Navigácia

Obsah

Späť

Registratúrna značka:

Zmluva o strážnej službe

62

Obec Beluša- objednávateľ

Seprot Púchov- poskytovateľ

Zmluva o strážnej službe

Strážna služba na 9. Belušskom jarmoku

5,50 €/osoba/hodina

24.06.2014

zmluva_062_2014.pdf

Vyvesené: 24. 6. 2014

Zodpovedá: Správca Webu

Späť