Navigácia

Obsah

Späť

Registratúrna značka:

Kúpna zmluva pozemky NDS

107

01/2014/003302-1

Obec Beluša-predávajúci

NDS Bratislava- kupujúci

Kúpna zmluva Hloža Podhorie 0116/3047

Pozemky v k.ú. Hloža Podhorie parc. 980/45

751,68 € kúpna cena

27.10.2014

zmluva_107_2014.pdf

Vyvesené: 27. 10. 2014

Zodpovedá: Správca Webu

Späť