Navigácia

Obsah

Späť

Registratúrna značka:

Zmluva o nájme bytu Černajová

113

01/2014/003311

Obec Beluša-prenajímateľ

Zuzana Černajová a manž. Peter, Beluša nájomca

Zmluva nájomna 13/2014

Byt č.2 v bytovom dome 1884/44

219,37 €/mesiac

29.10.2014

zmluva_113_2014.pdf

Vyvesené: 30. 10. 2014

Zodpovedá: Správca Webu

Späť