zmluva o nájme hrobového miesta 20170016 10.03.2017
Zmluva o nájme hrobového miesta 20170009 10.03.2017
Zmluva o nájme hrobového miesta 20170008 10.03.2017
Zmluva o nájme hrobového miesta 20170007 10.03.2017
Zmluva o nájme hrobového miesta 20170011 10.03.2017
Zmluva o nájme hrobového miesta 20170010 10.03.2017
Zmluva o nájme hrobového miesta 20110272 10.03.2017
Zmluva o nájme hrobového miesta 20170012 10.03.2017
Zmluva o nájme hrobového miesta 20170013 10.03.2017
Zmluva o nájme hrobového miesta 20170014 10.03.2017
Zmluva o nájme hrobového miesta 20170015 10.03.2017
Zmluva o nájme hrobového miesta 20170006 13.02.2017
Zmluva o nájme hrobového miesta 20170005 13.02.2017
Zmluva o nájme hrobového miesta 20170004 13.02.2017
Zmluva o nájme hrobového miesta 20170003 13.02.2017
Zmluva o nájme hrobového miesta 20140070 13.02.2017
Zmluva o nájme hrobového miesta 20130260 13.02.2017
Zmluva o nájme hrobového miesta 20170002 13.02.2017
Zmluva o nájme hrobového miesta 20170001 13.02.2017
Zmluva o nájme hrobového miesta 20110334 13.02.2017
Zmluva o nájme hrobového miesta 20130148 13.02.2017
Zmluva o nájme hrobového miesta 20170034 07.02.2017
Zmluva o nájme hrobového miesta 20110353 06.02.2017
Zmluva o nájme hrobového miesta 201100091 06.02.2017
Zmluva o nájme hrobového miesta 20110347 06.02.2017
Zmluva o nájme hrobového miesta 20170033 07.01.2017
Zmluva o nájme hrobového miesta 20130087 06.01.2017
Zmluva o nájme hrobového miesta 20110188 06.01.2017
Zmluva o nájme hrobového miesta 201100425 06.01.2017
Zmluva o nájme hrobového miesta 20170035 06.02.1937

Zmluvy o službách 2017

Zmluvy o nájme 2017

Zmluvy o dielo 2017

Ostatné zmluvy 2017

Názov Vyvesené Dátum zvesenia
Zmluva o zriadení vecného bremena 33/2017/SŽG 28.12.2017
Zmluva o zriadení vecného bremena 32/2017/SŽG 28.12.2017
Zmluva o zriadení vecného bremena 31/2017/SŽG 28.12.2017
Zmluva o zriadení vecného bremena 30/2017/SŽG 28.12.2017
Zmluva 019/TN/2017-MV SR o poskytnutí dotácie v oblasti prevencie kriminality zo štátneho rozpočtu SR na rok 2017 22.12.2017
Zmluva o poskytnutí dotácie 8/2017 14.12.2017
Zmluva o odbornej pomoci pri zabezpečovaní opatrovateľskej praxe 12.12.2017
Dohoda č. 17/11/012/38 o pomoci v hmotnej núdzi 01.12.2017
Dohoda o splátkovom kalendári 30.11.2017
Dohoda o splátkovom kalendári 30.11.2017
Dodatok č.1 Zmluva o zrušení vecného bremena 29.11.2017
Zmluva o hudobnej produkcie Pollux 23.11.2017
Zmluva o hudobnej produkcie Carpatia 23.11.2017
Dohoda č.31/§50j/NS/2017 o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti 31.10.2017
Dodatok č.2 záložná zmluva 10.08.2017
Zmluva o vyplňovacom práve k blankozmenke OPKZP-PO1-SC111-2016-11/13/37 10.08.2017
Dodatok č.2 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku k zmluve OPKZP-PO1-SC111-2016-11/13 10.08.2017
Dodatok č.1 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku k zmluve OPKZP-PO1-SC111-2016-11/13 10.08.2017
Dohoda č. 03/2017/08 o poskytnutí príspevku z Mimoriadneho fondu LESOV Slovenskej republiky štátny podnik Banská Bystrica 25.07.2017
Zmluva o zriadení vecného bremena 14.07.2017
Zmluva o odohraní hudobnej produkcie 23.06.2017
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu Obce Beluša 4/2017 22.06.2017
Mandátna zmluva 20.06.2017
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce 3/2017 13.06.2017
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu 7/2017 13.06.2017
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu 6/2017 13.06.2017
Zmluva 3/2017 o poskytnutí dotácie 07.06.2017
Zmluva 4/2017 o poskytnutí dotácie 07.06.2017
Zmluva 37243 o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO 07.06.2017
Zmluva 37242 o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO 07.06.2017
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu Obce Beluša 5/2017 06.06.2017
Zmluva 147114 o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO 05.06.2017
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu Obce Beluša 2/2017 02.06.2017
Preberací protokol o prevzatí a odovzdaní diela 17.05.2017
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Beluša 1/2017 05.05.2017
Zmluva o zrušení vecného bremena 09.04.2017
Dodatok č. 3. k zmluve o termínovanom úvere č. 394/2016/UZ 06.04.2017
Zmluva 2/2017 o poskytnutí dotácie z finančných prostriedkov podľa zákona 564/2004 Z.z. 24.03.2017
Zmluva o odvádzaní odpadovej vody Balog 22.03.2017
Zmluva 1/2017 o poskytovaní dotácie z finančných prostriedkov podľa zákona 564/2004 Z.z. 15.03.2017
Zmluva o odohraní hudobnej produkcie 10.03.2017
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na financovanie sociálnej služby v zariadení sociálnych služieb 10.03.2017
Zmluva č.02 o výkone zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov 09.03.2017
Mandátna zmluva na zabezpečenie procesu verejného obstarávani 17.01.2017
Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie 17.01.2017
Príkazná zmluva 08.04.2008
Príkazná zmluva 08.04.2008
Dodatok č.1 k dohode č.13/par. 50j/NS/2016 04.01.1970

Kúpne zmluvy 2017

Darovacie zmluvy 2017

Názov Vyvesené Dátum zvesenia
Darovacia zmluva 1/2017 01.12.2017