Navigácia

Obsah


Zmluvy o nájme za hrobove miesta 2016

Názov Vyvesené Dátum zvesenia
Zmluva o nájme hrobového miesta 20160111 02.01.2017
Zmluva o nájme hrobového miesta 20160110 02.01.2017
Zmluva o nájme hrobového miesta 20160109 02.01.2017
Zmluva o nájme hrobového miesta 20160108 02.01.2017
Zmluva o nájme hrobového miesta 20160107 02.01.2017
Zmluva o nájme hrobového miesta 20160106 02.01.2017
Zmluva o nájme hrobového miesta 20160105 02.01.2017
Zmluva o nájme hrobového miesta 20160102 09.12.2016
Zmluva o nájme hrobového miesta 20160104 09.12.2016
Zmluva o nájme hrobového miesta 20160103 09.12.2016
Zmluva o nájme hrobového miesta 20160101 09.12.2016
Zmluva o nájme hrobového miesta 20160100 09.12.2016
Zmluva o nájme hrobového miesta 20110009 09.12.2016
Zmluva o nájme hrobového miesta 20110267 09.12.2016
Zmluva o nájme hrobového miesta 20160099 09.12.2016
Zmluva o nájme hrobového miesta 20160098 09.12.2016
Zmluva o nájme hrobového miesta 20160097 09.12.2016
Zmluva o nájme hrobového miesta 20160096 09.12.2016
Zmluva o nájme hrobového miesta 201100022 09.12.2016
Zmluva o nájme hrobového miesta 20160095 09.12.2016
Zmluva o nájme hrobového miesta 20160093 09.12.2016
Zmluva o nájme hrobového miesta 20160094 09.12.2016
Zmluva o nájme hrobového miesta 20160091 09.12.2016
Zmluva o nájme hrobového miesta 20160092 09.12.2016
Zmluva o nájme hrobového miesta 20160089 09.12.2016
Zmluva o nájme hrobového miesta 20160088 09.12.2016
Zmluva o nájme hrobového miesta 20160090 09.12.2016
Zmluva o nájme hrobového miesta 20160086 09.12.2016
Zmluva o nájme hrobového miesta 20160087 09.12.2016
Zmluva o nájme hrobového miesta 20160085 09.12.2016
Zmluva o nájme hrobového miesta 20160083 09.12.2016
Zmluva o nájme hrobového miesta 20160084 09.12.2016
Zmluva o nájme hrobového miesta 20160082 09.12.2016
Zmluva o nájme hrobového miesta 20160081 09.12.2016
Zmluva o nájme hrobového miesta 20160079 09.12.2016
Zmluva o nájme hrobového miesta 20160080 09.12.2016
Zmluva o nájme hrobového miesta 20160078 09.12.2016
Zmluva o nájme hrobového miesta 20160077 09.12.2016
Zmluva o nájme hrobového miesta 20160076 09.12.2016
Zmluva o nájme hrobového miesta 20160075 09.12.2016
Zmluva o nájme hrobového miesta 20160067 09.12.2016
Zmluva o nájme hrobového miesta 20160065 09.12.2016
Zmluva o nájme hrobového miesta 20110262 09.12.2016
Zmluva o nájme hrobového miesta 20160064 09.12.2016
Zmluva o nájme hrobového miesta 20160068 09.12.2016
Zmluva o nájme hrobového miesta 20160072 09.12.2016
Zmluva o nájme hrobového miesta 20160071 09.12.2016
Zmluva o nájme hrobového miesta 20160066 09.12.2016
Zmluva o nájme hrobového miesta 20160070 09.12.2016
Zmluva o nájme hrobového miesta 20160069 09.12.2016
Zmluva o nájme hrobového miesta 20160062 09.12.2016
Zmluva o nájme hrobového miesta 20160063 09.12.2016
Zmluva o nájme hrobového miesta 20160074 09.12.2016
Zmluva o nájme hrobového miesta 20160073 09.12.2016
Zmluva o nájme hrobového miesta 20160055 09.12.2016
Zmluva o nájme hrobového miesta 20160056 09.12.2016
Zmluva o nájme hrobového miesta 20160058 09.12.2016
Zmluva o nájme hrobového miesta 20160061 09.12.2016
Zmluva o nájme hrobového miesta 20160059 09.12.2016
Zmluva o nájme hrobového miesta 20160060 09.12.2016
Zmluva o nájme hrobového miesta 20160057 09.12.2016
Zmluva o nájme hrobového miesta 20160054 08.11.2016
Zmluva o nájme hrobového miesta 20160053 08.11.2016
Zmluva o nájme hrobového miesta 20160052 08.11.2016
Zmluva o nájme hrobového miesta 201100311 08.11.2016
mluva o nájme hrobového miesta 20160050 08.11.2016
Zmluva o nájme hrobového miesta 201100310 08.11.2016
Zmluva o nájme hrobového miesta 20160047 08.11.2016
Zmluva o nájme hrobového miesta 20160048 08.11.2016
Zmluva o nájme hrobového miesta 20160049 08.11.2016
Zmluva o nájme hrobového miesta 20160038 08.11.2016
Zmluva o nájme hrobového miesta 20160041 08.11.2016
Zmluva o nájme hrobového miesta 20160045 08.11.2016
Zmluva o nájme hrobového miesta 20160036 08.11.2016
Zmluva o nájme hrobového miesta 20160046 08.11.2016
Zmluva o nájme hrobového miesta 20160039 08.11.2016
Zmluva o nájme hrobového miesta 20160037 08.11.2016
Zmluva o nájme hrobového miesta 20160042 08.11.2016
Zmluva o nájme hrobového miesta 20160044 08.11.2016
Zmluva o nájme hrobového miesta 20160043 08.11.2016
Zmluva o nájme hrobového miesta 20160040 08.11.2016
Zmluva o nájme hrobového miesta 20160035 08.11.2016
Zmluva o nájme hrobového miesta 20160034 08.11.2016
Zmluva o nájme hrobového miesta 20160033 08.11.2016
Zmluva o nájme hrobového miesta 20160032 08.11.2016
Zmluva o nájme hrobového miesta 20160031 08.11.2016
Zmluva o nájme hrobového miesta 20160030 04.11.2016
Zmluva o nájme hrobového miesta 20160029 04.11.2016
Zmluva o nájme hrobového miesta 20160028 04.11.2016
Zmluva o nájme hrobového miesta 20160026 04.11.2016
Zmluva o nájme hrobového miesta 20160027 04.11.2016
Zmluva o nájme hrobového miesta 20160025 04.11.2016
Zmluva o nájme hrobového miesta S. Hrenák 2 26.07.2016
Zmluva o nájme hrobového miesta A.Belobrad 26.07.2016
Zmluva o nájme hrobového miesta M.Zacková 2 26.07.2016
Zmluva o nájme hrobového miesta M.Zacková 26.07.2016
Zmluva o nájme hrobového miesta S. Hrenák 26.07.2016
Zmluva o nájme hrobového miesta J. Prekopová 26.07.2016
Zmluva o nájme hrobového miesta 20160012 26.07.2016
Zmluva o nájme hrobového miesta Kalus 12.04.2016
Zmluva o nájme hrobového miesta Belobradová 12.04.2016
Zmluva o nájme hrobového miesta Jurčík 12.04.2016
Zmluva o nájme hrobového miesta Bednárik 24.02.2016
Zmluva o nájme hrobového miesta Siváková 24.02.2016
Zmluva o nájme hrobového miesta Zbín 24.02.2016
Zmluva o nájme hrobového miesta Prociová 24.02.2016
Zmluva o nájme hrobového miesta Belobrad 24.02.2016
Zmluva o nájme hrobového miesta 20160024 21.08.1970
Zmluva o nájme hrobového miesta 20160023 21.08.1970
Zmluva o nájme hrobového miesta 20160022 21.08.1970
Zmluva o nájme hrobového miesta 20160021 21.08.1970
Zmluva o nájme hrobového miesta 20160020 21.08.1970
Zmluva o nájme hrobového miesta 20160019 21.08.1970
Zmluva o nájme hrobového miesta 20160010 02.01.1970
Zmluva o nájme hrobového miesta 20160011 02.01.1970
Zmluva o nájme hrobového miesta 20160009 02.01.1970
Zmluva o nájme hrobového miesta 201100377 02.01.1970

