Navigácia

Obsah

Späť

Registratúrna značka:

Zmluva o nájme 15/2014

134

01/2014/003757

Obec Beluša prenajímateľ

PlaymAX Považská Bystrica- nájomca

Zmluva o nájme 15/2014

Nebytový priestor 1047/8 miestnosť č.7

1158,36 €/ročne

18.12.2014

zmluva_134_2014.pdf

Vyvesené: 19. 12. 2014

Zodpovedá: Správca Webu

Späť