Navigácia

Obsah

Späť

Registratúrna značka:

Zmluva o nájme pozemku SPF

31.

01/2014/001504

Slovenský pozemkový fond Bratislava- prenajímateľ

Obec Beluša- nájomca

Zmluva o nájme č. 01424/2012-PNZ-P40224/12.00

Prenájom pozem. KN E 3663- dočasná skládka pri realizácii kanalizácie

1661,58 €/ročne

21.03.2014

zmluva_031_2014.pdf

Vyvesené: 21. 3. 2014

Zodpovedá: Správca Webu

Späť