Navigácia

Obsah

Späť

Registratúrna značka:

Kúpna zmluva Briatka Mazúr

56

01/2014/001977

Obec Beluša- predávajúci

Jaroslav Mazúr a Jaroslav Briatka- kupujúci

Kúpna zmluva

Parc. KN C 168/126 a KN C 168/127 pozemky pod garáž

59,75 €/m2

11.6.2014

11.06.2014

zmluva_056__2014.pdf

Vyvesené: 11. 6. 2014

Zodpovedá: Správca Webu

Späť