Navigácia

Obsah

Späť

Registratúrna značka:

Zámenná zmluva Mazúrová

50.

01/2014/002000

Obec Beluša- zmluvná strana 1

Eva Mazúrová- zmluvná strana 2

Zámenná zmluva

Zámena parc. KN C 168/124 a KN E 2803

06.05.2014

zmluva_050_2014.pdf

Vyvesené: 6. 5. 2014

Zodpovedá: Správca Webu

Späť