Navigácia

Obsah

Späť

Registratúrna značka:

Zmluva o poskytnutí dotácie CCVČ Beluša

72

01/2014/002306

Obec Beluša- poskytovateľ

Rímskokatolícka cirkev Farnosť Beluša, CCVČ Beluša- nájomca

Zmluva o poskytnutí dotácie

Dotácia na mzdu a prevádzku na dieťa materskej školy a školského zariadenia

190,64€/1 dieťa

09.06.2014

zmluva_072_2014.pdf

Vyvesené: 9. 6. 2014

Zodpovedá: Správca Webu

Späť