Navigácia

Obsah

Späť

Registratúrna značka:

Dohoda o splátkovom kalendári R. Sagan

131

Obec Beluša-veriteľ

Richard Sagan- dlžník

Dohoda o splátkovom kalendári

Dlh na nájme bytu v bytovom dome 1883/43

800 €- dlh, splátky vo výške 50 €/mesiac

15.12.2014

zmluva_131_2014.pdf

Vyvesené: 15. 12. 2014

Zodpovedá: Správca Webu

Späť