Navigácia

Obsah

Späť

Registratúrna značka:

Zmluva o nájme 7/2014

46.

01/2014/001950

Obec Beluša- prenajímateľ

Iveta Jantošová a Miroslav Jantoš- nájomca

Nájomná zmluva č. 7/2014

Nájomný byt č.5 v bytovom dome 1884/45

210,78 €/mesiac

30.04.2014

zmluva_046_2014.pdf

Vyvesené: 2. 5. 2014

Zodpovedá: Správca Webu

Späť