Zmluvy o službách 2016

Názov Vyvesené Dátum zvesenia
Zmluva o spolupráci pri zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov 28.12.2016
Zmluva o odohraní hudobnej produkcie Pollux 18.11.2016
Zmluva na výkon stavebného dozoru Obnova materskej školy 19.08.2016
Zmluva o odohraní hudobnej produkcie Kolárovičanka 07.07.2016
Mandátna zmluva na zabezpečenie procesu verejného obstarávania 27.06.2016
Zmluva o odohraní hudobnej produkcie Rytmik 24.06.2016
Zmluva o dodávke plynu 10.06.2016
Zmluva o vykonávaní oddeleného zberu elektroodpadu 10.06.2016
Zmluva o poskytnutí služieb zhodnocovanie BRKO 27.05.2016
Dodatok č.1 k Zmluve o umeleckom výkone 09.05.2016
Dodatok č.6 k Zmluve o dodávke plynu 10.02.2016
Zmluva o poskytovaní verejných služieb VDSL 10.02.2016
Zmluva o poskytnuti sluzieb 2 /2016 11.01.2016
Zmluva o poskytnuti sluzieb 1/2016 11.01.2016
Mandátna služba 11.01.2016
Zmluva o poskytnuti sluzieb smsspravodaj 11.01.2016
Zmluva o strážnej službe 24.09.1970
Zmluva č. T02/2016 o účinkovaní Jožka Černého 09.08.1970
Zmluva o zabezpečení oddeleného zberu elektroopadu, batérií a akumulátorov 05.07.1970
Zmluva o poskytnutí služby 18072016B Gemini 16.04.1970
Zmluva o poskytnutí služby 27062016 Profeee 16.04.1970
Zmluva o poskytovaní služieb ADSL 03.04.1970
Zmluva o nakladaní s použitými batériami a akumulátormi 301142/2016 23.03.1970
Zmluva o spracovaní osobných údajov 12.03.1970
Zmluva o poskytovaní služieb MSD Beluša 12.03.1970
Zmluva o poskytovaní služby pri zbere odpadov 2016/0531 12.03.1970
Zmluva o pripojení k informačnému systému Dátové centrum obcí a miest a budúcej spolupráci 01.03.1970
Zmluva o hudobnej produkcii Rytmik 03.01.1970
Zmluva o odohraní hudobnej produkcie Fonetik 02.01.1970
Zmluva o odohraní divadelného predstavenia Veno pre Veronu 02.01.1970
Zmluva o umeleckom výkone Repete 01.01.1970
Zmluva ZBA 1014201501 o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov 01.01.1970
Zmluva o odohraní divadelného predstavenia Zborovňa 01.01.1970

