Navigácia

Obsah

Späť

Registratúrna značka:

Kolektívna zmluva

142

Obec Beluša- zamestnávateľ

ZO SLOVES pri Obecnom úrade v Beluši – odborová organizácia

Kolektívna zmluva

Upravenie vzájomných vzťahov

pracovné podmienky pracovnoprávne vzťahy

platové podmienky

sociálna oblasť a sociálny fond.

29.12.2014

29.12.2014

zmluva_142_2014.pdf

Vyvesené: 29. 12. 2014

Zodpovedá: Správca Webu

Späť