Navigácia

Obsah

Späť

Registratúrna značka:

Zmluva o poskytnutí dotácie Sports Training centre

64

01/2014/002249

Obec Beluša- poskytovateľ

Sports and Training Centre Púchov.- prijímateľ

Zmluva o poskytnutí dotácie

Dotácia na mzdu a prevádzku na dieťa materskej školy a školského zariadenia

58,58 €/1 dieťa

26.06.2014

zmluva_064_2014.pdf

Vyvesené: 26. 6. 2014

Zodpovedá: Správca Webu

Späť