Navigácia

Obsah

Späť

Registratúrna značka:

Zmluva dotácia- CVČ Gorazdova Púchov

65

01/2014/002484

Obec Beluša- poskytovateľ

Mesto Púchov- CVČ Základná škola Gorazdova.- prijímateľ

Zmluva o poskytnutí dotácie

Dotácia na mzdu a prevádzku na dieťa materskej školy a školského zariadenia

66,56 €/1 dieťa

27.06.2014

zmluva_065_2014.pdf

Vyvesené: 27. 6. 2014

Zodpovedá: Správca Webu

Späť