Zmluvy o nájme 2016

Zmluvy o dielo 2016

Ostatné zmluvy 2016

Názov Vyvesené Dátum zvesenia
Dohoda o postúpení práv a prevzatí povinností 29.12.2016
Dohoda č.13/par.50j/NS 2016 o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti 29.12.2016
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU č. OPKZP-PO1-SC111-2016-11/13 21.12.2016
Dodatok č.2 k zmluve o termínovanom úvere 394/2016/UZ 01.12.2016
Zmluva o spolupráci Kúpele Trenčianske Teplice 28.11.2016
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce 5/2016 24.11.2016
Dohoda č.18/§10/2016 23.11.2016
Zmluva o poskytnutí dotácie 7/2016 04.11.2016
Dohoda o splátkovom kalendári 28.10.2016
Zmluva 4/2016 o poskytnutí dotácie z finančných prostriedkov Sports centre 26.07.2016
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu 3/2016 06.07.2016
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu 2/2016 06.07.2016
Zmluva o poskytnutí NFP, KŽP-PO4-SC431-2015-6/014 06.07.2016
Poskytnutie finančného príspevku na podporu vytvorenia pracovného miesta pre znevýhodnených UoZ 29.06.2016
Zmluva o poskytnutí dotácie 1/2016 chovatelia holubov 28.06.2016
Zmluva o poskytnutí dotácie 4/2016 Podhorie 28.06.2016
Dodatok č.2 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku 386/2015-2050-1200 27.06.2016
Dohoda o vyplňovacom práve k blankozmenke 567/2016/D 06.05.2016
Zmluva o termínovanom úvere 394/2016 UZ 06.05.2016
Zmluva 76226 o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO 14.03.2016
Zmluva poistenie kamier 16.02.2016
Príkazná zmluva Ciho 25.01.2016
Príkazná zmluva Kováčik 25.01.2016
Príkazná zmluva Sedláčeková 25.01.2016
Dodatok č.1 k záložnej zmluve 18.01.2016
Zmluva o poskytnutí dotácie TJ KOVO Beluša v roku 2016 12.01.2016
Dodatok č.1 k zmluve o výpožičke SITB-OO2-2015/000041-604 zo dňa 16.06.2015 16.06.2015
Dodatok č. 2k Zmluve o prevzatí záväzku zo dňa 22.8.2013 22.08.2013
Zmluva č.1/2016 o poskytnutí dotácie z finančných prostriedkov 21.08.1970
Zmluva o poskytnutí dotácie farnosť Beluša 20.08.1970
Dodatok č.1 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. z. 386/2015-2050-1200 05.07.1970
Dodatok č.3 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, zmluva 386/2015-2050-1200 27.04.1970
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu 6/2016 16.04.1970
Príkazná zmluva podľa par. 724 Obc. zákonníka 04.01.1970
Príkazná zmluva Strapko 03.01.1970
Zmluva o úrazovom poistení 03.01.1970
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu 8/2016 02.01.1970
Dodatok č.1 k Zmluve o termínovanom úvere 394/2016/UZ 02.01.1970
Zmluva č.3/2016 o poskytnutí dotácie na prevádzku a mzdy 01.01.1970
Zmluva č.2/2016 o poskytnutí dotácie na prevádzku a mzdy 01.01.1970

Kúpne zmluvy 2016

Darovacie zmluvy 2016

Názov Vyvesené Dátum zvesenia
Zmluva o poskytnuti dotacie 26127 22.02.2016
Zmluva o poskytnutí dotácie 26126 22.02.2016
Darovacia zmluva cyklotrasy 03.01.1970