Navigácia

Obsah


Zmluvy o nájme za hrobove miesta 2015

Názov Vyvesené Dátum zvesenia
Zmluvy o nájme hrobového miesta 2015 03.03.2016

Ostatné zmluvy 2015

Názov Vyvesené Dátum zvesenia
Príkazná zmluva 26/2015 18.12.2015
Príkazná zmluva 25/2015 18.12.2015
Príkazná zmluva 22/2015 18.12.2015
Príkazná zmluva 24/2015 18.12.2015
Príkazná zmluva 23/2015 18.12.2015
Zmluva o reklame a propagácii 1/2015 11.12.2015
Zmluva o výpožičke 11.12.2015
Príkazná zmluva 21/2015 11.12.2015
Zmluva o poskytnutí dotácie 8/2015 20.11.2015
Zmluva o poskytnutí 6/2015 20.11.2015
Dohoda o obstarávaní 20.11.2015
Zmluva príkazná 17/2015 13.11.2015
Žiadost o dotáciu ZO SZCH 10.11.2015
Zmluva o združení finančných prostriedkov pre obstaranie Zmeny a doplnku č.1 k Územnému plánu Obce Beluša 05.11.2015
Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu rozvoja športu na rok 2015 multifunkčné ihriská číslo 934/2015 30.09.2015
Zmluva o odvádzaní odpadovej vody 29.09.2015
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu 5/2015 01.07.2015
zmluva o výpožičke 16.06.2015
Zmluva o odvádzaní odpadovej vody 11.06.2015
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena 25.05.2015
Zmluva o poskytnutí dotácie 1/2015 sports training centre 21.05.2015
Zmluva o poskytnutí dotácie 2/2015 cvc vcielka 18.05.2015
Zmluva o poskytnutí dotácie 3/2015 cvc 18.05.2015
Zmluva o poskytnutí dotácie 4/2015 18.05.2015
Príkazná zmluva 8/2015 05.05.2015
Zámenná zmluva tuček 04.05.2015
Zmluva o poskytnutí dotácie 3/2015 28.04.2015
Zmluva o poskytnutí dotácie 1/2015 22.04.2015
Zmluva o poskytnutí dotácie 2/2015 20.04.2015
Zmluva o spolupráci obci Ladce 31.03.2015
Zmluva o spolupráci obcí Visolaje 31.03.2015
Dodatok č.1 ku Komisionárskej zmluve 28.01.2015
Príkazná zmluva 7/2015 14.01.2015
Príkazná zmluva 6/2015 14.01.2015
Príkazná zmluva 5/2015 14.01.2015
príkazná zmluva 4/2015 14.01.2015
príkazná zmluva 3/2015 14.01.2015
Príkazná zmluva 2/2015 14.01.2015
Príkazná zmluva 1/2015 14.01.2015
Záložná zmluva 08.01.2015
Mandátna zmluva pro benefit 02.01.2015
Zmluva o poskytnutí NFP 386/2015-2050-1200 29.07.1970
Zmluva o výpožičke podperných bodov 04.01.1970
Dodatok č.1 k zmluve 2/2015 03.01.1970
Zmluva o výpožičke č. KRHZ-TN-V-238/2015-054 03.01.1970
Zmluva o výpožičke KRHZ-TN-V-143/2015-039 03.01.1970
Príkazná zmluva 27/2015 03.01.1970
Príkazná zmluva 19/2015 03.01.1970
Príkazná zmluva 18/2015 03.01.1970
Dodatok č.1 k zmluve o dielo STŠ 02.01.1970

Kúpne zmluvy 2015

Zmluvy o službách 2015

Zmluvy o nájme 2015

Zmluvy o dielo 2015

Darovacie zmluvy 2015

Názov Vyvesené Dátum zvesenia
Darovacia zmluva 11.06.2015
Darovacia zmluva 01SK/2015 05.03.2015
Darovacia zmluva KRHZ-TT-175/2015-027 03.01.1970