Navigácia

Obsah

Späť

Registratúrna značka:

Zmluva o nájme pozemku 2/2014

23.

01/2014/001325

Obec Beluša- prenajímateľ

SVB Beluša -nájomca

Zmluva o nájme pozemku 2/2014

Využitie pozemku pri bytovom dome „C“

1 € celá doba nájmu

26.02.2014

zmluva_023_2014.pdf

Vyvesené: 26. 2. 2014

Zodpovedá: Správca Webu

Späť